Kalender


OPEN CONTEMPLATIEF HUIS

04-LOGO OCH def

 

 

Het team van Open Contemplatief huis wnst je een zalig , vrede en vreugde vol Pase

 

AANBOD 2022 – 2023
 

cirkel

Ons Open Contemplatief Huis staat open voor alle mensen
die op zoek zijn naar authentieke christelijke spiritualiteit
en een hedendaagse geloofsbeleving.
U bent hartelijk welkom op onze initiatieven!

Raadpleeg onze website voor kalender en alle info: www.opencontemplatiefhuis.be

Pr. Dirk Masschelein - 059 70 90 90 – Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Hubert Debeuckelaere – 059 70 37 97 – Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Zr. Trees Cooman – 059 70 52 94 – Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 


 LOGO groot2

04-LOGO OCH def

 

LEERHUIS VOOR CHRISTELIJKE MEDITATIE

(aangesloten bij de Wereldgemeenschap van Christelijke Meditatie)

 

JAARTHEMA 2022-2023

Basil PENNINGTON, o.c.s.o., Inwendig gebed. Herontdekken van een oude christelijke manier van bidden.

De hedendaagse praktijk van inwendig gebed en meditatie in het westerse christendom is geworteld in oosterse tradities van vroeg-christelijk gebed en in de wijsheid van de oude kerkvaders. Pennington brengt deze praktijk en wijsheid in een spiritualiteit voor de wereld van vandaag en biedt ons een nieuwe benadering van oude gebedsvormen, net zoals John Main dat deed en, in diens voetstappen, Laurence Freeman. Basil Pennington (1931-2005) was abt van een Trappistenabdij in Georgia (VS) en is – door zijn publicaties - nog steeds een inspirerend geestelijk leider.


Info en inschrijving: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

18 oktober 2022        De Vreugde van het mediteren  (Abdijdagen Orval)

1 november 2022       Stilte van de lippen, van de emoties, van de geest en van het lichaam


info en de volledige kalender:  Leerhuis Chrtsielijke meditatie

 

________________________________________________________________________

 

Bijbels met bril  04-LOGO OCH def

 LEERHUIS VOOR BIJBELSE SPIRITUALITEIT

 

JAARTHEMA 2022-2023 (29 ste werkjaar)


“ZOZEER HEEFT GOD DE WERELD LIEFGEHAD”
Een verkenning van het Johannesevangelie


Christelijke spiritualiteit is altijd Bijbels en is altijd ‘biddend’. En christelijke spiritualiteit is uiteraard ‘evangelisch’. ‘Het evangelie’ is de leidraad voor ons leven als christen. Het is ook onze eerste bron van kennis van Christus, zowel van de historische Jezus als van de Jezus Christus die we navolgen. Maar er zijn natuurlijk vier ‘evangelies’: Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes. Het evangelie van Johannes is voor veel mensen het minst toegankelijke. Dr. Joop Smit noteert: “Het evangelie volgens Johannes is een vat vol tegenstellingen.” En verder: “Er is dan ook eindeloos veel geschreven om de raadsels van dit evangelie te ontcijferen en het voor de lezers ervan beter toegankelijk te maken.” En het is – om onze spiritualiteit te voeden – aangeraden om zeker ook met het evangelie van Johannes nader kennis te maken. Daarbij gaan we soms te rade bij meerdere auteurs, zoals o.a.: Joop Smit, Het verhaal van Johannes. Sleutelfiguren uit zijn evangelie – Egbert Rooze en Paul De Witte, De Messias en de macht van Rome. Commentaar op het evangelie naar Johannes – Anselm Grün, Het Evangelie spiritueel gelezen. Deel II Lucas en Johannes.

8 november 2022:
DE LIEFDE VAN GOD (Jo 3, 1-21)
“Zozeer immers heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben.” (Jo 3, 16)
“Johannes beschouwt dit herstel van het vermogen tot liefhebben als de ware bevrijding en redding.” (Anselm Grün)
13 december 2022:
DUIDELIJK MAKEN WIE HIJ IS (Jo 2, 1-25)
“Wat voor teken kunt Gij ons laten zien, dat Gij dit doen moogt?” (Jo 2, 18)
“In Jezus is Gods liefde zichtbaar, tastbaar, drinkbaar geworden. Ze geeft ons leven een nieuwe, bedwelmende geur.” (Anselm Grün)
info en de volledige kalender: leerhuis bijbelse spiritualiteit

 

________________________________________________________________________

 

04-LOGO OCH def

Foto Arme Klaren

 

LEERHUIS VOOR CONTEMPLATIEVE DIALOOG

 

Het Leerhuis van de Contemplatieve Dialoog wijdt zijn samenkomsten aan het contemplatief lezen van rijke spirituele teksten uit de Bijbel, de geschriften van woestijnvaders, kerkvaders, mystici en theologen van vroeger en nu.


JAARTHEMA 2022-2023


VERTROUWEN: EEN ANDER WOORD VOOR ‘GELOVEN’
“Je beseft dat God je wenkt in de richting van een meer verborgen leven, en je moet van die wenken niet bang zijn. Jarenlang heb je gehoor gegeven aan geluiden die vonden dat je actief en zichtbaar moest zijn. Tegen je diepste intuïties in denk je nog steeds, dat je geroepen bent om in het openbaar op te treden. Maar je merkt dat Gods stem zegt: ‘Blijf waar je bent, en vertrouw erop dat je leven zinvol is, ook als het niet zichtbaar is voor de buitenwereld.” (Henri Nouwen)

Dinsdag  25 oktober 2022 (19.00u – 21.00u)
Vertrouw op je kracht
Moedig doorgaan in tijden van crisis. Crises horen bij het leven. Ze kunnen je in elke levensfase treffen en je confronteren met je diepste zorgen en angsten. Veel mensen verliezen de moed en hun vertrouwen in het leven. Anselm Grün laat zien hoe je in tijden van crisis je angsten kunt overwinnen met de gaven van de geest (zoals wijsheid, verstand, sterkte en ontzag voor God) je innerlijke kracht kunt hervinden en nieuwe energie voor de toekomst kunt opdoen. Hij raadt aan om niet in paniek te raken, het hoofd koel te houden, kleine stappen te zetten, te bidden, goede raad te zoeken en kansen te ontdekken. Je kunt elke crisis overwinnen! Anselm Grün

Dinsdag  22 november  202 (19.00u – 21.00u)
JE mag vertrouwen houden
Woorden van troost in tijden van ziekte. De omgang met ziekte - bij jezelf of iemand anders - is een flinke uitdaging, vooral wanneer het gaat om chronische of levensbedreigende ziekte. Anselm Grün wijst in dit boek een weg om mentaal, maar ook praktisch, met behulp van rituelen en meditatie met ziekte om te kunnen gaan, ze te leren accepteren en ermee te leven. Dit boek kan ook gezins- en familieleden erbij helpen om goed om te gaan met de zieken, zonder hen al te overdreven te helpen, maar juist te troosten.
Anselm Grün


Voor meer info en de volledige kalender:  Leerhuis voor contemplatieve dialoog


________________________________________________________________________

 

stil aan zeeSTILTEDAGEN AAN ZEE 2022-2023

DE ZOEKTOCHT NAAR JE WARE ZELF
Stiltebeleving en navolging van Christus
“Wie is mijn ware zelf? Val ik werkelijk samen met mijn ware zelf? Of identificeer ik mijn valse zelf met mijn ware zelf? En is deze valse identificatie de oorzaak van alle ontevredenheid die ik ondervond in mijn leven? Hoe kan ik mijn valse zelf ontmaskeren en er mij van ontdoen? Is dit valse zelf datgene waarover Jezus spreekt als Hij zijn volgelingen voorhoudt dat we moeten sterven aan onszelf? En hoe kan ik mijn ware zelf vinden en de wondere vreugde om echt mezelf te zijn kennen? Dit waren in mijn leven fundamentele vragen. En ik veronderstel dat ze dat ooit wezen in het leven van ieder nadenkend mens.” (Basil Pennington)


van maandagmiddag 6 februari tot en met woensdag 8 februari 2023
van maandagmiddag 6 maart tot en met woensdag 8 maart 2023
van maandagmiddag 6 november tot en met woensdag 8 november 2023


 MONASTERIUM ZONNELIED

Mariakerkelaan 212 8400 Oostende
Alle info 059 70 37 97 en www.opencontemplatief.be

Voor meer info, klik hier : Stilte dagen aan Zee

________________________________________________________________________

 

04-LOGO OCH def

De nieuwe duiven bij Orval Stille Abdijdagen   eind mei 2018 door John Sondeyker A4 DSC6204

STILLE ABDIJDAGEN IN ORVAL

van maandag 17  tot donderdag 20 oktober 2022

Thema:  God is niet gemakkelijk verkrijgbaar
“De allerlaatste zin die Thomas Merton uitsprak luidde: ‘Wat men vandaag van ons wil, is niet zozeer spreken over Christus, maar hem in ons laten leven, zodat mensen hem kunnen vinden door te voelen dat hij in ons leeft.’ Laten we daarom verder vragen hoe we in onszelf op een overtuigende manier diegene kunnen laten leven die Zacheüs (en ook Merton en de auteur van dit boek, en vele anderen) bij zijn naam kon roepen en die van iemand op afstand een naaste wist te maken” (Tomá? HALÍK, Geduld met God. Twijfel als brug tussen geloven en niet-geloven)

voor meer info: Abdijdagen Orval oktober 2022

 

van maandag 22 tot donderdag 25 mei 2033

 

DE GOD VAN JEZUS: NIET DOOR MENSEN BEDACHT

“Jezus vinden we ook nu nog aanstootgevend. Zijn kenosis – zijn ontlediging – blijft ons denken over de Allerhoogste op zijn kop zetten. Het choqueert ons dat de Eeuwige onze beperkingen omhelst, dat het Woord de stilte verbreekt, dat de Geest mens wordt. Deze reactie is menselijk, al te menselijk! Als wij zelf een God zouden moeten bedenken, zouden we Hem niet in zo’n benarde positie brengen. Hem niet zo menselijk maken.” (Robert CHEAIB, Een menselijke God


________________________________________________________________________

04-LOGO OCH def

icoon

 

 

 MONASTERIUM ZONNELIED

 

 

Mariakerkelaan 212 8400 Oostende

De zusters Clarissen heten u hartelijk welkom voor de getijdengebeden, alsook voor de week en weekend eucharistievieringen. . (info: 059 70 52 94)
Zij hebben een klein, maar fijn gastenverblijf. (reservatie: 059 70 52 94 – zr Geertrui)
Zij ontvangen groepen. Inleidende conferenties over de Franciscaanse spiritualiteit, over wat het betekent vandaag christen te zijn of een initiatie in de christelijke meditatie zijn mogelijk. (reservatie: 059 70 52 94 zr Trees)

Voor meer info, uren gebedstijden : KLIK HIER

___________________________________________________________________________

 

stiltedag 2

 

 Stiltedag: AANBOD VOOR GROEPEN

 

04-LOGO OCH def

 

Je zoekt innerlijke verstilling, je voelt een diep verlangen in je dat je nog niet echt toegelaten of benoemd hebt. Je ervaart dit verlangen bij vrienden, in een groep waarbij je aangesloten bent … .

Wij stellen vast dat spirituele groepen of parochiale/federale teams  op zoek zijn naar een (stukje)  spirituele invulling voor hun samenkomsten/hun jaarlijkse plan dag. Het Open Contemplatief Huis in Oostende heeft een aanbod, dat aan dit verlangen tegemoet komt en dit vanuit de contemplatieve dimensie van de christelijke traditie.

voor meer iinfo, klik hier: stiltedag

Locatie: Monasterium Zonnelied Mariakerkelaan 212  Oostende
Info en inschrijving op aanvraag: 059 70 37 97   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

___________________________________________________________________________