Leerhuis voor Bijbelse Spiritualiteit

Bijbels met bril

2019-2020: 26ste werkjaar

JAARTHEMA:   JEZUS’ BOODSCHAP BETER BEGRIJPEN


BASISBEGRIPPEN VAN DE JOODSCHRISTELIJKE SPIRITUALITEIT
Christelijke spiritualiteit is altijd Bijbels en is altijd ‘biddend’. Anderen drukken het als volgt uit: christelijke spiritualiteit is altijd ‘in-gebed’. En bidden is in de eerste plaats een houding van aandachtig luisteren naar Gods woorden, woorden waarvan de apostel Petrus zegt dat ze ‘eeuwig’ - dat is echt en waarachtig - leven geven, liefdevol, vredevol en vreugdevol (Johannes 6,68). De Bijbel is dus voedsel voor dit leven, tenminste als we die Bijbel met aandacht lezen. Dat geldt zeker ook voor Jezus’ woorden die we lezen in de vier evangelies. En daar hoort een goed verstaan van die woorden bij. Daarvoor is een lezing nodig die niet alleen trouw is aan de intentie van de evangelisten (eerder dan aan een eigen individuele interpretatie), maar waarbij we ons ook durven verplaatsen in het denken van de boodschapper, van Jezus zelf, die een Jood was. Welk Godsbeeld functioneerde er in Jezus’ gelovig bewustzijn. Wat was zijn Godsbeeld? Zijn ‘spiritualiteit’? We willen Jezus’ boodschap – die woorden van leven - beter begrijpen. Deze bekommernis werd ook verwoord in het thema van de Stille Abdijdagen van Orval 2019, ‘Een volk aan Jahwe uw god toegewijd’. Joodse wortels van christelijke spiritualiteit. Dit thema wekte veel interesse. Er is blijkbaar nood aan een beter inzicht in de betekenis van Jezus’ boodschap.
* De samenkomsten van het Leerhuis grijpen ook dit werkjaar op de tweede dinsdag van de maand plaats in de weekkapel van de Sint Jozefkerk. Ze vangen aan om 19.20 uur en eindigen rond 20.30 uur. Ze zijn telkens opgebouwd uit twee elementen: lezing van een Bijbeltekst en duiding en een gebedsmoment.

Het programma voor 2019-2020:

10 september 2019:
JEZUS VAN NAZARET: EEN MENS DIE ‘GODS WOORD’ IS
“In het begin was het Woord en het woord was bij God en het Woord was God.”
(Johannes 1, 1)
“Bijzonder typerend voor het Godswoord dat in het dagelijks leven komt, is het woord van de boodschapper Gods, de ‘engel van de Heer’, die met zijn boodschap een mens tegenkomt op zijn akker, in zijn woning of onderweg. Bij deze vorm van Gods woord hoort nu ook het profetisch woord, dat onverwacht en vaak ook tegen wil en dank op de mens toekomt.” (Claus WESTERMANN, Hoofdlijnen van een theologie van het Oude Testament)

* De samenkomsten van het Leerhuis grijpen ook dit werkjaar op de tweede dinsdag van de maand plaats in de weekkapel van de Sint Jozefkerk. Ze vangen aan om 19.30 uur en eindigen rond 20.30 uur. Ze zijn telkens opgebouwd uit twee elementen: lezing van een Bijbeltekst en duiding en een gebedsmoment

.Info : Pr. Dirk Masschelein 059 70 90 90 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
& Hubert Debeuckelaere 059 703 797 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor  teksten en onderrichtingen van de voorbije overeenkomsten zie :

Tekst en Onderricht 2017-2018

Tekst en onderricht 2018 - 2019

Teksten en onderrichten 2016-2017