Kalender

Even een feestje: de tweeduizenste dagoverweging.: "Als ik U zie, leef ik "

Hoe kunnen we als christenen deze uitzonderlijke omstandigheden die we vandaag meemaken, beleven?
‘Zou dat uur niet aangebroken zijn om eindelijk in de stilte van jouw hart de Vader te aanbidden in geest en waarheid? En dan, door trouw te blijven luisteren, de ervaring op te doen dat “de Vader mensen zoekt die Hem zo aanbidden”? ‘
Bisschop Lode Van Hecke (voor de volledige brief klik hieronder)brief

________________________________________________________________________

STILLE ABDIJDAGEN IN CHIMAY

04-LOGO OCH def

Abdijdagen Chimay okt. 2018   Natuur bomen en de groep door John Sondeyker DSC8281

 

 

NOTRE DAME DE SCOURMONT
van maandag 19 tot donderdag 22 oktober 2020

Thema van de lezingen:
AANWEZIG ZIJN BIJ GOD
“De ervaring dat ik iedere dag terugkom op die plek van aanwezigheid bij God in een daad van liefde en vertrouwen is belangrijker dan welke buitengewone ervaring ook.”  (Thomas KEATING)
De titel spreekt voor zichzelf. Wie de abdij reeds kent met de schitterende natuur er rond verlangt nu reeds naar de plaats en de stille abdijdagen. We willen vooral ook nieuwe mensen de kans geven om te delen in deze schitterende ervaring van stilte, meditatie en voedend onderricht in een eeuwenoude en oerdegelijke monastieke traditie van verdieping en bezinning. Aarzel niet info te vragen!

Voor meer info : Stlle Abdijdagen Chimay

________________________________________________________________________

 

 LOGO groot2

04-LOGO OCH def

 

 

 

 

MEDITEER EN LEEF

Programma 2019 - 2020


Meditatie met  inleidend onderricht. Daarvoor wordt in dit werkjaar inspiratie geput uit volgend werk:
Metropoliet Anthony (Bloom) van Sourozh, De weg naar binnen. School van het gebed, Tilburg, 2010.

PROGRAMMA 2019-2020:
(Alle citaten komen uit het hierboven vermelde werk.)7 april 2020
GEBED IS EEN ONTMOETING
“Een verhouding wordt persoonlijk en echt, zodra je een persoon uit de menigte apart gaat nemen. Dat is het geval wanneer deze persoon uniek wordt door wie hij is, wanneer hij ophoudt naamloos te zijn.”

21 april 2020
DE WEG NAAR BINNEN
Samenvattende overwegingen bij het onderricht van Anthony Bloom.

 
Iedereen is welkom! Er is geen voorkennis vereist.

Van 19.30 tot 20.30 uur. Wie voor de eerste keer de samenkomst bijwoont, komt best wat vroeger (19.20 uur) voor een kennismaking en een woordje uitleg.
Weekkapel kerk Onze Lieve Vrouw Koningin (zij-ingang Anjelierenlaan) in Mariakerke Oostende.
Alle info : Leerhuis voor Christelijke Meditatie
en bij de regionaal verantwoordelijke, Hubert Debeuckelaere via 059 70 37 97

 

________________________________________________________________________

  LEERHUIS VOOR BIJBELSE SPIRITUALITEIT

 

Bijbels met bril  04-LOGO OCH def

 

 

 

JAAR PROGRAMMA  2019 - 2020
JEZUS’ BOODSCHAP BETER BEGRIJPEN
Basisbegrippen van de joodschristelijke spiritualiteit
In onze verdere verkenning van de Bijbelse spiritualiteit zoeken we in dit 26ste werkjaar aansluiting bij het thema van de Stille Abdijdagen van Orval 2019, ‘Een volk aan Jahwe uw god toegewijd’. Joodse wortels van christelijke spiritualiteit, en wel omdat dit thema zoveel interesse wekte en velen een beter inzicht bracht in de betekenis van Jezus’ boodschap.

14 april 2020:
GELOVEN: GEEN LEVENSBESCHOUWING MAAR OVERGAVE
“…opdat eenieder die gelooft in Hem eeuwig leven zal hebben.” (Jo 3, 15)
“Wat is de bron van een dergelijke geloofskracht? Dat is de blijde boodschap van de beide Testamenten die de scherp horende zegt dat machteloosheid geen zwakheid hoeft te zijn noch dat mislukken identiek is met falen maar integendeel een poort naar een nieuw vertrouwen kan ontsluiten. Martin Buber zei: ‘God heeft vele namen. ‘Succes’ bevindt zich daar niet onder.’” (Pinchas LAPIDE, Het leerhuis van de hoop. Joodse geloofservaringen voor christenen van vandaag)

12 mei 2020:
LIEFDE: MEER DAN EEN EMOTIE
“Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad.” (Jo, 15, 12)
“Terwijl men, een beetje simplificerend, kan stellen dat eros het gedragspatroon is dat gedreven wordt door de aantrekkingskracht van de ander, zou men agapè kunnen omschrijven als de houding die genormeerd wordt door de bewuste keuze tot gerechtigheid en goedheid tegenover de ander.” (Peter SCHMIDT, Ongehoord. Christen zijn volgens de bergrede)

Voor meer info: leerhuis bijbelse spiritualiteit

Deze samenkomsten vinden iedere tweede dinsdag van de maand plaats.

Weekkapel van de Sint-Jozefskerk (ingang Gentstraat)
Inzingen liederen en psalmen vanaf 19.20 uur. (einde 20.30 uur)

Info : Pr. Dirk Masschelein 0479 58 71 25 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
& Hubert Debeuckelaere 059 70 37 97 -
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

________________________________________________________________________

 

Foto Arme Klaren

 

 

 

 

 

LEERHUIS VOOR CONTEMPLATIEVE DIALOOG

04-LOGO OCH def

.

JAARTHEMA 2019 – 2020

ONTMOETING EN VRIENDSCHAP
Een goddelijk gebeuren
In dit werkjaar lezen we teksten over de spirituele dimensie in intermenselijke relaties.
We sluiten daarbij ook aan bij de grondtoon van de parochiepastoraal van het bisdom Brugge: Blij dat JIJ er bent!
 
Dinsdag 24 maart 2020 (19.00u – 21.00u)
God heeft ons geen feedback. Menselijke relaties als spiegelbeeld voor mijn relatie tot God.Karin Seethaler fotoAfbeelding Franz Jalics sj
‘Menselijke relaties zijn een duidelijk criterium en toetssteen hoe het echt staat met mijn relatie tot God.’
Karin Seethaler (naar Franz Jalics sj)
----------------
Dinsdag 28 april 2020 (19.00u – 21.00u)
De vriendschap, ontmoeting,  toeval of genade?
‘Het interessante, het schone, het heerlijke van een ontmoeting is haar verrassing, haar karakter van onverwachtheid en plotselinge ontdekking.’
Libert Vander Kerken S.J. (1910 - 1998) hoogleraar en filosoof.

 
Voor meer info en de volledige kalender  klik hier :  Leerhuis voor Contemplatieve Dialoog
________________________________________________________________________

 

STILTEDAGEN AAN ZEE 04-LOGO OCH def

stil aan zee

 

 

 

 
Stilte dagen aan zee 2020


Thema: STILTE EN VERSTILLEN: EEN LEVENSKUNST


‘Stille meditatie is voor christenen een weg naar jezelf, naar de andere, naar God. De menselijke geest wordt zich in diepe stilte be-wust van zijn eigen bron, dit is de geest die in ons woont, de Geest van Liefde.’

Data 2020
van maandag 3 tot woensdag 5 februari 2020
van maandag 2 tot woensdag 4 maart 2020
van maandag 16 tot woensdag 18 november 2020

MONASTERIUM ZONNELIED
Mariakerkelaan 212 8400 Oostende
Alle info 059 70 37 97 en www.opencontemplatief.be
Inschrijving door overschrijving van € 100 voor februari/maart/december 2020 op rekening BIC GEBABEBB / IBAN BE 31 0013 7721 1555 van de Christelijke Meditatie Oostende, Koningin Astridlaan 16, met vermelding: Stiltedagen aan Zee februari/maart/november 2020. Datum betaling is bepalend voor de deelname. Er zijn maximaal 10 plaatsen beschikbaar.


Voor meer info, klik hier : Stilte dagen aan Zee

________________________________________________________________________

STILLE ABDIJDAGEN IN ORVAL04-LOGO OCH def

De nieuwe duiven bij Orval Stille Abdijdagen   eind mei 2018 door John Sondeyker A4 DSC6204 

 

 
maandag
25 tot en met donderdag 28 mei 2020

Thema: Navolging: De herschepping van ons bestaan.

 

“Zo schept de oproep tot navolging dadelijk een nieuwe situatie. In de oude situatie blijven en toch navolgen sluiten elkaar uit. Dat was meteen al duidelijk zichtbaar. De tollenaar moest het tolhuis, Petrus de netten verlaten om achter Jezus te gaan. Het had volgens onze begrippen ook toen reeds heel anders kunnen zijn. Jezus had de tollenaar een nieuwe Godskennis kunnen geven en hem in zijn oude toestand kunnen laten. Omdat Jezus echter de Christus is, moest het van meet af aan duidelijk worden, dat zijn woord geen leer, maar een herschepping van het bestaan is.” (Dietrich BONHOEFFER, Navolging

meer info: abdijdagen Orval

________________________________________________________________________ 

Foto SD Roeselare 2020

04-LOGO OCH def

 

 

 

 

 klik hier voor meer info

Stiltedag 1 juni 2020 Roeslare

Christelijke mediatie en De bremstruik Roeselare organiseren een stiltedag op 1 juni in Roeselare:  klik hier voor meer info

 

________________________________________________________________________

 

klooster

04-LOGO OCH def

 

 

 

 

STILTEDAG


STILTEBELEVING EN MEDITATIE IN EEN MONASTIEK KADER
MONASTERIUM HET ZONNELIED – OOSTENDE

Zaterdag 26 september 2020
Aanvang 10.00u – einde 16.30u

 info: Hubert Debeuckelaere via 059 70 37 97

________________________________________________________________________  

 MONASTERIUM ZONNELIED04-LOGO OCH def

icoon

 

 

 

 

Mariakerkelaan 212 8400 Oostende

De zusters Clarissen heten u hartelijk welkom voor de getijdengebeden, alsook voor de week en weekend eucharistievieringen. . (info: 059 70 52 94)
Zij hebben een klein, maar fijn gastenverblijf. (reservatie: 059 70 52 94 – zr Geertrui)
Zij ontvangen groepen. Inleidende conferenties over de Franciscaanse spiritualiteit, over wat het betekent vandaag christen te zijn of een initiatie in de christelijke meditatie zijn mogelijk. (reservatie: 059 70 52 94 zr Trees)

Voor meer info, uren gebedstijden : KLIK HIER

___________________________________________________________________________

Stiltedag: AANBOD VOOR GROEPEN

stiltedag 2

 

 

 

04-LOGO OCH def

 

 

 

Je zoekt innerlijke verstilling, je voelt een diep verlangen in je dat je nog niet echt toegelaten of benoemd hebt. Je ervaart dit verlangen bij vrienden, in een groep waarbij je aangesloten bent … .

Wij stellen vast dat spirituele groepen of parochiale/federale teams  op zoek zijn naar een (stukje)  spirituele invulling voor hun samenkomsten/hun jaarlijkse plan dag. Het Open Contemplatief Huis in Oostende heeft een aanbod, dat aan dit verlangen tegemoet komt en dit vanuit de contemplatieve dimensie van de christelijke traditie.

voor meer iinfo, klik hier:Stiltedag

___________________________________________________________________________