De stille revolutie

vlinderuitcocon

 

 

 

 

 Om de zelfopenbaring van God te benaderen raadt onze traditie aan om niet te denken, te analyseren of te redeneren, maar te leren worden als een kind, te leren nederig worden. Dat doen we door eenvoudig en voortdurend ons woord te herhalen.

Om te mediteren moeten we stil en rechtop zitten. In het begin zul je aan je neus of je oor willen krabben, maar daar moet je doorheen groeien. Zit stil. En leer dan je woord te zeggen.

    Wanneer je volhoudt, zul je ontdekken dat je je mantra kunt zeggen op het ene niveau, terwijl je gedachten hun gang gaan eronder en erboven en aan de ene kant en de andere kant. Negeer ze allemaal. Zeg je mantra. Dit is de kunst van de meditatie: je woord zeggen in het windstille oog van de storm.

     Het mysterie van de meditatie is dat je geleid wordt naar de ervaring van roerloosheid en eenheid , en wel door de mantra, die wel lijkt op Gods harmonieuze ritme in je hart. De mantra brengt je tot een ervaring van eenheid in jezelf, lichaam en geest, en eenheid met heel de schepping. Wanneer je zit te mediteren, ben je op je plaats in het heelal en brengt de meditatie je tot de persoonlijke ervaring dat God het middelpunt is van het universum. Het is essentieel om dagelijks te mediteren, en de dagelijkse praktijk zal je leiden, op een zachte manier.

    Je kunt niet leren mediteren door boeken te lezen of voordrachten te beluisteren over meditatie. Je leert alleen mediteren door te mediteren, elke dag, elke morgen en avond. Je moet de moed niet verliezen. In het begin zul je misschien wel eens een morgen of een avond overslaan (of een dag, een week of een maand). Maar zodra je hebt ingezien, ook al is het nog vaag, waar het eigenlijk om gaat in de meditatiepraktijk, zul je ernaar terugkeren, omdat het je leert hoe essentieel het is om elke dag opnieuw in te treden in de dipte van je geest. Meditatie heeft te maken met vrijheid, vrijheid van geest, ontplooiing van de geest. Maar de weg ernaartoe verrast ons, moderne mensen, omdat het een weg van discipline is.