Leerhuis voor Bijbelse Spiritualiteit

Bijbels met bril

CHRISTELIJKE SPIRITUALITEIT IS ALTIJD BIJBELS

Christelijke spiritualiteit is altijd Bijbels en is altijd ‘biddend’. Anderen drukken het als volgt uit: christelijke spiritualiteit is altijd ‘in-gebed’. En bidden is in de eerste plaats een houding van aandachtig zijn bij Gods aanwezigheid en van aandachtig luisteren naar zijn woorden, woorden waarvan de apostel Petrus zegt dat ze ‘eeuwig’, dat is echt en waarachtig, leven geven, liefdevol, vredevol en vreugdevol (Johannes 6,68). De Bijbel is dus een gids voor dit leven, tenminste als we die Bijbel met aandacht lezen. En daar hoort een goed verstaan van de Bijbel bij. Want de Bijbel is  oorspronkelijk geschreven in vreemde talen (Hebreeuws, Aramees en Grieks), door en voor mensen uit een ver verleden en met een andere cultuur, met een andere denk- en levenswijze. Daarom is de Bijbel soms ‘moeilijk’. Maar als we geloven dat die vreemde en soms moeilijke Bijbel ook voor ons levenswoorden bevat, dan hebben we alle reden om er een aandachtig en juist interpreterend oor aan te verlenen. Dit natuurlijk door een lezing die niet alleen trouw is aan de intentie van de schrijvers, maar ook een luisterend ‘oog en oor’ (de uitdrukking komt van prof. Antoon Vergote) heeft voor de wereld waarin we nu leven. We willen dus op het spoor komen van de inzichten die ons leven inspireren en onze geloofsbeleving richting geven en er biddend stil bij staan om ze in ons te verdiepen. Ook de zgn. lectio divina en de woorddienst van de eucharistie hebben hetzelfde doel.

2017-2018: 24ste werkjaar

JAARTHEMA
“U KENNEN, UIT EN TOT U LEVEN”
DIEPER KENNIS MAKEN MET HET LEVEN EN DE BOODSCHAP VAN JEZUS VAN NAZARET
In onze verdere verkenning van de Bijbelse spiritualiteit, kijken we in dit werkjaar naar iemand die deze spiritualiteit ten volle beleefd heeft en er ons de volle diepte en waarheid van heeft geopenbaard: Jezus zelf. We laten ons leiden door een boek van de Duitse exegeet Gerhard LOHFINK, Jezus van Nazaret. Wat wou Hij? Wie was Hij? Carmelitana, Gent.
Het vooraf of achteraf lezen van dit boek is geen noodzaak om aan de avonden van het Leerhuis deel te nemen.

Het programma voor 2017-2018:
(Alle in het overzicht geboden citaten komen uit het vermelde boek van Gerhard Lohfink. De cijfers naast het thema van de leeravond verwijzen naar de hoofdstukken van het boek die als inspiratie dienen.)

10 oktober 2017:

DE OPROEP TOT NAVOLGING (5-6)
“Jezus sprak tot hen: ‘Komt, volgt mij.’” (Marcus 1, 16-20; 2, 13-17)
“De oproep om zijn leerling te worden is niet tot iedereen gericht, maar tot diegenen die Hij uitkiest. (…) Zij worden tot een nieuwe manier van leven geroepen.” (o.c. blz. 138)

14 november 2017:

ER KOMEN ANDERE TIJDEN: OORDEEL EN FEESTMAAL (10)
“Gelukkig al wie zijn maaltijd zal houden in het Rijk Gods.” (Lucas 14, 16-24)
“Een wereldgeschiedenis waarin moordenaars over onschuldige slachtoffers triomferen, waarin wie met niemand rekening houdt het recht in handen heeft en de bedrogenen voor altijd bedrogen worden, zou uiterst absurd zijn.” (o.c. blz. 279)

12 december 2017:

NIET OPHEFFEN MAAR VERVULLEN (11-12)
“Denkt niet dat Ik gekomen ben om Wet en Profeten op te heffen.” (Matteüs 5, 13-20)
“Jezus’ genialiteit – en Jezus was geniaal, als wij het zo simpel mogen zeggen  - ligt precies hierin dat Hij al wat Israël al ontdekt had, tot zijn essentie herleidt: en dit tegelijk kritisch en creatief.” (o.c. blz. 319)

9 januari 2018:

HET WONDER VAN EEN NIEUW BEGIN (8-9)
“Ga in vrede en wees van uw kwaal verlost.” (Marcus 5, 21-43)
“Jezus’ wonderen vinden hun oorsprong in een noodsituatie die overal op Hem afkomt, en zij zijn het begin van de nieuwe wereld die God schenkt. Zij zijn tekenen van de doorbraak van Gods heerschappij. (…) Maar zij verwijzen ook naar de herschepping van het Godsvolk dat op dit ogenblik gebeurt.” (o.c. blz. 252.257)

13 februari 2018:

RADICAAL EN ONVOORWAARDELIJK (13-14)
“Laat de doden hun doden begraven, maar gij, ga heen en verkondig het Rijk Gods.”
(Lucas 9, 57-62)
“Jezus leeft niet voor zijn eigen persoon, maar geheel en uitsluitend in overgave aan Gods zaak.” (o.c. blz. 404)

13 maart 2018:

HET KRUIS OPNEMEN (15-17)LBSOmaa2018
“Gij laat u leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil.”
(Marcus 8, 31-35; 9, 30-32; 10, 32-34)
“Gods heerschappij komt niet zonder vervolging en offers.” (o.c. blz. 463)

10 april 2018:

DE VERREZENE: TE ZIEN, TE ERVAREN (18)
“Hij is verrezen. Hij is niet hier.” (Marcus 16, 1-8)Afbeelding2
“De tijd is allang weer rijp om visioenen weer als echte menselijke mogelijkheid te waarderen. Dan zouden we ze namelijk ook als een goddelijke mogelijkheid, waarbij van menselijke structuren gebruik gemaakt wordt om tot mensen te spreken, ernstig kunnen nemen.” (o.c. blz. 511)

8 mei 2018:

WAT DACHT JEZUS OVER ZICHZELF? (19)
“Ja, dat ben Ik en gij zult de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de Macht.”
(Marcus 14, 53-64)
“Ook vandaag kunnen velen dit elementaire samenbrengen van God en een Jezus die zo spreekt en zo handelt alsof Hij op Gods plaats staat en alsof door Hem God zelf naar zijn volk komt, niet verdragen.” (o.c. blz. 563)

12 juni 2018:

GELIJKENISSEN: CREATIEVE TAAL DIE WIL WAKKER SCHUDDEN (7)
“Wie oren heeft om te horen, hij luistere.” (Marcus 4, 1-9)
“De woorden en gelijkenissen van Jezus geven blijk van een grote liefde voor de werkelijkheid. Zij laten zien hoe zorgvuldig Jezus dingen en mensen waarneemt. En zij zijn daarbovenop nog ingenieus en vindingrijk.” (o.c. blz. 174)* De samenkomsten van het Leerhuis grijpen ook dit werkjaar op de tweede dinsdag van de maand plaats in de weekkapel van de Sint Jozefkerk. Ze vangen aan om 19.20 uur en eindigen rond 20.30 uur. Ze zijn telkens opgebouwd uit twee elementen: lezing van een Bijbeltekst en duiding en een gebedsmoment

.Info : Pr. Dirk Masschelein 059 70 90 90 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
& Hubert Debeuckelaere 059 703 797 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor  teksten en onderrichtingen van de voorbije overeenkomsten zie :
Tekst en Onderricht 2017-2018

Teksten en onderrichten 2016-2017