Kalender


OPEN CONTEMPLATIEF HUIS

04-LOGO OCH def

 

 

Het team van Open Contemplatief huis wnst je een zalig

 

 

 

AANBOD 2022 – 2023
 

cirkel

Ons Open Contemplatief Huis staat open voor alle mensen
die op zoek zijn naar authentieke christelijke spiritualiteit
en een hedendaagse geloofsbeleving.
U bent hartelijk welkom op onze initiatieven!

Raadpleeg onze website voor kalender en alle info: www.opencontemplatiefhuis.be

Pr. Dirk Masschelein - 059 70 90 90 – Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Hubert Debeuckelaere – 059 70 37 97 – Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Zr. Trees Cooman – 059 70 52 94 – Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 


 LOGO groot2

04-LOGO OCH def

 

LEERHUIS VOOR CHRISTELIJKE MEDITATIE

(aangesloten bij de Wereldgemeenschap van Christelijke Meditatie)

 

JAARTHEMA 2022-2023

Basil PENNINGTON, o.c.s.o., Inwendig gebed. Herontdekken van een oude christelijke manier van bidden.

De hedendaagse praktijk van inwendig gebed en meditatie in het westerse christendom is geworteld in oosterse tradities van vroeg-christelijk gebed en in de wijsheid van de oude kerkvaders. Pennington brengt deze praktijk en wijsheid in een spiritualiteit voor de wereld van vandaag en biedt ons een nieuwe benadering van oude gebedsvormen, net zoals John Main dat deed en, in diens voetstappen, Laurence Freeman. Basil Pennington (1931-2005) was abt van een Trappistenabdij in Georgia (VS) en is – door zijn publicaties - nog steeds een inspirerend geestelijk leider.


Info en inschrijving: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

7 februari 2023          Niets zoeken en niets verwachten!

21 februari 2023        De confrontatie met een gering zelfbeeld


info en de volledige kalender:  Leerhuis Chrtsielijke meditatie

 

________________________________________________________________________

 

Bijbels met bril  04-LOGO OCH def

 LEERHUIS VOOR BIJBELSE SPIRITUALITEIT

 

JAARTHEMA 2022-2023 (29 ste werkjaar)


“ZOZEER HEEFT GOD DE WERELD LIEFGEHAD”
Een verkenning van het Johannesevangelie


Christelijke spiritualiteit is altijd Bijbels en is altijd ‘biddend’. En christelijke spiritualiteit is uiteraard ‘evangelisch’. ‘Het evangelie’ is de leidraad voor ons leven als christen. Het is ook onze eerste bron van kennis van Christus, zowel van de historische Jezus als van de Jezus Christus die we navolgen. Maar er zijn natuurlijk vier ‘evangelies’: Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes. Het evangelie van Johannes is voor veel mensen het minst toegankelijke. Dr. Joop Smit noteert: “Het evangelie volgens Johannes is een vat vol tegenstellingen.” En verder: “Er is dan ook eindeloos veel geschreven om de raadsels van dit evangelie te ontcijferen en het voor de lezers ervan beter toegankelijk te maken.” En het is – om onze spiritualiteit te voeden – aangeraden om zeker ook met het evangelie van Johannes nader kennis te maken. Daarbij gaan we soms te rade bij meerdere auteurs, zoals o.a.: Joop Smit, Het verhaal van Johannes. Sleutelfiguren uit zijn evangelie – Egbert Rooze en Paul De Witte, De Messias en de macht van Rome. Commentaar op het evangelie naar Johannes – Anselm Grün, Het Evangelie spiritueel gelezen. Deel II Lucas en Johannes.10 januari 2023:
AANBIDDEN IN GEEST EN WAARHEID (Jo 4, 1-26)
“Het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een waterbron worden, opborrelend tot eeuwig leven.” (Jo 4, 14)
“Jezus brengt ons in contact met de innerlijke bron van levend water die in onze ziel opborrelt, waar we zo vaak van afgesneden zijn.” (Anselm Grün)

14 februari 2023:
BROOD VAN LEVEN (Jo 6, 48-69)
“Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven.” (Jo 6, 58)
“De Messias is zelf het brood dat wil gegeten worden. Pas vanuit die intense verbondenheid met de Messias en het messiaans project kan men deel krijgen aan het ‘leven van de komende wereldtijd’. Dit leven heeft niets te maken met een leven na een lichamelijke dood, maar met het leven hier en nu, dat
uitkijkt naar een samenleving waarin gerechtigheid en vrede zich doorzetten.” (Egbert Derooze & Paul De Witte)

info en de volledige kalender: leerhuis bijbelse spiritualiteit

 

________________________________________________________________________

 

04-LOGO OCH def

Foto Arme Klaren

 

LEERHUIS VOOR CONTEMPLATIEVE DIALOOG

 

Het Leerhuis van de Contemplatieve Dialoog wijdt zijn samenkomsten aan het contemplatief lezen van rijke spirituele teksten uit de Bijbel, de geschriften van woestijnvaders, kerkvaders, mystici en theologen van vroeger en nu.


JAARTHEMA 2022-2023


VERTROUWEN: EEN ANDER WOORD VOOR ‘GELOVEN’
“Je beseft dat God je wenkt in de richting van een meer verborgen leven, en je moet van die wenken niet bang zijn. Jarenlang heb je gehoor gegeven aan geluiden die vonden dat je actief en zichtbaar moest zijn. Tegen je diepste intuïties in denk je nog steeds, dat je geroepen bent om in het openbaar op te treden. Maar je merkt dat Gods stem zegt: ‘Blijf waar je bent, en vertrouw erop dat je leven zinvol is, ook als het niet zichtbaar is voor de buitenwereld.” (Henri Nouwen)

 

 

Dinsdag  24 januari 2023  (19.00u – 21.00u)
Vertrouw op de plek die eenheid brengt
“Je beseft dat God je wenkt in de richting van een meer verborgen leven, en je moet van die wenken niet bang zijn. Jarenlang heb je gehoor gegeven aan geluiden die vonden dat je actief en zichtbaar moest zijn. Tegen je diepste intuïties in denk je nog steeds, dat je geroepen bent om in het openbaar op te treden. Maar je merkt dat Gods stem zegt: ‘Blijf waar je bent, en vertrouw erop dat je leven zinvol is, ook als het niet zichtbaar is voor de buitenwereld.” Binnen geroepen Henri Nouwen

Dinsdag  28 februari 2023  (19.00u – 21.00u)
Het vertrouwen in God.
In Jesaja 50 lezen we over het intense vertrouwen dat de dienaar in God heeft. Hij luistert aandachtig naar God. Zelfs als de dienaar ernstig lijden moet ondergaan, blijft hij op God vertrouwen. Jesaja 50: 4 – 11


Voor meer info en de volledige kalender:  Leerhuis voor contemplatieve dialoog


________________________________________________________________________

 

 image001


STILTEDAGEN AAN ZEE 2023


ONTHECHTING
Stilte beleving en navolging
 
“Wij leven in een tijd waarin de mens de aansporing om te leven naar Gods wil in vele gevallen niet meer ervaart als iets dat hem van buitenaf is opgelegd, maar als een beloftevolle opdracht die in hemzelf tot leven is gekomen en van binnenuit om vervulling vraagt.”(K. von Dürckheim)

van maandagmiddag 6 februari tot en met woensdag 8 februari 2023
van maandagmiddag 6 maart tot en met woensdag 8 maart 2023
van maandagmiddag 6 november tot en met woensdag 8 november 2023


 MONASTERIUM ZONNELIED

Mariakerkelaan 212 8400 Oostende
Alle info 059 70 37 97 en www.opencontemplatief.be

Voor meer info, klik hier : Stilte dagen aan Zee

________________________________________________________________________

 

04-LOGO OCH def

De nieuwe duiven bij Orval Stille Abdijdagen   eind mei 2018 door John Sondeyker A4 DSC6204

STILLE ABDIJDAGEN IN ORVAL
van maandag 22 tot donderdag 25 mei 2023

 

DE GOD VAN JEZUS: NIET DOOR MENSEN BEDACHT

“Jezus vinden we ook nu nog aanstootgevend. Zijn kenosis – zijn ontlediging – blijft ons denken over de Allerhoogste op zijn kop zetten. Het choqueert ons dat de Eeuwige onze beperkingen omhelst, dat het Woord de stilte verbreekt, dat de Geest mens wordt. Deze reactie is menselijk, al te menselijk! Als wij zelf een God zouden moeten bedenken, zouden we Hem niet in zo’n benarde positie brengen. Hem niet zo menselijk maken.” (Robert CHEAIB, Een menselijke God

Voor meer info: klik hier


________________________________________________________________________

 

04-LOGO OCH def

image001

STILLE ABDIJDAGEN NOTRE DAME DE SCROUMONT (CHIMAY)
van maandag 16 tot donderdag 19 oktober 2023

 

Thema van de lezingen:
EEN NIEUW MENS WORDEN EN ZIJN
“Het christendom is meer dan een ethisch systeem en het is ook duidelijk dat in het Nieuwe Testament en bij de kerkvaders Christus als veel meer beschouwd wordt dan als een “profeet” of een groot leraar. (…) Jezus onderwijst niet alleen het christelijke leven, Hij schept het in ons innerlijk door de werking van zijn Geest. Ons leven in Hem is geen kwestie van louter ethische welwillendheid. Het is niet louter morele perfectie. Het is een compleet nieuwe geestelijke werkelijkheid, een innerlijke transformatie.” (Thomas MERTO

 

Voor meer info: abdijdagen chimay


________________________________________________________________________

 

04-LOGO OCH def

icoon

 

 

 MONASTERIUM ZONNELIED

 

 

Mariakerkelaan 212 8400 Oostende

De zusters Clarissen heten u hartelijk welkom voor de getijdengebeden, alsook voor de week en weekend eucharistievieringen. . (info: 059 70 52 94)
Zij hebben een klein, maar fijn gastenverblijf. (reservatie: 059 70 52 94 – zr Geertrui)
Zij ontvangen groepen. Inleidende conferenties over de Franciscaanse spiritualiteit, over wat het betekent vandaag christen te zijn of een initiatie in de christelijke meditatie zijn mogelijk. (reservatie: 059 70 52 94 zr Trees)

Voor meer info, uren gebedstijden : KLIK HIER

___________________________________________________________________________

 

stiltedag 2

 

 Stiltedag: AANBOD VOOR GROEPEN

 

04-LOGO OCH def

 

Je zoekt innerlijke verstilling, je voelt een diep verlangen in je dat je nog niet echt toegelaten of benoemd hebt. Je ervaart dit verlangen bij vrienden, in een groep waarbij je aangesloten bent … .

Wij stellen vast dat spirituele groepen of parochiale/federale teams  op zoek zijn naar een (stukje)  spirituele invulling voor hun samenkomsten/hun jaarlijkse plan dag. Het Open Contemplatief Huis in Oostende heeft een aanbod, dat aan dit verlangen tegemoet komt en dit vanuit de contemplatieve dimensie van de christelijke traditie.

voor meer iinfo, klik hier: stiltedag

Locatie: Monasterium Zonnelied Mariakerkelaan 212  Oostende
Info en inschrijving op aanvraag: 059 70 37 97   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

___________________________________________________________________________