Nieuwsbrief

 

NIEUWSBRIEF  programma  2016-201704-LOGO OCH def

 

Wat kunnen wij op spiritueel vlak ondernemen om te begrijpen wat geloven vandaag inhoudt en om dat inzicht ten dienste te stellen van de noden van onze tijd?” 

(Laurence FREEMAN)

Geloven in deze tijd is niet anders dan wat het altijd is geweest: bidden en het goede doen. ‘Ora et labora’. Contemplatie en actie. Beiden horen echt samen, zoals bemind worden en beminnen, in- en uitademen. Contemplatief leven is leven met liefdevolle openheid en liefdevol mededogend respect voor de werkelijkheid, voor al het geschapene en voor ieder mens om je heen. Ook met een verlangen naar eenheid met God, die in de tempel van ons hart aanwezig is en er dat verlangen wekt. Wil ons gelovig leven in deze tijd iets te betekenen hebben, dan dienen we deze ware contemplatieve dimensie ervan opnieuw te ontdekken. Ze is het hart van religie en spiritualiteit. Haar herontdekken is weldadig voor ons en daarom ook voor mensen om ons heen. Want het gaat om de ‘grote transformatie’: de omvorming van een bang en ik-gericht wezen naar een liefdevol, vredevol en vreugdevol mens, een mens die zich engageert in de wereld. Het herontdekken en beleven van de contemplatieve dimensie van ons geloof is datgene wat wij in de vele initiatieven van ons Open Contemplatief Huis tot doel hebben.

Leerhuis voor Christelijke Meditatie

“Mediteren is gewoon een weg naar de vrijheid. Die vrijheid kan ieder van ons bereiken, als hij de discipline van de reis maar op wil brengen. Ieder van ons kan die vrijheid vinden in zijn eigen hart.”

(John MAIN).

Spiritualiteit, het daadwerkelijk beleven van je geloof, is een weg van transformatie: de angstige en zelfzuchtige mens wordt liefdevol, vredevol en vreugdevol. Ook alle vormen van gebed en liturgie streven deze omvorming na. Daarbij is het ‘sterven aan jezelf’, het ‘leeg worden van jezelf’, ‘het loslaten’ van angst en zelfzucht – of hoe je dat ook noemt - een noodzakelijk gegeven. Meditatie is een zuivere beleving en beoefening daarvan. In het komende werkjaar 2016-2017 putten we voor ons onderricht tijdens de samenkomsten van het Leerhuis voor Christelijke Meditatie uit het boek van Thomas KEATING ocso, Open Mind, Open Heart. The Contemplative Dimension of the Gospel. We hopen dat dit boek dra in een Nederlandse vertaling gepubliceerd wordt.

Klik hier voor programma Leerhuis Christelijke Meditatie 2016-2017

Iedere eerste en derde dinsdag van de maand om 19.30 uur.

Weekkapel Onze-Lieve-Vrouw-Koningin, Lijsterbeslaan, Mariakerke-Oostende.

Leerhuis voor de Bijbelse Spiritualiteit

Christelijke spiritualiteit is altijd Bijbels en is altijd ‘biddend’. Anderen drukken het als volgt uit: christelijke spiritualiteit is altijd ‘in-gebed’. En bidden is in de eerste plaats een houding van aandachtig zijn bij Gods aanwezigheid en van aandachtig luisteren naar zijn woorden, woorden waarvan de apostel Petrus zegt dat ze ‘eeuwig’, dat is echt en waarachtig, leven geven, liefdevol, vredevol en vreugdevol (Johannes 6,68). De Bijbel is dus een gids voor dit leven, tenminste als we die Bijbel met aandacht lezen. Nu de nieuwe vertaling van het Onzevader in het komende werkjaar in de liturgie haar intrede doet, willen we in de tien bijeenkomsten van het Leerhuis voor de Bijbelse Spiritualiteit telkens nader ingaan op één kernwoord van het gebed dat Jezus ons leerde. Het leerproject van dit werkjaar geven we als dragende titel: Het kan anders met de wereld. Het gebed van Jezus.

klik hier voor het programma 2016-2017 Leerhuis Bijbelse Spiritualiteit

Iedere tweede dinsdag van de maand om 19.30 uur (niet in juli en augustus).

Weekkapel Sint-Jozef, Gentstraat, Oostende.

Leerhuis van de Contemplatieve Dialoog

In de loop der tijden zijn er veel mannen en vrouwen geweest die op een eigen en authentieke wijze Jezus’ weg zijn gegaan en hun kennis en ervaringen daaromtrent deelden. Ook nu zijn er zo’n mannen en vrouwen te vinden. Ze zijn te vinden onder leken, religieuzen en gewijden. Hun woorden en geschriften zijn een bron van inspiratie en bemoedigen ons. Tijdens de Contemplatieve Dialoog gaan we bij hen in de leer en vinden er enthousiasme om onze eigen weg van navolging verder te zetten. In het Leerhuis van de Contemplatieve Dialoog staan we in het komende werkjaar stil bij enkele spraakmakende teksten uit de spirituele literatuur van onze tijd.

klik hier voor het programma 2016-2017 Leerhuis Contemplatieve Dialoog

Iedere vierde dinsdag van de maand om 19.00 uur.

Monasterium Het Zonnelied, Mariakerkelaan, Oostende.

 

Stiltedagen aan Zee

Stiltedagen aan Zee nodigen uit om de stilte te ervaren en dichter bij God te komen. Wie verstilling zoekt aan zee doet het best buiten de drukke zomermaanden.  We bieden die verstilling aan in een programma dat bestaat uit een dagelijkse conferentie, christelijke meditatie, deelname aan de gebedsdiensten van de contemplatieve gemeenschap waar we te gast zijn en vrije tijd met de mogelijkheid om te werken in de kloostertuin, te lezen of te wandelen. De conferenties bundelen inzichten uit het meditatieonderricht van Laurence FREEMAN, de leider van de Wereldgemeenschap voor Christelijke Meditatie. In de sessie van november 2016 luidt het thema: “Als we eenvoudig onszelf zijn, zijn we stil….” en in februari en maart 2017: Wat meditatie ons over geloven leert.

Monasterium Het Zonnelied, Mariakerkelaan, Oostende.

klik hier voor data Stiltedagen aan Zee

 

Stille Abdijdagen

“Het is duidelijk dat het heden, waarin wij leven, lijnrecht tegen een cultuur van de stilte indruist. En toch hebben de mensen misschien nog nooit zo vurig naar stilte verlangd als nu. Ze waren nooit zo bereid om die stilte ruimte te geven – als ze maar wisten, waar die te vinden.”

(Karlfried Graf VON DÜRCKHEIM)

Abdijen zijn vanouds plaatsen waar men de stilte kan vinden. Ook in de natuur die – in veel gevallen dankzij de abdijen – er rond te bewonderen is. En daarbij gedragen worden door een gastvrije en biddende gemeenschap maakt deze ervaring toch een her-scheppend gebeuren. Onze Stille Abdijdagen bevatten volgende elementen die daartoe bijdragen: twee gezamenlijke meditatiemomenten per dag, twee conferenties per dag, gezamenlijke maaltijden in stilte, gebedstijden met de monnikengemeenschap, kans tot individuele natuurwandeling of natuurwandeling in groep, individuele stille tijd. Weer mogen we te gast zijn in de Trappistenabdijen van Scourmont (Chimay) en Orval, twee abdijen met een groot gastenhuis dat voor ons groep altijd open staat.

De conferenties in Scourmont (oktober) dragen als thema: Openheid voor God. Tijd hebben en tijd maken voor het wezenlijke. Deze van Orval (mei-juni): Neen, niet onmiddellijk! God vraagt geduld met ons en met Zichzelf.

 klik hier voor info Stille Abdijdagen

 

 

(Her)ontdekkingsdag

“Dit is in potentie een geweldig moment voor het christendom. Als we wegen vinden om te leven en onze christelijke hoop te delen, dan bieden we iets waar de wereld naar smacht.”

(Timothy RADCLIFFE)

Voor kleine en grotere groepen biedt het Open Contemplatief Huis de mogelijkheid om zich in een voor- of namiddag te herbronnen en kennis te maken met de fundamentele aspecten van een authentiek evangelisch geloof. Het aanbod bevat een conferentie en de mogelijkheid tot gesprek, initiatie in christelijke meditatie, bijwonen het middag- of avondgebed. Er is keuze uit twee verschillende conferenties: Het geloof (her)ontdekken. Christen zijn vandaag (door priester Dirk) en

Het geloof (her)ontdekken. De Weg van Franciscus en Clara van Assisi (door zuster Trees).

Op aanvraag – Monasterium Zonnelied, Mariakerkelaan, Oostende

Terug naar homepage :

www.opencontemplatiefhuis.be