Leerhuis voor Christelijke Meditatie

golfbreker

“Toen zijn bidden vuriger en inniger werd, bleek hem dat hij steeds minder te zeggen had. Tenslotte zweeg hij maar en werd heel stil. Hij werd stil en begon – een grotere tegenstelling met spreken is er niet – te luisteren. Eerst had hij gedacht dat bidden spreken was. Maar toen ontdekte hij dat bidden zwijgen was en niet enkel zwijgen maar luisteren. En zo is het.  Bidden betekent niet jezelf horen praten, maar stil worden en zo lang stil zijn tot je God hoort.”(Sören Kierkegaard)

Christelijke Meditatie

Je kunt spiritualiteit, het daadwerkelijk beleven van je geloof, beschouwen als een weg van transformatie: de angstige en zelfzuchtige mens wordt liefdevol, vredevol en vreugdevol. Ook alle vormen van gebed en liturgie streven deze omvorming na. Daarbij is het ‘sterven aan jezelf’, het ‘leeg worden van jezelf’, ‘het loslaten’ van angst en zelfzucht – of hoe je dat ook noemt een noodzakelijk gegeven. Meditatie is de zuiverste beleving en beoefening daarvan.

johnmain zwart

“Mediteren is gewoon een weg naar de vrijheid. Die vrijheid kan ieder van ons bereiken, als hij de discipline van de reis maar op wil brengen. Ieder van ons kan die vrijheid vinden in zijn eigen hart. Maar als ik het woord “discipline” laat vallen, voelen we iets als “betekent dat geen verlies van vrijheid”? We kunnen het niet helpen dat we ook de meditatie benaderen met onze moderne ongedisciplineerdheid en zeggen: “Goed, ik wil het wel eens proberen. Ik zie wel of het iets voor mij is. Dan ga ik ermee door, maar in het andere geval geef ik het op en kies ik voor jogging of zo.” Maar zo kunnen we niet omspringen met mediteren. Zelfs ermee beginnen brengt de uitdaging van de discipline met zich mee., omdat we als moderne mensen niet gewend zijn om iets te doen dat ons niet snel en zichtbaar iets opbrengt.” (John MAIN)

Lees verder een uitstekende inleiding over meditatie en Meditatie vanuit de Christelijke Traditie verder op:
www.wccm.nl/mediteren/wat-is-mediteren

Op de website www.christmed.be maak je kennis met de Vlaamse Gemeenschap en de verschillende meditatiegroepen in Vlaanderen.

Op  de website www.wccm.org maak je kennis met de Wereldgemeenschap voor christelijke meditatie.

Samenkomsten van de Gemeenschap voor Christelijke Meditatie in Oostende:

Deze samenkomsten gaan door in de weekkapel Onze Lieve Vrouw Koningin Lijsterbeslaan (zij-ingang Anjelierenlaan) in Mariakerke Oostende  en dit iedere eerste en derde dinsdag van de maand (ook in juli en augustus) van 19.30 tot 20.30 uur.

Wie voor de eerste keer de samenkomst bijwoont, komt best wat vroeger voor een kennismaking en een woordje uitleg.


PROGRAMMA 2018-2019:

Voor de eigenlijke meditatiebeurt is er een inleidend onderricht. Daarvoor wordt in dit werkjaar inspiratie geput uit:
Thomas KEATING, Leven uit liefde. Het pad naar christelijke contemplatie, Kok – Utrecht, 20184 december 2018
DE AFNAME VAN ONS IK
“De meeste culturen creëren manieren om te doen alsof de dood niet bestaat. Als het toch zover is, dan verstoppen ze de dood zo goed als ze maar kunnen achter alle mogelijke verkrijgbare vormen van cosmetica.”

18 december 2018
HET VERLANGEN OM TE CONTROLEREN OPGEVEN
“Iedere verleiding is stuk voor stuk op maat gemaakt bij onze eigen persoonlijke geschiedenis en specifieke kwetsbare plekken.”

1 januari 2019
Nieuwjaardag

15 januari 2019
DE BODEM ONDER ONZE PLANNEN WEGGESLAGEN
“We leren dat de reis een pad is dat niet vooraf kan worden uitgestippeld. God helpt ons om ons niet langer te vereenzelvigen met onze eigen vooringenomen ideeën.”

5 februari 2019 (in het Monasterium Zonnelied n.a.v. de Stiltedagen)
HET VASTE VOEDSEL VAN PUUR GELOOF
“De belangrijkste vrucht van de nacht van de zintuigen is nederigheid, die ons in staat stelt onze plaats in te nemen als leden van de menselijke familie en gewoon de ups en downs van de condition humaine te ondergaan, net als ieder ander.”

19 februari 2019
STILTE IS GODS EERSTE TAAL
“Droogte in het gebedsleven vertalen wij als de afwezigheid van God, totdat we beginnen door te krijgen dat God met ons communiceert op een dieper niveau.”

5 maart 2019
DE GEESTELIJKE REIS IS GEEN SUCCESVERHAAL
“Een dienende houding is het kenmerk van hen die zijn gestuurd door God. De ware profeet, martelaar, geestelijke leider of leermeester doet geen pogingen om anderen te overheersen.”

19 maart 2019
HET EINDE VAN DE HEERSCHAPPIJ VAN EMOTIES
“Transformerende eenwording is de gerijpte vrucht van de ontmanteling van het onechte ik. Zodra het onechte ik tot nihil is gereduceerd, vindt de transformerende eenwording plaats.”

2 april 2019
TOENAME VAN DE INNERLIJKE VRIJHEID
“De ervaring van geluk in weerwil van rampspoed, armoede en ziekte is de vrucht die we kunnen plukken als we het bestaande aanvaarden zoals het is. Door de realiteit te aanvaarden worden we bevrijd van onze vooraf gedetermineerde eisen en verwachtingen.”

16 april 2019
VREDE GEWORTELD IN EEN MANIER VAN ZIJN
“Iemand die binnentreedt in eenwording met God wordt als God, wat overigens iets anders is dan God zelf worden.”

7 mei 2019
DE SMALLE WEG VAN PUUR GELOOF
“Mensen in de transformerende eenwording manifesteren wie ze zijn door de manier waarop ze leven, als is de kans groot dat ze dit zelf niet zullen merken.”

21 mei 2019
Abdijdagen Orval: meditatie-avond met onderricht uit De Stille Revolutie

4 juni 2019
EEN MORELE STEM MET GROTE KRACHT
“De contemplatieve reis kan naar zijn aard niet anders dan ons oproepen om te handelen op een volledig humane manier, geïnspireerd door de gaven van de Geest.”

18 juni 2019
GOD BIEDT ALTIJD EEN UITWEG
“Iedere vorm van hulp kan zijn dienst bewijzen, maar de radicale genezing is de aanvaarding van de situatie, omdat God er op de een of andere manier in present is.”

2 juli 2019: zomermeditatie

16 juli 2019: zomermeditatie

6 augustus 2019: zomermeditatie

20 augustus 2019: zomermeditatie

info : Pr. Dirk Masschelein 059 70 90 90 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 Hubert Debeuckelaere 059 703 797 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.