De stille revolutie

vlinderuitcocon

 

 

 

 

 

 

Christus leren kennen doet ons zowel de volle betekenis van ons eigen leven begrijpen, als van het leven van degenen die we liefhebben en met wie we ons leven delen. Het zou de grootste tragedie van een mensenleven zijn de zin ervan verkeerd te begrijpen. De tragedie van Romeo was dat hij de situatie verkeerd beoordeelde op het hoogtepunt van het drama, toen hij dacht dat Julia dood was.

Zo kan ieder van ons gemakkelijk de zin van een gebeurtenis verkeerd inschatten door alleen maar af te gaan op de uiterlijke kant ervan. En zo gemakkelijk kunnen we het mysterie van de innerlijke betekenis van het leven misverstaan.

    Als we in de meditatie de uiterlijke schijn achter ons laten, proberen we onszelf in ons diepste centrum te openen voor het mysterie van onze schepping, om in de diepte de gaven van God in Christus te begrijpen. Dat kunnen we alleen in geloof, dat wil zeggen dankzij ons vermogen tot zelfoverstijging. Het geloof leidt ons naar de waarheid dat Christus onze verlosser is en dat wij al verlost zijn. Als we tot die waarheid komen, worden we er toe gebracht er volledig aan toegewijd te zijn. Dit is de essentie van alle leerlingschap: niet halfslachtig maar voluit te reageren in onze openheid voor Gods gave van ons leven en voor zijn liefde in ons leven.

    Word  Made Flesh