Leerhuis voor Christelijke Meditatie

golfbreker

“Toen zijn bidden vuriger en inniger werd, bleek hem dat hij steeds minder te zeggen had. Tenslotte zweeg hij maar en werd heel stil. Hij werd stil en begon – een grotere tegenstelling met spreken is er niet – te luisteren. Eerst had hij gedacht dat bidden spreken was. Maar toen ontdekte hij dat bidden zwijgen was en niet enkel zwijgen maar luisteren. En zo is het.  Bidden betekent niet jezelf horen praten, maar stil worden en zo lang stil zijn tot je God hoort.”(Sören Kierkegaard)

Leerhuis Christelijke Meditatie

(aangesloten bij de Wereldgemeenschap voor Christelijke Meditatie)

Je kunt spiritualiteit, het daadwerkelijk beleven van je geloof, beschouwen als een weg van transformatie: de angstige en zelfzuchtige mens wordt liefdevol, vredevol en vreugdevol. Ook alle vormen van gebed en liturgie streven deze omvorming na. Daarbij is het ‘sterven aan jezelf’, het ‘leeg worden van jezelf’, ‘het loslaten’ van angst en zelfzucht – of hoe je dat ook noemt een noodzakelijk gegeven. Meditatie is de zuiverste beleving en beoefening daarvan.

“Mediteren is gewoon een weg naar de vrijheid. Die vrijheid kan ieder van ons bereiken, als hij de discipline van de reis maar op wil brengen. Ieder van ons kan die vrijheid vinden in zijn eigen hart. Maar als ik het woord “discipline” laat vallen, voelen we iets als “betekent dat geen verlies van vrijheid”? We kunnen het niet helpen dat we ook de meditatie benaderen met onze moderne ongedisciplineerdheid en zeggen: “Goed, ik wil het wel eens proberen. Ik zie wel of het iets voor mij is. Dan ga ik ermee door, maar in het andere geval geef ik het op en kies ik voor jogging of zo.” Maar zo kunnen we niet omspringen met mediteren. Zelfs ermee beginnen brengt de uitdaging van de discipline met zich mee., omdat we als moderne mensen niet gewend zijn om iets te doen dat ons niet snel en zichtbaar iets opbrengt.” (John Main)

 JAARTHEMA 2022-2023


Meditatie met inleidend onderricht.
Inspiratie voor dit onderricht wordt, in dit werkjaar 2023-2024, geput in het werk van John Main, osb en Laurence Freeman, osb. We verkennen dit jaar ook Morton KELSEY, The Other Side of Silence. Meditation for the Twenty-First Century, Paulist Press, New York-Mahwah N.J., 1997.

“De natuur is stil omdat zij niet pretendeert anders te zijn dan zij is, en ze probeert al evenmin te communiceren. (…) Als we eenvoudig onszelf zijn, zijn we stil. Meditatie is het pad van de stilte, omdat het ons aanzet tot de aanvaarding en, de verering van onze eigen aard. We spelen geen komedie, we poseren noch communiceren. Als we tot deze stilte komen, ontdekken we dat we het menszijn delen met iedere persoon op deze planeet.”
(Laurence FREEMAN, Sprekende stilte. Over christelijke meditatie, uitgave WCCM, De Klinge, )

Wanneer:  iedere eerste en derde dinsdag van de maand (ook in juli en augustus) 19.30 tot 20.30 uur.
Waar: Kerk  Onze-Lieve-Vrouw Koningin Oostende (ingang Lijsterbeslaan)
Nieuw: het onderricht van de samenkomsten kan telkens ook digitaal ontvangen worden via een videofilmpje.
Info en inschrijving: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kalender

Dinsdag 5 september 2023   
Hoe en waarom mediteren?
Het belangrijkste dat je over meditatie moet weten is hoe je kunt mediteren. Ook van belang is dat je weet waarom je gaat mediteren. Zoek een plek die zo stil is als je maar kunt vinden. Wat je lichaamshouding betreft: de grondregel luidt dat je best zit met een rechte rug. Op een kussen, bankje of op een stoel, en houdt je rug zo recht mogelijk. Sluit je ogen zacht. Om te mediteren heb je een woord nodig. Ik raad je het woord maranatha aan. Herhaal dat woord zacht in de stilte van je hart, en blijf het herhalen. Spreek het uit in stilte, luister ernaar van binnen. Het is aangewezen elke morgen en avond 20 minuten te mediteren.   John Main osb

Dinsdag 19 september 2023
In je eigen centrum komen.   
Mediteren is een manier om in je eigen centrum te komen, bij het fundament van je eigen wezen en daar te blijven – stil, aandachtig en onbeweeglijk. In essentie een manier om alert te leren zijn, helemaal levend en stil. De weg naar die waakzaamheid is stilte en roerloosheid. Dat is een hele uitdaging voor mensen van onze tijd, omdat de meesten onder ons maar weinig ervaring hebben met stilte, en omdat stilte bedreigend kan overkomen voor mensen in de mediacultuur waarin we nu leven. Je moet wennen aan de stilte. Mediteren is de weg waarbij je inwendig, in je hart, leert een woord te zeggen en dit gedurende de volledige meditatietijd.
John Main osb

Dinsdag 3 oktober 2023
In God zijn.
Het enige wat er nodig is om te beginnen mediteren is het besluit om te beginnen. Beginnen met onze wortels te ontdekken, beginnen met terug te keren naar onze oorsprong. God is onze oorsprong. In de eenvoud van de meditatie los van alle gedachten en verbeeldingen, beginnen we in uiterste eenvoud te ontdekken en begrijpen dat we in God zijn. In wie we leven, bewegen en zijn. Dat groeiende bewustzijn dat we ontdekken in de stilte van onze dagelijkse praktijk proberen we te beschrijven als ‘onverdeeld bewustzijn’. John Main osb

Dinsdag 17 oktober 2023  (Abdij dagen in Chimay)
Stilte is de taal van de geest.
We moeten leren dat we de stilte eigenlijk niet moeten scheppen. De stilte is er al, in ons. Wat we moeten doen is daar binnengaan, stil worden, stilte worden. Het is het doel en de uitdaging van de meditatie dat wij onszelf toestaan om stil genoeg te worden om die innerlijke stilte naar boven te laten komen. Stilte is de taal van de geest.  John Main osb

Dinsdag 7 november 2023 (Stilte dagen aan zee)
De weg van de nederigheid.
We hebben allemaal bemoediging nodig om dag na dag trouw de weg te blijven gaan en elke morgen en avond te mediteren. We hoeven niet bemoedigd te worden om onze vooruitgang. Dat zou een te zelfbewuste benadering van het gebed zijn, en veel te egoïstisch. Toch moeten we voortdurend weer moed scheppen en gestimuleerd worden door te overwegen wat God bewerkt heeft in Jezus. Vanuit zijn gezichtspunt bekeken, gaat het om zijn heerlijkheid. Vanuit ons perspectief gaat het om ons geloof, niet om onze vorderingen. De weg van het geloof is ook de weg van de nederigheid.   John Main osb
    
Dinsdag 21 november 2023     
Beschikbaar zijn voor de kracht van God.
De trouwe nederigheid en de nederige trouw is de weg van de meditatie. Telkens wanneer we neerzitten om te mediteren, laten we nederig alles achter en maken we onszelf zo beschikbaar als we maar kunnen voor de kracht van God, die in ons hart vrijkomt. We moeten leren aandachtig en alert te zijn. Niet alleen maar alert voor onszelf en onze ideeën, angsten en verlangens, maar alert voor God.  John Main osb

Dinsdag 5 december 2023   
De kracht van Christus in je hart.
Christelijk gebed is niet alleen maar aandacht voor God, maar is komen tot de volheid van het in God zijn. Daartoe worden we uitgenodigd, en die uitnodiging is onze bestemming, die ons in Jezus gegeven is. Verlies dus de moed niet en probeer jezelf niet te evalueren. Het heeft geen enkele zin om je vooruitgang te willen meten. De enige maatstaf is de grenzeloze kracht van Christus in je hart.  John Main osb
    
Dinsdag 19 december 2023   
Leven op een zinvolle manier.
Hoe langer je mediteert, hoe duidelijker je inziet dat je wel moet verdergaan, wil je verder leven op een zinvolle en rijke manier. Je mantra te zeggen van begin tot eind. Dat is de basis. Laat niets je deze waarheid  uit het oog. De discipline van de meditatie richt deze eis op een absolute manier tot ons: dat we onszelf, onze gedachten, onze analyses en gevoelens zo volslagen achter ons moeten laten, dat we geheel en al vrij komen voor de Ander. Dit is de eis die de mantra ons stelt: dat we hem zeggen van begin tot eind, in alle eenvoud en met onwrikbare trouw.  John Main osb

Dinsdag 2 januari 2024       
Een groeiend vermogen om lief te hebben.   
Ik zie duidelijker dan ooit tevoren de echte aard van de reis die we samen ondernemen wanneer ik samenkom en samen mediteer met zoveel mensen die de buitengewone en wonderlijke pelgrimstocht in hun dagelijkse leven hebben ingebed. We weten dat de reis te maken heeft met geloof en met een groeiend vermogen om lief te hebben en bemind te worden, en ook met een zich verbredende visie op de werkelijkheid.   John Main osb

Dinsdag 16 januari 2024    
God overstijgt onze vermogens van verstand en taal.
De meditatie is geen tijd voor woorden, hoe goed ze ook geformuleerd of bedoeld mogen zijn. Al onze woorden missen volslagen hun doel wanneer we binnengaan in de diepe, mysterieuze gemeenschap met God. Om in te gaan in die heilige en mysterieuze gemeenschap met het Woord van God dat in ons woont, moeten we eerst de moed opbrengen om steeds stiller te worden. In een diepe, creatieve stilte ontmoeten we God op een manier die al onze vermogens van verstand en taal overstijgt. We moeten luisteren, ons concentreren en aanwezig zijn in plaats van nadenken.  John Main osb
    
Dinsdag 6 februari 2024
Ademruimte voor de ziel.
Stilte is absoluut noodzakelijk als de menselijke geest echt wil gedijen, maar ook creatief zijn. Creatief reageren op het leven, op de omgeving en op de vrienden. Want stilte geeft ademruimte aan de ziel, ruimte om te zijn. In de stilte hoef je jezelf niet te rechtvaardigen of te verontschuldigen en je hoeft geen indruk te maken op de anderen. Je bènt er gewoon, en het is een fantastische ervaring wanneer je zover komt. Het wonder is dat je in die ervaring volledig vrij bent. Je probeert geen rol meer te spelen en je probeert niet meer tegemoet te komen aan de verwachtingen van wie dan ook.  John Main osb
    
Dinsdag 20 februari 2024   
Er is niets om bang over te zijn.
Een grenzeloos leven vraagt openheid van ons, edelmoedigheid en eenvoud. Maar in de eerste plaats vraagt het om engagement. Geen engagement voor een of andere zaak of ideologie, maar een engagement in ons eigen leven, om in eenvoud dag na dag terug te keren tot de wortels van ons bestaan, een engagement om met aandacht om te springen met ons leven, om in ons leven de ruimte te scheppen om ten volle te leven. Wat we leren in de stilte en de eenvoud van de meditatie, is dat er niets is om bang van te zijn wanneer we ons engageren om deze ruimte te scheppen.   John Main osb

Dinsdag 5 maart 2024
Dieper en dieper Jezus woorden begrijpen.
Johannes Cassianus legt uit dat het doel van de meditatie bestaat in het beperken van de geest tot de armoede van één zinnetje. Iets verder maakt een verhelderende zin alles duidelijk. Hij heeft het over “edele armoede” (Gesprek 10,11). De meditatie zal je heel zeker nieuwe inzichten schenken in de armoede. Hou je je mantra vol, dan zul je dieper en dieper begrijpen, uit eigen ervaring, wat Jezus bedoelde toen Hij zei: “Gelukkig die arm van geest zijn” ( Mt 5,3). En ook zul je op een heel concrete manier de zin van de trouw leren wanneer je volhardt in het herhalen van de mantra.   John Main osb

Dinsdag 19 maart 2024
Groei van een creatief ritme in het leven.
In de meditatie doen we afstand van gedachten en verbeeldingen, door de geest te beperken tot de armoede van één woord, zodat het meditatieproces de eenvoud zelf wordt. Om de voordelen daarvan te ondervinden is het noodzakelijk om dagelijks twee keer te mediteren. Twintig minuten is de minimumtijd om te mediteren. Het is een hulp om op dezelfde plaats te mediteren en op hetzelfde tijdstip, want dat bevordert de groei van het creatieve ritme in het leven, met de meditatietijd als een soort hartslag om het ritme aan te geven.
John Main osb

Dinsdag 2 april 2024
Hulp om spiritueel te groeien.
Mediteren is belangrijk omdat het leidt tot: het geworteld-zijn. De groei van de volledige persoon wordt alleen maar mogelijk wanneer je geworteld raakt in je eigen diepste, middelste centrum. Onze samenleving biedt alle soorten hulp om verstandelijk vooruit te gaan. Maar er is veel minder hulp om spiritueel te groeien. Je geest, het centrum van je persoonlijke identiteit, ontdekken en er vertrouwd mee worden, is beginnen te leven vanuit de kracht van dat middelpunt. Wat groeit, moet geplant en geworteld zijn en moet ook verzorgd worden. De meditatie helpt je om dag na dag het leven van de geest in je te verzorgen, en om terug te keren naar het geworteld-zijn in je middelpunt.   John Main osb

Dinsdag 16 april 2024
Zuiverheid van hart.
We hebben de zuiverheid van hart nodig om de nederigheid te kunnen opbrengen om te zien wat er te zien is, en wel met een absolute helderheid. We zijn allemaal beginnelingen wanneer we gaan zitten om te mediteren. Het is alsof het de eerste keer is, wanneer we onze angsten, zorgen, plannen en vooruitzichten naast ons neerleggen. We leggen alles naast ons neer om open te staan voor het uiteindelijk doel van de schepping, dat eenwording is: eenwording met onszelf, met God en met heel de schepping. Verlies de moed niet als het lastig wordt om je aan je woord te houden; blijf erbij. Verlies de moed niet wanneer  verstrooiende gedachten je geest binnen fladderen; blijf bij het woord!  John Main osb

Dinsdag 7 mei 2024   
Gods inwerking op ons leven.
De weg van de mantra is een weg van edelmoedigheid, verruiming en verdieping. Een van de mysteries van deze reis is dat hij onze gevoeligheid doet toenemen voor Gods aanwezigheid en voor de goedheid van zijn inwerking op ons. Het is niet altijd gemakkelijk om te verklaren hoe dat allemaal in zijn werk gaat, en eigenlijk is het ook niet te begrijpen buiten de ervaring zelf. In je gebedstijd je gedachten en verbeeldingen loslaten en volkomen trouw blijven aan de eenvoudige opdracht om je “woordje” te zeggen – met welk beeld of idee zou je kunnen uitleggen dat precies dit de weg is naar de stilte waarin God zich openbaart in Jezus als de bron en grondslag van heel de schepping?  John Main osb

Dinsdag 21 mei 2024
Jezelf in Gods oneindigheid gooien.
Mediteren is tot bewustzijn komen en verder gaan dan het zichzelf observerende bewustzijn. Mediteren is verder leren kijken dan jezelf, en losbreken uit het gesloten systeem van het zelfbewustzijn, dat de gevangenis is van het ego, en wel met de hulp van de discipline van het zeggen van het woord. Wanneer je het woord zegt, ben je niet bezig met je eigen gedachten. Je zit niet te analyseren wat er met je gebeurt. Je laat los. In christelijk perspectief betekent mediteren jezelf in Gods oneindigheid gooien, door de Geest die in ons hart woont.
John Main osb

Dinsdag 4 juni 2024
Als we leren mediteren, hebben we drie doelen.
Het eerste is de mantra te zeggen heel de meditatietijd lang. Mediteren is voor ieder van ons een heel natuurlijk proces, ons gebedsleven ontwikkelt zich op een natuurlijke manier.
Het tweede doel is de mantra te zeggen, heel de meditatietijd lang, terwijl we rustig blijven bij alle afleidingen. In deze fase lijkt de mantra wel een ploeg die onverstoorbaar de ruwe akker van onze geest omploegt.
Het derde doel is de mantra te zeggen, vrij van alle afleidingen. De oppervlakkige gebieden van de geest zijn nu in harmonie met de diepe vrede in het middelpunt van ons zijn. In deze fase bevinden we ons aan de andere kant van gedachten, verbeelding en beelden. We rusten in  de reële aanwezigheid van God zelf, in ons hart.
John Main osb   

Dinsdag 18 juni 2024   
In harmonie met de bron van ons zijn.   
Ik denk dat veel mensen meditatie zien als iets dat voorbereidt op actie ofwel als iets om nieuwe krachten op te doen na de actie. Maar hoe meer je mediteert, hoe beter je inziet dat meditatie geen inactief pad is. Het staat niet buiten de actiesfeer, maar er juist middenin. Meditatie is volgens mij te beschrijven als pure actie. Het is de hoogste vorm van menselijke actie, en omdat het pure actie is, voert het ons naar het gebied van het pure zijn. Wie dit pad volgt, verwerpt niets. We verwerpen niets van onszelf en we zien dat we geïntegreerd worden, met al onze krachten en talenten, met heel de gave van onze schepping, in harmonie met de bron van ons zijn.  
John Main osb
Lees verder een uitstekende inleiding over meditatie en Meditatie vanuit de Christelijke Traditie verder op:
www.wccm.nl/mediteren/wat-is-mediterenOp de website www.christmed.be maak je kennis met de Vlaamse Gemeenschap en de verschillende meditatiegroepen in Vlaanderen.
Op  de website www.wccm.org maak je kennis met de Wereldgemeenschap voor christelijke meditatie.