Leerhuis voor Christelijke Meditatie

golfbreker

“Toen zijn bidden vuriger en inniger werd, bleek hem dat hij steeds minder te zeggen had. Tenslotte zweeg hij maar en werd heel stil. Hij werd stil en begon – een grotere tegenstelling met spreken is er niet – te luisteren. Eerst had hij gedacht dat bidden spreken was. Maar toen ontdekte hij dat bidden zwijgen was en niet enkel zwijgen maar luisteren. En zo is het.  Bidden betekent niet jezelf horen praten, maar stil worden en zo lang stil zijn tot je God hoort.”(Sören Kierkegaard)

Christelijke Meditatie

Je kunt spiritualiteit, het daadwerkelijk beleven van je geloof, beschouwen als een weg van transformatie: de angstige en zelfzuchtige mens wordt liefdevol, vredevol en vreugdevol. Ook alle vormen van gebed en liturgie streven deze omvorming na. Daarbij is het ‘sterven aan jezelf’, het ‘leeg worden van jezelf’, ‘het loslaten’ van angst en zelfzucht – of hoe je dat ook noemt een noodzakelijk gegeven. Meditatie is de zuiverste beleving en beoefening daarvan.

johnmain zwart

“Mediteren is gewoon een weg naar de vrijheid. Die vrijheid kan ieder van ons bereiken, als hij de discipline van de reis maar op wil brengen. Ieder van ons kan die vrijheid vinden in zijn eigen hart. Maar als ik het woord “discipline” laat vallen, voelen we iets als “betekent dat geen verlies van vrijheid”? We kunnen het niet helpen dat we ook de meditatie benaderen met onze moderne ongedisciplineerdheid en zeggen: “Goed, ik wil het wel eens proberen. Ik zie wel of het iets voor mij is. Dan ga ik ermee door, maar in het andere geval geef ik het op en kies ik voor jogging of zo.” Maar zo kunnen we niet omspringen met mediteren. Zelfs ermee beginnen brengt de uitdaging van de discipline met zich mee., omdat we als moderne mensen niet gewend zijn om iets te doen dat ons niet snel en zichtbaar iets opbrengt.” (John MAIN)

Lees verder een uitstekende inleiding over meditatie en Meditatie vanuit de Christelijke Traditie verder op:
www.wccm.nl/mediteren/wat-is-mediteren

Op de website www.christmed.be maak je kennis met de Vlaamse Gemeenschap en de verschillende meditatiegroepen in Vlaanderen.

Op  de website www.wccm.org maak je kennis met de Wereldgemeenschap voor christelijke meditatie.

Samenkomsten van de Gemeenschap voor Christelijke Meditatie in Oostende:

Deze samenkomsten gaan door in de weekkapel Onze Lieve Vrouw Koningin Lijsterbeslaan (zij-ingang Anjelierenlaan) in Mariakerke Oostende  en dit iedere eerste en derde dinsdag van de maand (ook in juli en augustus) van 19.30 tot 20.30 uur.

Wie voor de eerste keer de samenkomst bijwoont, komt best wat vroeger voor een kennismaking en een woordje uitleg.

Voor de eigenlijke meditatiebeurt is er een inleidend onderricht. Daarvoor wordt in dit werkjaar inspiratie geput uit volgende werken:
Thomas KEATING, The Human Condition. Contemplation and Transformation, Paulist Press, New York
(voor 5 en 19 september en voor 7 oktober)
en Alla SELAWRY, Filokalia. Het innerlijk gebed, Ankh-Hermes, Deventer.

 

PROGRAMMA 2017-2018:

19 juni 2018
VRUCHTEN VAN DE MEDITATIE IV: LIEFDE
“Een kleine ruimte kiest God als Zijn woonplaats in de mens, en de mens wordt tot tempel van God, waarin Hij verblijft.”

ZOMERMEDITATIES

Zomertijd … tijd om keuzes te maken!
LEVEN in plaats van  OVERLEVEN!
Het woord ‘meditatie’ is een vlag die vele ladingen dekt. Meditatie kwam en komt als gebedsvorm voor in bijna alle grote religieuze tradities.  Ook in de christelijke traditie is het een eeuwenoude gebedsvorm die zeker haar wortels heeft in de oerkerk, wellicht zelfs in de gebedspraktijk van Jezus. Zeer aanwezig is deze gebedsvorm in de geschriften over het leven van de woestijnvaders en – moeders in de 3de-4de eeuw, wiens levenswijze en gebedstradities aan de oorsprong van alle christelijk monastiek leven liggen.
In Oostende bestaat reeds 17 jaar een groep die tweemaal per maand rond christelijke meditatie samenkomt. Gedurende de maanden juli en augustus komt de groep ook samen en wordt speciale aandacht gegeven aan mensen die met de meditatie willen kennismaken.
Stilaan ontdekken gelovigen en zoekende mensen de vreugde en de kracht van een contemplatieve levensstijl. Een verademing in deze hectische tijd van ‘moeten’, waar financiële en economische motieven voorrang hebben op de levenskwaliteit en het welzijn van de mens. Ego’s worden opgefokt, ze zien zichzelf als centrum. De val komt achteraf en uit zich in depressie, burn out en andere levensbedreigende symptomen.
Er is een andere weg om gelukkig te leven en de meditatie helpt je om op deze weg thuis te komen bij jezelf, bij de ander,  … bij God. De inwonende God die ons in ons hart opwacht om in eenheid met Hem te leven. Deze weg omvormt ons tot liefdevollere, vredevollere en vreugdevollere mensen die zoeken het goede te doen, gedragen door het vertrouwen, de hoop en de liefde die het geloof in God ons aanreikt.
Kom kennismaken met meditatie. Er is geen voorkennis vereist. Enkel een open geest en een open hart.

3 juli 2018
DE PRAKTIJK VAN DE CHRISTELIJKE MEDITATIE

17 juli 2018
WEG VAN DE MASSA … GOD IN ONS ONTDEKKEN!

7 augustus 2018
LEVEN EEN KWESTIE VAN AANDACHT en LIEFHEBBEN

21 augustus 2018
GOD IS LIEFDE
 
Telkens wanneer we gaan neerzitten om te mediteren, gaan we binnen in het één-zijn, de eenheid met God die nu is, de eenheid met God die liefde is. Dat kunnen we niet voldoende uitdrukken in gedachten of woorden. Voor ons verstand is het te eenvoudig om te begrijpen. Wat we wel  kunnen is gaan neerzitten en onze mantra zeggen met bescheidenheid, met trouw en met een absoluut vertrouwen in de goedheid van God, die ons verder roept dan al onze begrenzingen. Het wonder van de christelijke openbaring is dat Hij ons roept om ons met Hem te ontplooien in de oneindigheid. (John MAIN osb)

Plaats:  weekkapel Onze Lieve Vrouw Koningin  (zijingang Anjelierenlaan) Mariakerke Oostende
Tijdstip:  19.30 tot 20.20 (nieuwelingen om 19.20 uur)
info : Pr. Dirk Masschelein 059 70 90 90 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 Hubert Debeuckelaere 059 703 797 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.