Leerhuis voor Christelijke Meditatie

golfbreker

“Toen zijn bidden vuriger en inniger werd, bleek hem dat hij steeds minder te zeggen had. Tenslotte zweeg hij maar en werd heel stil. Hij werd stil en begon – een grotere tegenstelling met spreken is er niet – te luisteren. Eerst had hij gedacht dat bidden spreken was. Maar toen ontdekte hij dat bidden zwijgen was en niet enkel zwijgen maar luisteren. En zo is het.  Bidden betekent niet jezelf horen praten, maar stil worden en zo lang stil zijn tot je God hoort.”(Sören Kierkegaard)

Christelijke Meditatie

Je kunt spiritualiteit, het daadwerkelijk beleven van je geloof, beschouwen als een weg van transformatie: de angstige en zelfzuchtige mens wordt liefdevol, vredevol en vreugdevol. Ook alle vormen van gebed en liturgie streven deze omvorming na. Daarbij is het ‘sterven aan jezelf’, het ‘leeg worden van jezelf’, ‘het loslaten’ van angst en zelfzucht – of hoe je dat ook noemt een noodzakelijk gegeven. Meditatie is de zuiverste beleving en beoefening daarvan.

johnmain zwart

“Mediteren is gewoon een weg naar de vrijheid. Die vrijheid kan ieder van ons bereiken, als hij de discipline van de reis maar op wil brengen. Ieder van ons kan die vrijheid vinden in zijn eigen hart. Maar als ik het woord “discipline” laat vallen, voelen we iets als “betekent dat geen verlies van vrijheid”? We kunnen het niet helpen dat we ook de meditatie benaderen met onze moderne ongedisciplineerdheid en zeggen: “Goed, ik wil het wel eens proberen. Ik zie wel of het iets voor mij is. Dan ga ik ermee door, maar in het andere geval geef ik het op en kies ik voor jogging of zo.” Maar zo kunnen we niet omspringen met mediteren. Zelfs ermee beginnen brengt de uitdaging van de discipline met zich mee., omdat we als moderne mensen niet gewend zijn om iets te doen dat ons niet snel en zichtbaar iets opbrengt.” (John MAIN)

Lees verder een uitstekende inleiding over meditatie en Meditatie vanuit de Christelijke Traditie verder op:
www.wccm.nl/mediteren/wat-is-mediteren

Op de website www.christmed.be maak je kennis met de Vlaamse Gemeenschap en de verschillende meditatiegroepen in Vlaanderen.

Op  de website www.wccm.org maak je kennis met de Wereldgemeenschap voor christelijke meditatie.

Samenkomsten van de Gemeenschap voor Christelijke Meditatie in Oostende:

Deze samenkomsten gaan door in de weekkapel Onze Lieve Vrouw Koningin Lijsterbeslaan (zij-ingang Anjelierenlaan) in Mariakerke Oostende  en dit iedere eerste en derde dinsdag van de maand (ook in juli en augustus) van 19.30 tot 20.30 uur.

Wie voor de eerste keer de samenkomst bijwoont, komt best wat vroeger voor een kennismaking en een woordje uitleg.

Voor de eigenlijke meditatiebeurt is er een inleidend onderricht. Daarvoor wordt in dit werkjaar inspiratie geput uit volgende werken:
Thomas KEATING, The Human Condition. Contemplation and Transformation, Paulist Press, New York
(voor 5 en 19 september en voor 7 oktober)
en Alla SELAWRY, Filokalia. Het innerlijk gebed, Ankh-Hermes, Deventer.

 

PROGRAMMA 2017-2018:


21 november 2017
CONTEMPLATIE EN HET GEBED IN HET EVANGELIE
“Een diepe innerlijke nederigheid vormt de voorwaarde voor elk waar gebed.”

5 december 2017
MEDITATIE EN ANDERE GEBEDSVORMEN
“Oefening in het gebed bestaat erin de aandacht tot oplettendheid en het hart tot meevoelen op te voeden.”


19 december 2017
MEDITATIE IN DE OERKERK
“Gedachten van alle dag en zorgen om het lichamelijk welzijn vervreemden velen van het koninkrijk Gods, dat in ons binnenste gelegen is.”

2 januari 2018
HET JEZUS-GEBED ALS MEDITATIE
“Wil je het christen zijn, dat uitgaat boven de enkel uiterlijke vorm en theoretische kennis van de waarheid, kennen, dan moet je het stap voor stap bereiken door praktische oefening tijdens de geestelijke groei van verstand en hart.”

16 januari 2018
DE NOODZAAK VAN ORDENING EN DISCIPLINE
“Kies een vaste regel voor je gebed, opdat je gebed niet meer afhankelijk is van toeval.”

6 februari 2018
MEDITATIE IS EEN KUNST
“Om iets goed te doen, moet je het zo vaak mogelijk oefenen. Een bezigheid die wij dikwijls uitvoeren, wordt ten slotte tot een innerlijk aanwezige bekwaamheid.”

20 februari 2018
MEDITATIE: AANDACHT VOOR EN BEWUST ZIJN VAN GOD
“Het God gedachtig zijn brengt de menselijke geest in zijn rechten. Daarmee begint ook een krachtige levende omvorming van ziel en lichaam.”

6 maart 2018
MEDITATIE LEIDT TOT ZELFKENNIS, KENNIS VAN EMOTIES EN VAN DE WIL VAN GOD
“Maar de meesten menen in hun onverstand, dat zij hun eigenzinnigheid kunnen volgen en toch een waarachtig leven deelachtig worden.”

20 maart 2018
DE ONTDEKKING VAN WAT ONS GEVANGEN HOUDT
“Het innerlijk gebed heeft de eigenschap de in het hart nestelende verborgen hartstochten tevoorschijn te lokken en onze gevangenschap aan het licht te brengen.”

3 april 2018
MEDITATIE: MEESTAL EEN TOCHT DOOR EEN DORRE WOESTIJN
“Beijver je om je heil en probeer aan verkilling te ontkomen. Deze begint met het vergeten van Gods weldaden, van zijn liefde.”

17 april 2018
MEDITATIE ALS INNERLIJKE “STRIJD”
“Naar buiten toe is het noodzakelijk je gedrag te veranderen, je leven te ordenen, je tijd op verantwoorde wijze in te delen, alles te doen wat het goede dient…”

1 mei 2018
VRUCHTEN VAN DE MEDITATIE I: VRIJHEID
“De genade krijgt vrijheid van werken naarmate de zelfzucht verdwijnt en de hartstochten losgelaten worden.”

15 mei 2018
VRUCHTEN VAN DE MEDITATIE II: VERTROUWEN EN TROUW
“Leven is de kracht tot handelen. Geestelijk leven is de kracht om in de geest naar Gods wil te handelen.”

5 juni 2018
VRUCHTEN VAN DE MEDITATIE III: INZICHT
“Verwonder je dus niet, dat de geschriften van verlichte geesten zich richten op de juiste manier om het innerlijk gebed te leren.”

19 juni 2018
VRUCHTEN VAN DE MEDITATIE IV: LIEFDE
“Een kleine ruimte kiest God als Zijn woonplaats in de mens, en de mens wordt tot tempel van God, waarin Hij verblijft.”

3 juli 2018: zomermeditatie

17 juli 2018: zomermeditatie

7 augustus 2018: zomermeditatie

21 augustus 2018: zomermeditatieI

info : Pr. Dirk Masschelein 059 70 90 90 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 Hubert Debeuckelaere 059 703 797 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.