Ter inspiratie

Het derde soort mensen.

…Maar de derde groep zijn de mensen die met Paulus kunnen zeggen; ‘voor mij is leven Christus’. Zij hebben een eind gemaakt aan het moeizame gedoe om de concurrerende eisen van het ik en van God op elkaar af te stemmen, eenvoudig door dat ze de eisen van het ik geschrapt hebben. De oude, egoïstische wil is gekanteld, opgekalefaterd, er is iets nieuws van gemaakt. De wil van Christus stelt geen grens meer aan de hunne; het is hun wil. Al hun tijd is van Hem, en daarmee van hen, want zij zijn van Hem.
C.S. Lewis, Herbetovering en andere actualiteiten.