Aanbevolen boeken

04-LOGO OCH defBoeken met vermelding *** zijn enkel verkrijgbaar via

WCCM-publicaties
Vrijdagmarkt 10 B0201
8000 Brugge tel 050 34 23 28
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Klaas BLIJLEVENS, Franciscus van Assisi, Leven in zijn spoor. Carmelitana

ISBN: 9789492434098  prijs 14,95 €  158 blz.
Waarom loopt de hele wereld achter jou aan, Franciscus?’ Op deze vraag van broeder Masseüs gaf Franciscus dit bescheiden antwoord: ‘God vond geen franciscus van assisikleinere en mindere broeder waarin hij aan de mensen kon laten zien hoezeer Hij van heel de schepping en van iedere mens houdt.’ En hoe komt het, zouden wij vragen, dat een paus zich naar jou, Franciscus, laat noemen?
Wie ben jij, de kleine man uit Assisi?  Dit boekje wil geen heiligenleven presenteren. Het wil Franciscus tonen als iemand die het evangelie op een authentieke wijze heeft beleefd. Daarom wijst hij, ook na zeven eeuwen, nog steeds een weg voor mensen die zich geboeid weten door  een levend model van waarachtig leven naar het evangelie. 
Franciscus kon genieten van het leven, maar ontdekte de verborgen parel van de Blijde Boodschap. Hij kreeg metgezellen en werd een gedreven inspirator die een nieuwe vorm van samenleven inluidde, een broeder zijn van elkaar met iedere mens en met geheel de schepping. Zijn korte leven eindigde in een dal van pijn en lijden, maar bijna blind en met een gebroken stem van het vele preken zong hij zijn lied voor broeder zon en moeder aarde. Hij stierf in een hut in het bos dat de geboorteplek werd van zijn broederschap, arm en zonder bezit: Franciscus, de kleine arme broeder die een levend evangelie was.

Klaas Blijlevens, kapucijn, was jarenlang pastor in een psychiatrisch ziekenhuis en tevens pastorale supervisor. Hij is steeds geboeid geweest door de teksten van Ruusbroec en de andere mystici van de Nederlanden. Mede daardoor kreeg hij langs de vernieuwde bestudering van de laatste jaren een andere visie op Franciscus en kwam hij op het spoor van wie de Poverello werkelijk is geweest.

Bénédicte LEMMELIJN, Mindful geluk, Vanuit eeuwenoude Bijbelse wijsheid?  Averbode


€ 15,00 ISBN: 9782874389559  128 blz.  prijs 15 €

Onze tijd is op een opmerkelijke en veelvoudige wijze bezig met de zoektocht naar wat ‘echt telt’, naar ‘geluk’, naar ‘zingeving’ en naar ‘wijsheid’. Het mindfulgeluktoenemend succes van ‘mindfulness’, de aandacht voor het hier en nu, de hype van yoga, de groeiende aandacht voor allerlei vormen  van meditatie, de positieve psychologie en het zoeken naar heelheid en harmonie getuigen ervan. Even opmerkelijk is dat heel wat mooie elementen in al deze benaderingen evenzeer al eeuwenlang joods-christelijk gedachtegoed zijn. Wellicht is het tijd om ze in deze nieuwe context te durven plaatsen.
Dit boek gaat eerst op zoek naar de centrale elementen in deze nieuwe existentiële en religieuze zoektocht.
Daarna worden ze gekoppeld aan de monastieke traditie, de middeleeuwse mystiek, de christelijke meditatie en in het bijzonder aan de Bijbelse wijsheidsliteratuur. In dat perspectief worden de verzuchtingen van zoekende mensen vandaag gespiegeld aan de Bijbelse wijsheidstraditie en in het bijzonder aan het deuterocanonieke boek Wijsheid van Sirach. Opmerkelijk parallel met onze tijd, legt dit joods-hellenistische geschrift de nadruk op het hier en nu enerzijds en de verbondenheid met wat ons overstijgt anderzijds, om van daaruit te streven naar de verwerkelijking en vervulling van een zinvol en gelukkig leven.

Herwig ARTS, Een kwestie van Verlangen. Over spiritualiteit , Davidsfonds

ISBN :  9789058260772, 164 blz. (enkel tweedehands)

Deze bundel is een verzameling van tien verschillende antropologische benaderingen van spiritualiteit, die reeds elders in tijdschriften zijn verschenen. Daarbij valt op, dat de schrijver het begrip spiritualiteit binnenkerkelijk wenst te benaderen en een sterke affiniteit met het kerkelijke katholicisme heeft.9058260771

De antropologische benadering, een benadering vanuit de menswetenschappen, kan "apologetische trekken" hebben ten aanzien van een Freudiaanse benadering van religie. Een benadering, waarin religie als projectie wordt gezien en het verlangen naar een Godsbeeld als een "Totem" als gevolg van scrupuleuze "Vatersehnsucht" naar de vermoorde vader (dit staat niet met zoveel woorden in de tekst). Er wordt immers veel met of in strijd met Freudiaanse teksten gesteld, dat religie een oermenselijk relationeel verlangen is of zou moeten zijn. Dat maakt het voor de agnost en de intellectuele katholiek een discussieboek op verstandelijk niveau, terwijl de schrijver juist het religieuze gevoel van de mens wil raken.

 

Laurence FREEMAN, Ontwaken en Zien. De ervaring van het geloof, Halewijn***

Prijs : € 15,95,  ISBN : 978-90-8528-261-7, 164 blz.
Deze uitgave is ook in de boekhandel verkrijgbaar.

Met dit boek maakt de auteur duidelijk dat een contemplatief leven binnen ieders bereik ligt. Contemplatie groeit vanuit een basiservaring, met name de ervaring van een levend geloof. Het is een ervaring die ons niet afsluit van het leven, maar juist opent voor al wat het leven aan rijkdom biedt. Willen we ten diepste mens worden, dan moeten we die geloofservaring verder ontwikkelen. Contemplatief leven is zeker niet het monopolie van de kloosterling, want ook in de drukte van het gewone leven kun je het stil maken in jezelf om te mediteren.260x260xfoto 1 1380896184

Freeman raakt het hart en de geest van mensen die zich bezighouden met opvoeding, bedrijfsleven en financiën, geestelijke gezondheid, ecologie, interreligieuze dialoog, samenwerken en burgerzin. Zijn boek is een krachtig tegengif voor de idee dat je God kunt bereiken door sneller te leven. Wij hebben de kracht in ons om te overleven, te vernieuwen en onszelf spiritueel te ontwikkelen. Dat is een uitdaging en we hebben er een flinke dosis discipline voor nodig, maar het resultaat zal ons leven transformeren. Dit boek heeft iets therapeutisch en vormends. Het opent je ogen.

 

Laurence FREEMAN, De Vreugde van het Mediteren, Lannoo***

Prijs :  € 6,  ISBN : 902092835X, 90 blz.
De meditatie is een universele traditie. Alhoewel het begrip meditatie voor verschillende omschrijvingen vatbaat is, sluit de christelijke meditatie waarover Laurence Freeman osb het heeft, aan bij een vroeg-christelijke traditie die zijn orde-broedervreugde van het mediteren John Main (1926-1982) terug onder de aandacht heeft gebracht.Inmiddels is deze praktijk over heel de wereld verspreid en wordt ze in alle continenten individueel en in groepen beoefend. Het contemplatief gebed is niet het voorrecht van monniken, monialen of mystici. Het opent immers die dimensie van het innerlijk leven waartoe iedereen en zeker ieder christen genodigd wordt. Dit boekje geeft een bondig en helder inzicht in de visie en de praktijk van deze meditatie. Het getuigt van een realistiche aanpak, waarbij de eenvoud van de meditatie niet wordt verward met 'gemakkelijk' en inerlijke groei niet met 'instant-mystiek'

Laurence FREEMAN,Sprekende Stilte, Over Christelijke Meditatie, Lannoo***

Prijs : €  6, ISBN : 9789020936063, 224 blz..

Meditatie is een weg van zelfkennis en zelfaanvaarding.' Met dit devies van zijn leermeester John Main in het achterhoofd, schreef Laurence Freeman osb een boek over de drie kernelementen van meditatie: stilte, rust en eenvoud. Het neerzitten in stilte en onbeweeglijkheid, en het herhalen van de mantra leiden uiteindelijk naar de spirituele vrijheid waarnaar desprekende stiltej.pg moderne mens op zoek is. En waaraan we in deze jachtige tijd steeds meer behoefte hebben. De harmonie ligt diep in ons besloten, we zijn door al onze drukke bezigheden alleen vergeten waar de deur is. De auteur leidt ons niet naar die deur; hij wijst ons een weg aan. Meditatie is immers geen wondermiddel, maar een manier om het mysterie van het leven te ervaren, met vreugde en verdriet, in vertrouwen en geloof. 'Een geloof met een kracht die geneest, en de mens optilt tot de liefde van God en de naaste. Het is een praktische en eenvoudige manier die generaties, rassen en overtuigingen verenigt.' Kortom, het is een sleutel die op vele sloten past.

 

John MAIN, Van Woord naar Stilte, Lannoo***

Prijs : €  8, 125 blz.
John Main vertrekt van de vaststelling dat de meerderheid van de christenen vervreemd is geraakt van het diepe, meditatieve gebed dat de eenheid van de mens, de eenheid met de Ene en de ervaring van God in Jezus, herstelt. Een van de gevolgen is van woord naar stiltedat er een verwerpelijke en kunstmatige scheiding ontstaan is tussen contemplatief en actief.
De Kerk en de wereld van vandaag hebben dringend behoefte aan een vernieuwd begrijpen van het bidden en de ervaring van eenheid die dit kan meebrengen. In de traditie van de christelijke meditatie van Jezus en de kerkvaders gaat John Main op zoek hoe dit kan gebeuren, niet alleen voor monniken en contemplatieven, maar ook en vooral voor `gewone´ mensen met een gezin, met een carrière en met de normale en veeleisende verantwoordelijkheden van het leven.
Zijn klassieke boek, nu eindelijk in vertaling beschikbaar, geeft aan hoe meditatie in het leven kan worden ingebouwd, hoe stille tijden in het leven een plaats kunnen krijgen en structuur en discipline kunnen geven in het zoeken naar verdieping en geworteld zijn in Christus.

John MAIN, In de volheid van God, Bidden in het spoor van Westerse en Oosterse tradities, Lannoo***


Prijs :  € 6, ISBN : 9789020916454, 64 blz.


"Toen ik hoorde dat John Main een "Mantra-gebed" aanbeval waarbij in stilte een zelfde woord of zin werd herhaald, was ik aanvankelijk nogal sceptisch. Ik vermoedde dat dit een van de vele wijzen was waarop men Oosterse gebedsvormen in hetJohn-Main-In-de-volheid-van-God-27516849 Westen tracht te introduceren en ik had aanvankelijk de indruk dat het weinig diepgang had. Maar toen ik meer aandacht gaf aan het leven en werk van John Main, ging ik inzien dat deze Benedictijnse monnik in feite een zeer belangrijk aspect van het Christelijke gebedsleven had herondekt met behulp van een Indische Swami.
Het was het gebed van armoede, waarin de biddende mens ruimte maakt voor de scheppende en herscheppende Geest van God. Door de activiteit van het verstand terug te brengen tot de armoede van een enkele zin of zelfs van een woord, kan de fundamentele armoede gepraktiseerd worden, waarin de rijkdom van God zichtbaar wordt.

John MAIN, De weg van de Meditatie. Een ontmoeting met Christus, Lannoo***

Prijs : € 9, ISBN : 9789020951479, 175 blz.
,
De centrale boodschap van het Nieuwe Testament luidt: er is slechts één gebed, en dat is het gebed van Christus. John Main beschrijft het als de stroom van liefde die ononderbroken vloeit tussen Jezus en zijn Vader. Die rivier van liefde is de Heilige de weg van de meditatieGeest. John Main is ervan overtuigd dat het onze taak is ons open te stellen voor die stroom van liefde, wanneer wij een volwaardig leven willen leiden. Daartoe moeten we de weg van de stilte leren bewandelen met behulp van de veeleisende discipline van de meditatie. Dit boek is een bundeling van lezingen van John Main rond het thema van de meditatie. Hij leidt ons binnen in de vele aspecten van het stille gebed. Hij omschrijft de weg van de mantra als een pelgrimstocht, waarop wij moeten leren verstrooidheden achter te laten en onszelf te overstijgen om zo ten volle te kunnen leven in de liefde en de stilte van God. Opvallend kenmerk van het boek is de steeds terugkerende klemtoon op de eenvoud.

Dorothee SÖLLE, Mystiek en Verzet. Gij stil geschreeuw, Ten Have


Prijs : € 26,90,  ISBN : 90 259 5583 5, 424 blz. (alleen tweedehands verkrijgbaar)

Het boek is in drie delen opgezet: het eerste behandelt de definitie van mystiek, waarbij Sölle haar favoriete beeld herneemt van de mystieke praktijk als een reis die de mens niet alleen naar binnen voert maar ook weer terug de wereld in leidt. Hetmystiek en verzet tweede deel onderzoekt vijf concrete terreinen van mystieke ervaring, te weten natuur, erotiek, lijden, gemeenschap en vreugde. Het derde deel (getiteld Verzet) presenteert de meest kenmerkende houdingen en praktijken van de mystiek, te weten zelfontlediging, bezitloosheid en geweldloosheid. Hiermee wil Sölle laten zien hoe mystiek een tegenwicht, verzet, kan bieden aan de destructieve krachten van egoïsme, groepsdenken, materialisme en geweld.

Paul HARRIS, De Stille (R)evolutie, 366 daglezingen van John Main,  Carmelitana***

Prijs :  € 8, ISBN : 9076671338, 390 blz.

Over heel de wereld is het spirituele leven van duizenden mensen verrijkt en verdiept doordat ze dagelijks de christelijke meditatie beoefenen, de manier van stil gebed volgens de methode van de benedictijn John Main. Die bouwt op een traditie die teruggaat tot de oeroude wijsheid van de bijbel, de hindoeïstische Upanishaden en de vroegchristelijke woestijnvaders. John Main heeft voor zijn dood in 1982 verschillende boeken geschreven over het contemplatieve gebed, maar deze verzameling is de enige die de essentie van heel zijn leer samenvat in één boek. Paul Harris heeft met veel toewijding de belangrijkste passages geselecteerd uit elk van de werken van John Main en biedt die op een aantrekkelijke manier aan, heel praktisch om dagelijks een stukje te lezen.

 

Mia LEIJSSEN, Leven vanuit Liefde, een pad naar existentieel welzijn, Lannoo

Prijs :  € 19,99  ISBN : 978 94014 11547, 310 blz.

Mia Leijssen brengt een nieuwe visie op welzijn en geluk Hoe anders zou het leven zijn wanneer de ontwikkeling van leven vanuit liefdeliefdevolle mensen onze prioriteit zou zijn? Leven vanuit liefde, op fysiek, sociaal, psychisch en spiritueel vlak, is misschien wel de essentie van ons zijn in deze wereld. Pas als we voldoende aandacht hebben voor deze vier dimensies en onze menselijke kwetsbaarheid en kracht erkennen, ontstaat er existentieel welzijn. Dit boek is bedoeld voor mensen die zoeken naar nieuwe wegen om existentieel welzijn voor zichzelf en anderen te ondersteunen en te bevorderen. Een onmisbare handleiding die inzichten uit de positieve psychologie integreert, en inspireert om de complexiteit van het leven te verwelkomen.

 

Patrick LENS,  God diep in mij. Een weg naar innerlijke vrede met Meister Eckhart, Carmilitana Gent

Prijs :  € 18,00  ISBN : 978 90766 71802, 144 blz.

Vele mensen zijn op zoek naar spiritualiteit. Het heeft vooral iets te maken met een verlangen om terug thuis te komen in het leven zelf, om een god diep in mijnieuwe plaats te vinden in het "geheel". Verinnerlijking helpt om dingen te dragen. Meister Eckhart is een christelijk auteur die in brede kring gelezen wordt. Hij spreekt veel over loslaten, over het hier en nu. Je merkt dat het bij hem gaat over een persoonlijk proces dat hij doorlopen heeft in een uiterst actief leven. Toch ontdekte hij via meditatie en gebed een innerlijke bron die zijn innerlijk één maakte. Zo kon hij volop leven en functioneren. Hij ontmoette God op onverwachte wijze, achter traditionele beelden en nieuwe ideeën. Maar wellicht is het vooral de "achterkant" van zijn eigen leven die hem veel heeft geleerd. In de stilte vond hij God, "groenend en bloeiend" in de diepte van zichzelf en in heel de schepping. God geeft leven en doet leven. Hij geeft vrede door alles heen.

Timothy RADCLIFFE,  Waar draait het om als je christen bent ?, Kok Kampen

 

Prijs :  € 23,50  ISBN : 978 9031 724710, 304 blz.

'Ik moet mijn provinciaal behoorlijk geïrriteerd hebben met mijn voortdurend vragen naar de waarheid van de christelijke leerstukken, terwijl hij het liever over voetbal had', schrijft Radcliffe over zijn eerste jaren als dominicaan. waardraaithetom1
Dat verlangen naar waarheid doortrekt zijn hele antwoord op de vraag van dit boek. Hij weet dat uitspraken over God alleen maar begrijpelijk zijn in de context van een leven dat op God gericht is. In hun hoop, vrijheid, vreugde, moed en niet te vergeten liefde zouden christenen iets kunnen laten zien van Gods aanwezigheid.
Dit boek spreekt over de betekenis van christen-zijn in een steeds veranderende cultuur, in het Westen en daarbuiten, en geeft een oecumenisch antwoord op de verdeeldheid in de kerken. Hij zet mensen stevig met de voeten op de grond: 'we zijn geroepen om thuis te zijn op plekken die zo ver uit elkaar liggen als je je maar kunt voorstellen - in ons lichaam en in het koninkrijk van God'.


Bénédicte LEMMELIJN,  Mijn geloof als bijbelwetenschapper, een broos en eerlijk antwoord. ?  Halewijn, Antwerpen

 Prijs : 14,95  ISBN : 978-90-8528-394-2   96 blz.

Is een veertiger te jong om te spreken en te schrijven over God? Mag een Bijbelwetenschapper wel iets zeggen over God? Of houdt hij zich beter bij de tekst? En kan een exegeet terdege wetenschapper zijn en toch gelovige blijven? “Hoe en wat gelooft u nog, als Bijbelwetenschapper?”, een vaak gestelde vraag... Dit boek is opgevat als een antwoord lemmelyndaarop. Het biedt een persoonlijk getuigenis van het feit dat een rationeel-kritische Bijbelwetenschapper wel degelijk ook een gelovig mens kan zijn. Dat het hierin gaat om een proces van zoeken en voortdurend evolueren, dat overigens in de blootstelling aan een lezerspubliek uiterst broos en kwetsbaar kan worden, is een evidentie. Echter, het bewustzijn van dit gegeven mag en zal de authenticiteit ervan, precies in al haar zoeken en tasten, niet inperken. De ondertitel luidt niet voor niets ‘een broos en eerlijk antwoord’.

Bénédicte Lemmelijn (°1969) is professor Oude Testament en vicedecaan Internationalisering aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven. Ze is gehuwd met Hans Ausloos (eveneens Bijbelwetenschapper) en moeder van drie tieners.

 

 

Laurence FREEMAN,  God is er al, leren mediteren in de vasten ?  Halewijn, Antwerpen

 Prijs : 14,95  ISBN : 978-90-8528-421-5   156 blz.god is er al 2 orig

Zaken loslaten, daar denken we spontaan aan bij het woord ‘vasten'. Laurence Freeman maakt ons duidelijk dat de veertigdagentijd ook de tijd is om nieuwe zaken te beginnen of die te verdiepen. Hij heeft het over de praktijk van het mediteren. Als hulp hierbij, reikt hij ons telkens een bezinning aan bij de lezing van de dag. Deze teksten zijn vaak verrassend. Ze vertrekken vanuit de concrete realiteit maar getuigen evenzeer van een gerijpt inzicht in het psychologisch functioneren van een mens en tonen de weg van verinnerlijking. Telkens weer banen ze het pad naar het hart of, anders gezegd, die plek waar God al is.

 

 

Thomas KEATING,  Open geest, open hart?  Halewijn, Antwerpen - Adveniat

Prijs : 17,9 €  iSBN : 978-90-8528-439-0  204 blz.9789085284390

Het gebed ontdekken als iets dat reeds plaatsvindt in jezelf, is één van de diepste menselijke ervaringen. Je kan het vergelijken met een geschenk. Alleen als je het openmaakt, zie je wat er in zit. Pas wanneer een mens zich toevertrouwt aan het gebed, kan het hem helemaal omvormen van binnenuit. De trappist Thomas Keating reikt, in dit verband, de methode van centering prayer aan als een veilige weg om te groeien vanuit je diepste wortels. In dit boek helpt hij je op weg om een vrijer mens te worden. Hij geeft achtergrond en tips bij moeilijkheden die je op de weg naar binnen kan  ondervinden. Het boek toont de weg naar een leven met open geest en open hart.