Kalender


OPEN CONTEMPLATIEF HUIS

 

Het tAANBOD 2023 – 2024
 

image003

Ons Open Contemplatief Huis staat open voor alle mensen
die op zoek zijn naar authentieke christelijke spiritualiteit
en een hedendaagse geloofsbeleving.
U bent hartelijk welkom op onze initiatieven!

Raadpleeg onze website voor kalender en alle info: www.opencontemplatiefhuis.be

Pr. Dirk Masschelein - 059 70 90 90 – Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Hubert Debeuckelaere – 059 70 37 97 – Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Zr. Trees Cooman – 059 70 52 94 – Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 


 

 

 

LOGO groot2

04-LOGO OCH def

 

LEERHUIS VOOR CHRISTELIJKE MEDITATIE

(aangesloten bij de Wereldgemeenschap van Christelijke Meditatie)

 

JAARTHEMA 2023-2024


Meditatie met inleidend onderricht.
Inspiratie voor dit onderricht wordt, in dit werkjaar 2023-2024, geput in het werk van John Main, osb en Laurence Freeman, osb. We verkennen dit jaar ook Morton KELSEY, The Other Side of Silence. Meditation for the Twenty-First Century, Paulist Press, New York-Mahwah N.J., 1997.

“De natuur is stil omdat zij niet pretendeert anders te zijn dan zij is, en ze probeert al evenmin te communiceren. (…) Als we eenvoudig onszelf zijn, zijn we stil. Meditatie is het pad van de stilte, omdat het ons aanzet tot de aanvaarding en, de verering van onze eigen aard. We spelen geen komedie, we poseren noch communiceren. Als we tot deze stilte komen, ontdekken we dat we het menszijn delen met iedere persoon op deze planeet.”
(Laurence FREEMAN, Sprekende stilte. Over christelijke meditatie, uitgave wccm, De Klinge)
Wanneer:  iedere eerste en derde dinsdag van iedere maand 19.30 tot 20.30 uur.
Waar: Kerk  Onze-Lieve-Vrouw Koningin Oostende (ingang Lijsterbeslaan)
Het onderricht van de samenkomsten kan telkens ook digitaal ontvangen worden en via een videofilmpje.
Info en inschrijving voor digitaal onderricht en video: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Dinsdag 5 maart 2024
Dieper en dieper Jezus woorden begrijpen.
Johannes Cassianus legt uit dat het doel van de meditatie bestaat in het beperken van de geest tot de armoede van één zinnetje. Iets verder maakt een verhelderende zin alles duidelijk. Hij heeft het over “edele armoede” (Gesprek 10,11). De meditatie zal je heel zeker nieuwe inzichten schenken in de armoede. Hou je je mantra vol, dan zul je dieper en dieper begrijpen, uit eigen ervaring, wat Jezus bedoelde toen Hij zei: “Gelukkig die arm van geest zijn” ( Mt 5,3). En ook zul je op een heel concrete manier de zin van de trouw leren wanneer je volhardt in het herhalen van de mantra.   John Main osb

 

Dinsdag 19 maart 2024
Groei van een creatief ritme in het leven.
In de meditatie doen we afstand van gedachten en verbeeldingen, door de geest te beperken tot de armoede van één woord, zodat het meditatieproces de eenvoud zelf wordt. Om de voordelen daarvan te ondervinden is het noodzakelijk om dagelijks twee keer te mediteren. Twintig minuten is de minimumtijd om te mediteren. Het is een hulp om op dezelfde plaats te mediteren en op hetzelfde tijdstip, want dat bevordert de groei van het creatieve ritme in het leven, met de meditatietijd als een soort hartslag om het ritme aan te geven.
John Main osb

info en de volledige kalender:  Leerhuis Christelijke meditatie

 

________________________________________________________________________

 

Bijbels met bril  04-LOGO OCH def

 LEERHUIS VOOR BIJBELSE SPIRITUALITEIT

 

JAARTHEMA 2023-2024 (30 ste werkjaar)


“DE HEER HEEFT NAAR U ZIJN DIENAARS DE PROFETEN GEZONDEN” (Jeremia 25, 4)
 De boodschap van de profeten van Israël voor de mens van deze tijd.


“De geest die de profeten bezielt, is niet anders dan de geest van alle mensen want allen zijn begiftigd met Gods Geest. Alle mensen zijn dus virtuele profeten. Maar enkelen zijn meer begenadigd met deze gave van inspiratie en voelen zich daarom geroepen om als profeten te spreken. Dit surplus in de begenadiging beschrijven de profeten zelf in hun roepingsverhalen als een ontmoeten met God als levend wezen. De God die zij ontmoeten, is een levende God die hen inspireert (letterlijk in-spirit). Ze worden bekleed met de geest Gods; ze worden gegrepen door de geest Gods; de geest Gods overvalt hen. Hun kennis van God en zijn openbaring beschrijven zij als ervaringen van het goddelijke. (…) Het is die ervaring die de profeet doet volhouden ondanks tegenkanting en mishandeling.”
(Erik Eynikel in: Erik EYNIKEL en Archibald VAN WIERINGEN (red.), Toen zond de Heer een profeet naar Israël. Het voor-exilische profetisme van het Oude Testament, Altiora-Averbode, Gooi en Sticht-Baarn, 1996.

De samenkomsten van het Leerhuis grijpen ook dit werkjaar plaats op de tweede dinsdag van de maand. Het Leerhuis komt samen in de weekkapel van Onze-Lieve-Vrouw Koningin (Lijsterbeslaan, Oostende). De samenkomsten vangen aan om 19.30 uur en eindigen rond 20.30 uur. Ze zijn telkens opgebouwd uit twee elementen: lezing van een Bijbeltekst en duiding en een gebedsmoment.
De teksten van het gebedsmoment en de duiding kunnen op vraag ook doorgemaild worden.
Info en inschrijving voor digitale deelname:
Hubert Debeuckelaere 059 70 37 97 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.12 maart 2024
EEN WOORD VOOR WIE AAN GODS ZIJDE GAAT STAAN
Jesaja 42, 1-4; 49, 1-6; 52, 13-53
“Wees niet bevreesd, want Ik ben met u.”
“Aan mensen die in hun lijden geen weg een geen toekomst meer zien, durft hij verkondigen dat het lijden zelf de weg is die leidt naar een nieuwe toekomst. Geweldig is dat! Op het eerste gezicht lijkt leiden verlies, een stap achteruit. Maar dat is niet zo. Voor Deuterojesaja is het lijden een stap vooruit.” (Sylvester Lamberigts)

9 april 2024
TRANSFORMATIE VAN MENS EN WERELD
Ezechiël 36, 22-37, 14
“Ik schenk u mijn geest, zodat ge weer leeft.”
“Een mens moet zijn plaats en tijd weten. Ezechiël laat zien dat wat God betreft de nood deze natuurwet kan breken. De door God geschapen mens is meer dan mest op de akker van de geschiedenis. De door God ingeblazen levensgeest is een geest die zich niet zonder meer neerlegt bij de inbreuk die de dood maakt in het leven.” (Meindert Dijkstra)

14 mei 2024


info en de volledige kalender: leerhuis bijbelse spiritualiteit

 

________________________________________________________________________

 

04-LOGO OCH def

Foto Arme Klaren

 

LEERHUIS VOOR CONTEMPLATIEVE DIALOOG

 

Het Leerhuis van de Contemplatieve Dialoog wijdt zijn samenkomsten aan het contemplatief lezen van rijke spirituele teksten uit de Bijbel, de geschriften van woestijnvaders, kerkvaders, mystici en theologen van vroeger en nu.


JAARTHEMA 2023-2024

MONASTIEKE WIJSHEID VOOR MENSEN VAN DE 21STE EEUW
Inspiratiebron voor een zinvol en gelukkig leven.


Het monnikendom in al haar verschijningsvormen – hindoe, boeddhisme, soefi en christelijk – heeft de maatschappij al honderden, duizenden jaren geïnspireerd en gediend. Een constante aanwezigheid in een leefwereld die in continu beweging is. Het beleeft de diepte van de geest als een bron. Het drinkt uit deze diepe bron. De geest van contemplatie is er de woonplaats van. Het trekt de aandacht door de kwaliteit van zijn aanwezigheid in een wereld waar materiële waarden hoger scoren dan spirituele waarden. Het zorgt ervoor dat de christelijke traditie blijft leven en het weet op die manier zelfs de moderne ziel in haar diepste diepten te beroeren. Het omarmt de nieuwe mogelijkheden die de tijd aanreikt om het over het spirituele leven te hebben op een manier die het leven weet aan te spreken in welke tijd dan ook. Het christelijke monnikendom heeft zijn traditie uitgedragen door de eeuwen heen, ze in elke generatie opnieuw geplant, ze vernieuwt in elk tijdperk. Hieruit is een bron van een onmetelijke wijsheid ontloken.

Iedere maand wordt een aspect van die monastieke wijsheid benaderd met een tekst uit het boek van Joan CHITTISTER, osb, Het monastieke hart, 50 stappen naar een contemplatief en zinvol leven.
Wanneer?
Iedere vierde dinsdag van de maand (september – juni, behalve december en mei) 19.00 uur tot 21.00 uur.
Waar?
Monasterium Zonnelied (zusters Clarissen), Mariakerkelaan 212 Oostende
Info/inschrijving:
059 70 37 97  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  (voor de 8 samenkomsten is er een bijdrage van €10.00)

 

Dinsdag 27 februari 2024    (19.00u – 21.00u)
Luisteren    Over aandachtig zijn
Luisteren naar een ander kan je kijk op je eigen leven wijzigen. Je eigen vooronderstellingen worden in vraag gesteld en je gaat dieper nadenken over wat het betekent voluit te leven. Je leert inzien hoe gevaarlijk het is om veralgemenend te denken over gelijk wat.
Joan Chittister,
Het monastieke hart. 50 stappen naar een contemplatief en zinvol leven, p. 137-139  Halewijn.

Dinsdag 26 maart 2024    (19.00u – 21.00u)
Contemplatie    Over zien zoals God ziet                                      
Contemplatie bestaat niet in de praktijk van het opzeggen van gebeden. Het is een groeiend, overweldigend bewustwordingsproces van Gods aanwezigheid in ons, rondom ons, voor ons en achter ons. We worden wakker voor Gods ingebed zijn in onze ziel en beseffen hoe Hij aan het roer staat van ons hart.
Joan Chittister,
Het monastieke hart. 50 stappen naar een contemplatief en zinvol leven, p. 185 – 186  Halewijn.De tekst voor de Contemplatieve Dialoog en de werkmethodiek kunnen ook via e-mail ontvangen worden. Info daarover: 059 70 37 97 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Voor meer info en de volledige kalender:  Leerhuis voor contemplatieve dialoog


________________________________________________________________________

 

 image001


STILTEDAGEN AAN ZEE 2023-2024


STILTE: EEN GELIEFD HUIS
Stilte beleving en navolging van Christus

“Wij leven in een tijd waarin de mens de aansporing om te leven naar Gods wil in vele gevallen niet meer ervaart als iets dat hem van buitenaf is opgelegd, maar als een beloftevolle opdracht die in hemzelf tot leven is gekomen en van binnenuit om vervulling vraagt.”(K. von Dürckheim)


van maandagmiddag 5 februari tot en met woensdagmiddag 7 februari 2024
van maandagmiddag 4 maart tot en met woensdagmiddag 6 maart 2024

Een individueel aansluitende extra dag is mogelijk.

 MONASTERIUM ZONNELIED

Mariakerkelaan 212 8400 Oostende
Alle info 059 70 37 97 en www.opencontemplatief.be

Voor meer info, klik hier : Stilte dagen aan Zee

________________________________________________________________________

 

04-LOGO OCH def

De nieuwe duiven bij Orval Stille Abdijdagen   eind mei 2018 door John Sondeyker A4 DSC6204

STILLE ABDIJDAGEN IN ORVAL 2024
van maandag 27 tot donderdag 30 mei 2024

 

MYSTIEK: DE ZOEKTOCHT NAAR EEN ZINVOL LEVEN

 “Maar het blijkt, bij nader inzien, dat de mens niet alleen naar levensbehoud streeft. De mystieke denker Edouard Récéjac zei treffend: ‘Vanaf het moment dat de mens niet meer tevreden is met het maken van dingen die nuttig zijn voor zijn eigen zelfbehoud, wordt het principe van de evolutie geschonden.’ Welnu, niets is duidelijker dan dat de mens tamelijk ontevreden is. Denkers die praktisch nut vooropstellen (de utilitaristen) prijzen de mens als een gereedschap-makend dier. Maar hij is eerder een visie-makend dier, een schepsel vol onnatuurlijke en onpraktische idealen, gedreven door dromen en begeerten. Die dromen maken duidelijk dat de mens op meer gericht is dan alleen maar overleven.”
(Evelyn UNDERHILL, Mystiek. Hoe God werkt in de mens, Skandalon, Middelburg, 2022)

Info: Hubert Debeuckelaere 059 70 37 97 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Voor meer info: klik hier


________________________________________________________________________

 

04-LOGO OCH def

image001

STILLE ABDIJDAGEN NOTRE DAME DE SCROUMONT (CHIMAY)
van maandag 21 tot donderdag 24 oktober 2024

 

LEVEN OP EEN ANDERE WIJZE
“Christenen besteden nogal wat tijd aan praten over hun opvattingen en doctrines, en wel in die mate dat men zou kunnen denken dat echt gelovig zijn het begrijpen van een stel ideeën is. Maar dat is niet het geval.
De echte kern van het geloof woont in de wereld van het daadwerkelijke. Christelijk geloof wordt pas echt als het beleefd wordt. Zo betekent christen zijn bijvoorbeeld leren hoe langzaam te oordelen over anderen en eerst te zien naar de splinter in eigen oog; of hoe ophouden met onze aandacht alleen of hoofdzakelijk te richten op eigen angsten en zorgen om te zien hoe we anderen moeten benaderen zoals we zelf willen benaderd worden; of hoe we onze angsten voor de dag van morgen moeten beheersen en onze woede moeten temperen zodat
deze geen zonde wordt; of, als we geërgerd zijn, hoe anderen te vergeven.” (Michael G. Maudlin in: C.S. Lewis, Hoe christen zijn)
De titel spreekt voor zichzelf. Wie de abdij reeds kent met de schitterende natuur, in herfstkleur, er rond verlangt nu reeds naar de plaats en de stille abdijdagen. We willen vooral ook nieuwe mensen de kans geven om te delen in deze schitterende ervaring van stilte, meditatie en voedend onderricht in een eeuwenoude en oerdegelijke monastieke traditie van verdieping en bezinning.

Voor meer info: abdijdagen chimay


________________________________________________________________________

 

04-LOGO OCH def

icoon

 

 

 MONASTERIUM ZONNELIED

 

 

Mariakerkelaan 212 8400 Oostende

De zusters Clarissen heten u hartelijk welkom voor de getijdengebeden, alsook voor de week en weekend eucharistievieringen. . (info: 059 70 52 94)
Zij hebben een klein, maar fijn gastenverblijf. (reservatie: 059 70 52 94 – zr Geertrui)
Zij ontvangen groepen. Inleidende conferenties over de Franciscaanse spiritualiteit, over wat het betekent vandaag christen te zijn of een initiatie in de christelijke meditatie zijn mogelijk. (reservatie: 059 70 52 94 zr Trees)

Voor meer info, uren gebedstijden : KLIK HIER

___________________________________________________________________________

 

stiltedag 2

 

 Stiltedag: AANBOD VOOR GROEPEN

 

04-LOGO OCH def

 

Je zoekt innerlijke verstilling, je voelt een diep verlangen in je dat je nog niet echt toegelaten of benoemd hebt. Je ervaart dit verlangen bij vrienden, in een groep waarbij je aangesloten bent … .

Wij stellen vast dat spirituele groepen of parochiale/federale teams  op zoek zijn naar een (stukje)  spirituele invulling voor hun samenkomsten/hun jaarlijkse plan dag. Het Open Contemplatief Huis in Oostende heeft een aanbod, dat aan dit verlangen tegemoet komt en dit vanuit de contemplatieve dimensie van de christelijke traditie.

voor meer iinfo, klik hier: stiltedag

Locatie: Monasterium Zonnelied Mariakerkelaan 212  Oostende
Info en inschrijving op aanvraag: 059 70 37 97   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

___________________________________________________________________________