Kalender


OPEN CONTEMPLATIEF HUIS

04-LOGO OCH def

AANBOD 2020 – 2021
 DE ACTIVITEITEN VAN DE LEERHUIZEN WORDEN TOT NADER BERICHT DIGITAAL VERZORGD
info  059 70 37 97Afbeelding1

Ons Open Contemplatief Huis staat open voor alle mensen
die op zoek zijn naar authentieke christelijke spiritualiteit
en een hedendaagse geloofsbeleving.
U bent hartelijk welkom op onze initiatieven!

Raadpleeg onze website voor kalender en alle info: 
www.opencontemplatiefhuis.be
Pr. Dirk Masschelein - 059 70 90 90 – Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Hubert Debeuckelaere – 059 70 37 97 – Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Zr. Trees Cooman – 059 70 52 94 – Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


 

_______________________________________________________________________ LOGO groot2

04-LOGO OCH def

 

 

 

 

MEDITEER EN LEEF

Programma 2020-2021

Meditatie met  inleidend onderricht. Meditatie met inleidend onderricht.
Daarvoor wordt in het werkjaar 2020 - 2021 inspiratie geput uit volgend werk:
Laurence FREEMAN, Goed werk. Hoe meditatie je persoonlijk en professioneel leven verandert.    

2 maart 2021
Meditatie: de leegte als leidsman.

16 maart 2021
Meditatie: met verstrooiingen leren omgaan.
 

Iedereen is welkom! Er is geen voorkennis vereist.

Waar: Kerk Onze-Lieve-Vrouw Koningin Oostende (hoofdingang Lijsterbeslaan)
Wanneer:  iedere 1ste en 3de dinsdag van de maand  19.30 tot 20.30 uur.
Wie de eerste keer komt, best wat vroeger voor kennismaking en een woordje uitleg.

Alle info : Leerhuis voor Christelijke Meditatie
en bij de regionaal verantwoordelijke, Hubert Debeuckelaere via 059 70 37 97

 

 

________________________________________________________________________

  LEERHUIS VOOR BIJBELSE SPIRITUALITEIT

 

Bijbels met bril  04-LOGO OCH def

 

 

 

JAARTHEMA 2020-2021 (27ste werkjaar)


LEVENSKRACHT PUTTEN IN BIJBELSE WIJSHEID

“Ook spreken over Bijbelse wijsheid is eigenlijk ten gronde spreken over levenswijsheid. Immers, de oudtestamentische wijsheidsliteratuur oriënteert zich voor en boven alles op de verwerkelijking van een zinvol menselijk leven.” (Bénédicte LEMMELIJN, Mindful geluk vanuit eeuwenoude Bijbelse wijsheid.)

9 maart 2021:
VRIENDSCHAP ALS KOSTBAAR GESCHENK
“Wie de Heer vreest houdt zijn vriendschap ongekreukt.” (Jezus Sirach 6, 17)
“Goede raad haal je enkel bij een oprecht betrokken mens en in de wijsheid van je eigen verstandsoordeel. Al zeker niet bij een afgunstig iemand. Voorzichtigheid is ook geboden bij wie je naar de mond praat, maar eigenlijk een achterliggende persoonlijke agenda hanteert.” (BL)

13 april 2021:
LOSLATEN VAN ANGST EN LEREN VERTROUWEN
“Wee het krachteloze hart: omdat het geen vertrouwen heeft, daarom wordt het niet beschermd.”
(Jezus Sirach 2, 13)
“Ontzag voor de Heer biedt een mens een grondhouding van vertrouwen, van ‘gedurfde’ zekerheid in het leven ondanks alles.” (BL)
 
WAAR: Zorgend voor veilig samenkomen in coronatijden komt het Leerhuis tot nader bericht samen in de Sint-Franciscuskerk (Assisilaan).
De samenkomsten vangen aan om 19.20 uur en eindigen rond 20.30 uur.
 
Info: Pr. Dirk Masschelein 059 70 90 90 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
& Hubert Debeuckelaere 059 70 37 97 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor meer info: leerhuis bijbelse spiritualiteit

________________________________________________________________________

 

04-LOGO OCH def

Foto Arme Klaren

 

 

 

 

 

LEERHUIS VOOR CONTEMPLATIEVE DIALOOG

 

JAARTHEMA 2020-2021
STILTE: TIJD EN PLAATS VAN ONTMOETING


 Stilte als sleutel tot het ervaren van goddelijke aanwezigheid.

“Ik ontdekte dat ik minder en minder te zeggen had, tot ik uiteindelijk stil werd en begon te luisteren. En in die stilte hoorde ik de stem van God.” (Sören KIERKEGAARD)

Dinsdag 23 maart  2021 (19.00 – 21.00)
Charles Vergeer:                    De kunst van de STILTE
De stilte kan alleen maar gevonden worden na een ingrijpende persoonlijke ommekeer. De stilte in een wereld die geterroriseerd wordt door lawaai en rumoer, is niet alleen een kostbaar goed, maar ook een middel om de werkelijkheid in een geheel nieuw licht te plaatsen. Het wezen van de stilte brengt ons op het spoor van de betekenis van het ‘woord’ en van de ‘zin’, de stem, de stilte en de verschijning van het goddelijke in die stilte.

Dinsdag 27 april  2021 (19.00 – 21.00)
Karlfried von Durckheim:      Cultuur van de STILTE
Iedere (stilte) oefening beoogt tweeërlei: zij streeft naar de verankering van de mens in het ‘eigenlijke’ en naar het uitschakelen van datgene, wat het opgaan in dat ‘eigenlijke’ stoort of verhindert. In welke vorm en aan welk ding het zich ook voltrekt, altijd streeft de oefening de verankering van de mens in de totaliteit van het grotere leven na, met als voorwaarde: het heengaan, het afsterven van het kleine ‘ik’. (…) Er is een verstorven-zijn, dat de tegenstelling van leven en dood te boven gaat en dat men evengoed al een staan in een ander leven zou kunnen noemen In deze geestesgesteldheid is de mens zowel in staat tot de hoogste levensprestatie als tot de lichamelijke dood. Hij is volledig stil, d.i. zonder tegenspraak geworden, omdat hij zijn ‘ik-zelf’ verlaten heeft.


Wanneer: iedere vierde dinsdag van de maand (september – juni) 19.00 tot 21.00 uur.
Waar: Monasterium Zonnelied, zusters Clarissen Oostende (Mariakerkelaan 212)

Inschrijving nodig in functie corona restricties: voor de 10 samenkomsten: €10.00

Voor meer info :

Pr. Dirk Masschelein 059 70 90 90 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Hubert Debeuckelaere 059 703 797 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor meer info en de volledige kalender  klik hier :  Leerhuis voor Contemplatieve Dialoog
________________________________________________________________________

 

STILTEDAGEN AAN ZEE 04-LOGO OCH def

stil aan zee

 

 

 

 


STILTEDAGEN AAN ZEE 2021

Thema: HET ONTWAKEN VAN EEN VERLANGEN
IN DE KAMER VAN HET HART
van maandagmiddag 20 september tot en met woensdagmiddag 22 september 2021
van maandagmiddag 15 tot en met woensdagmiddag 17 november 2021

MONASTERIUM ZONNELIED
Mariakerkelaan 212 8400 Oostende
Alle info 059 70 37 97 en www.opencontemplatief.be
Inschrijving door overschrijving van € 100 voor februari/maart/december 2021 op rekening BIC GEBABEBB / IBAN BE 31 0013 7721 1555 van de Christelijke Meditatie Oostende, Koningin Astridlaan 16, met vermelding: Stiltedagen aan Zee februari/maart/november 2021. Datum betaling is bepalend voor de deelname. Er zijn maximaal 10 plaatsen beschikbaar.


Voor meer info, klik hier : Stilte dagen aan Zee

________________________________________________________________________

STILLE ABDIJDAGEN IN ORVAL04-LOGO OCH def

De nieuwe duiven bij Orval Stille Abdijdagen   eind mei 2018 door John Sondeyker A4 DSC6204 

 

 
maandag
17 tot en met donderdag 21 mei 2021

Thema: Navolging: De herschepping van ons bestaan.

 

“Zo schept de oproep tot navolging dadelijk een nieuwe situatie. In de oude situatie blijven en toch navolgen sluiten elkaar uit. Dat was meteen al duidelijk zichtbaar. De tollenaar moest het tolhuis, Petrus de netten verlaten om achter Jezus te gaan. Het had volgens onze begrippen ook toen reeds heel anders kunnen zijn. Jezus had de tollenaar een nieuwe Godskennis kunnen geven en hem in zijn oude toestand kunnen laten. Omdat Jezus echter de Christus is, moest het van meet af aan duidelijk worden, dat zijn woord geen leer, maar een herschepping van het bestaan is.” (Dietrich BONHOEFFER, Navolging

meer info: abdijdagen Orval

________________________________________________________________________

  STILLE ABDIJDAGEN IN CHIMAY

04-LOGO OCH def

Abdijdagen Chimay okt. 2018   Natuur bomen en de groep door John Sondeyker DSC8281

 

 

NOTRE DAME DE SCOURMONT
van maandag 18  tot donderdag 21 oktober 2021

Thema van de lezingen:
AANWEZIG ZIJN BIJ GOD
“De ervaring dat ik iedere dag terugkom op die plek van aanwezigheid bij God in een daad van liefde en vertrouwen is belangrijker dan welke buitengewone ervaring ook.”  (Thomas KEATING)
De titel spreekt voor zichzelf. Wie de abdij reeds kent met de schitterende natuur er rond verlangt nu reeds naar de plaats en de stille abdijdagen. We willen vooral ook nieuwe mensen de kans geven om te delen in deze schitterende ervaring van stilte, meditatie en voedend onderricht in een eeuwenoude en oerdegelijke monastieke traditie van verdieping en bezinning. Aarzel niet info te vragen!

Voor meer info : Stlle Abdijdagen Chimay

________________________________________________________________________  

 MONASTERIUM ZONNELIED04-LOGO OCH def

icoon

 

 

 

 

Mariakerkelaan 212 8400 Oostende

De zusters Clarissen heten u hartelijk welkom voor de getijdengebeden, alsook voor de week en weekend eucharistievieringen. . (info: 059 70 52 94)
Zij hebben een klein, maar fijn gastenverblijf. (reservatie: 059 70 52 94 – zr Geertrui)
Zij ontvangen groepen. Inleidende conferenties over de Franciscaanse spiritualiteit, over wat het betekent vandaag christen te zijn of een initiatie in de christelijke meditatie zijn mogelijk. (reservatie: 059 70 52 94 zr Trees)

Voor meer info, uren gebedstijden : KLIK HIER

___________________________________________________________________________

Stiltedag: AANBOD VOOR GROEPEN

stiltedag 2

 

 

 

04-LOGO OCH def

 

 

 

Je zoekt innerlijke verstilling, je voelt een diep verlangen in je dat je nog niet echt toegelaten of benoemd hebt. Je ervaart dit verlangen bij vrienden, in een groep waarbij je aangesloten bent … .

Wij stellen vast dat spirituele groepen of parochiale/federale teams  op zoek zijn naar een (stukje)  spirituele invulling voor hun samenkomsten/hun jaarlijkse plan dag. Het Open Contemplatief Huis in Oostende heeft een aanbod, dat aan dit verlangen tegemoet komt en dit vanuit de contemplatieve dimensie van de christelijke traditie.

voor meer iinfo, klik hier: stiltedag

Locatie: Monasterium Zonnelied Mariakerkelaan 212  Oostende
Info en inschrijving op aanvraag: 059 70 37 97   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

___________________________________________________________________________