Ter inspiratie

Wim Davidse

GEWOON ‘ZIJN’ … in de spiritualiteit van het schouwen
Hoe vloeien op de geestelijke weg onze menselijke inzet en de belangeloos geschonken genade van God in elkaar over? In de spiritualiteit van de harmonie en van de spiritualiteit van de zending, verwezenlijken de menselijke verantwoordelijkheid en de menselijke betrokkenheid samen met de genade, het doel van beide spiritualiteiten.

De mens gaat die weg en God geeft daarvoor de genade. Bij de ‘spiritualiteit van het schouwen’, kunnen wij helemaal geen steentje meer bijdragen. Wel is het mogelijk, en daartoe zijn wij verplicht, om de belemmeringen die de volledige eenwording met God in de weg staan, met goddelijke hulp uit de weg te ruimen. Die hindernissen zijn onze gedachten, het bezig zijn met onze gevoelens en ons doen. Bij de spiritualiteit van het zijn, kunnen wij niets meer doen: hier is alles pure genade.
Franz Jalics, Jezus Christus als gids. Geestelijke begeleiding in het Evangelie.