De vreugde van het evangelie

franciscus

 paus FRANCISCUS

Allen broeders en zusters …
Ik spreek de wens uit dat in het tijdperk waarin we nu leven en met de erkenning van de waarde van ieder menselijk wezen, we samen een universeel verlangen naar menselijkheid geboren mogen laten worden. Samen met elkaar. Het is een prachtig geheim om van te dromen en om van ons leven een prachtig avontuur te maken. Niemand kan in zijn eentje het leven aan. We hebben een gemeenschap nodig die ons ondersteunt, die ons helpt en waarin we elkaar ondersteunen om vooruit te gaan. Het is belangrijk om samen te dromen! In je eentje riskeer je droombeelden waardoor je ziet wat er niet is, dromen bouw je samen op. Laten we als een en dezelfde mensheid samen dromen als reizigers met hetzelfde vlees en bloed, als kinderen van een en dezelfde aarde die ons allen onderdak geeft, ieder met de rijkdom van zijn geloof en overtuiging, ieder met zijn eigen stem, allen broeders en zusters.
Paus Franciscus Fratelli tutti, nr8