Wie zijn wij ?

2008 05 22 002  MG 7940ORVAL mei John

 "De kerk kan niet van deze tijd zijn als ze niet contemplatief is."
(Laurence FREEMAN)

 

 “Wat kunnen wij op spiritueel vlak ondernemen om te begrijpen wat geloven vandaag inhoudt en om dat inzicht ten dienste te stellen van de noden van onze tijd?
Deze woorden uit het eerste hoofdstuk van het boek van Laurence FREEMAN, Ontwaken en zien. De ervaring van het geloof,Halewijn, Antwerpen, 2013, drukken onverbeterlijk uit wat het doel is van ons Open Contemplatief Huis en van de verschillende initiatieven die erin plaatsvinden. Bij het leren begrijpen wat geloven vandaag inhoudt gaat het om het herontdekken van de contemplatieve en de ware sociale dimensie van het geloof. Freeman beschrijft de contemplatieve dimensie als minder dogmatisch en minder ritualistisch. Ze is wezenlijk en het hart van religie en spiritualiteit. Haar herontdekken is weldadig voor ons en daarom ook voor mensen om ons heen. Want het gaat om de ‘grote transformatie’: de omvorming van een bang en ik-gericht wezen naar een liefdevol, vredevol en vreugdevol mens, een mens die zich engageert in de wereld. Het gaat om de omvorming van een harmonie-loze wereld naar een samenleving getekend door waarheid, rechtvaardigheid en vrede. Freeman herinnert er ons aan: “Het samengaan van contemplatie en actie, dat de kern uitmaakt van ieder levend geloof….”

Het herontdekken en beleven van de contemplatieve dimensie van ons geloof is datgene wat reeds velen, die aan de initiatieven van ons Open Contemplatief Huis in Oostende (onze thuisbasis), Orval of Chimay deelnemen, verbindt tot een gemeenschap, een “abdij zonder muren” (het begrip komt van John Main en slaat oorspronkelijk op de Wereldgemeenschap voor Christelijke Meditatie). Informeren over onze initiatieven en over het leven binnen deze “abdij zonder muren” is het doel van deze website. In de links verwijzen we echter graag naar websites van andere initiatieven die hetzelfde beogen.