Kalender

gedooptIk werd gedoopt, deed mijn eerste communie, werd gevormd. Daarna nam ik afstand van het geloof. Stilletjes en onbewust: er was zoveel dat mijn aandacht, tijd en energie vroeg. Of ook geërgerd: gekwetst door de kerk, door de schandalen. En Ik sluit me verder aan bij wat ‘men’ zegt of denkt over geloof en kerk.
 
Maar, is het laatste woord over geloof en spiritualiteit in mijn leven gezegd? Een evenement, een ontmoeting, een reflectie raakte mij en deed vragen stellen...Is daar in mij geen dieper verlangen naar vrede, vreugde en geluk? Kan het geloof, kan Jezus Christus een rol spelen in mijn zoektocht?

Ons Open Contemplatief Huis staat open voor alle mensen die op zoek zijn naar authentieke christelijke spiritualiteit en een hedendaagse geloofsbeleving. U bent hartelijk welkom op onze initiatieven! 


 

________________________________________________________________________

STILTEDAGEN AAN ZEE 04-LOGO OCH def

stil aan zee

 

 

 

 
Stilte dagen aan zee 2020


Thema: STILTE EN VERSTILLEN: EEN LEVENSKUNST

Data 2020
van maandag 3 tot woensdag 5 februari 2020
van maandag 2 tot woensdag 4 maart 2020
van maandag 16 tot woensdag 18 november 2020

MONASTERIUM ZONNELIED
Mariakerkelaan 212 8400 Oostende
Alle info 059 70 37 97 en www.opencontemplatief.be
Inschrijving door overschrijving van € 100 voor februari/maart/december 2020 op rekening BIC GEBABEBB / IBAN BE 31 0013 7721 1555 van de Christelijke Meditatie Oostende, Koningin Astridlaan 16, met vermelding: Stiltedagen aan Zee februari/maart/november 2020. Datum betaling is bepalend voor de deelname. Er zijn maximaal 10 plaatsen beschikbaar.

 Thema Stilte Dagen 2019

“Heer, wie mag toeven binnen uw tent?” Ps 15,1
WONEN IN HET HUIS VAN DE STILTE
“Een wijkplaats zoeken en vinden leidt ons van het probleem van de drukte naar een ware spiritualiteit die vrede brengt.” (Christopher JAMISON)
 

Data 2019
2 december - 4 december 2019

Voor meer info, klik hier : Stilte dagen aan Zee

________________________________________________________________________

 LOGO groot2

04-LOGO OCH def

 

 

 

 

MEDITEER EN LEEF

Programma 2019 - 2020


Meditatie met  inleidend onderricht. Daarvoor wordt in dit werkjaar inspiratie geput uit volgend werk:
Metropoliet Anthony (Bloom) van Sourozh, De weg naar binnen. School van het gebed, Tilburg, 2010.

PROGRAMMA 2019-2020:
(Alle citaten komen uit het hierboven vermelde werk.)


1 oktober 2019
EEN GOED BEGIN: DE ZEKERHEID DAT WE ZWAKKE MENSEN ZIJN
“Het enige wat we God kunnen aanbieden is ons wanhopig verlangen om zo te worden omgevormd dat Hij ons kan aannemen, ons aannemen in berouw, ons aannemen in barmhartigheid en in liefde.”

15 oktober 2019
DE WEG NAAR DE INNERLIJKE RUIMTE VAN DE ZIEL
“De weg naar de diepte van de menselijke ziel kunnen gelovigen en atheïsten gezamenlijk afleggen. Maar ze zullen de ervaring van die diepte op verschillende manieren interpreteren. Voor mij  persoonlijk  gaat die weg door al mijn emoties heen naar de bodem van mijn ziel. Voor mij is het Jezusgebed mijn gids die mij dwars door mijn emoties naar de bodem van mijn ziel leidt.”(Anselm Grün ‘De ervaring van het onbeschrijflijke’ uit GELOVEN op de TAST)

 


Iedereen is welkom! Er is geen voorkennis vereist.

Van 19.30 tot 20.30 uur. Wie voor de eerste keer de samenkomst bijwoont, komt best wat vroeger (19.20 uur) voor een kennismaking en een woordje uitleg.
Weekkapel kerk Onze Lieve Vrouw Koningin (zij-ingang Anjelierenlaan) in Mariakerke Oostende.
Alle info : Leerhuis voor Christelijke Meditatie
en bij de regionaal verantwoordelijke, Hubert Debeuckelaere via 059 70 37 97

 

________________________________________________________________________

  LEERHUIS VOOR BIJBELSE SPIRITUALITEIT

 

Bijbels met bril  04-LOGO OCH def

 

 

 

JAAR PROGRAMMA  2019 - 2020
JEZUS’ BOODSCHAP BETER BEGRIJPEN
Basisbegrippen van de joodschristelijke spiritualiteit
In onze verdere verkenning van de Bijbelse spiritualiteit zoeken we in dit 26ste werkjaar aansluiting bij het thema van de Stille Abdijdagen van Orval 2019, ‘Een volk aan Jahwe uw god toegewijd’. Joodse wortels van christelijke spiritualiteit, en wel omdat dit thema zoveel interesse wekte en velen een beter inzicht bracht in de betekenis van Jezus’ boodschap.

8 oktober 2019:
GODS REDDING: LIEFDE DIE NIET NAAR SCHULD VRAAGT
“Heer, zijn het er weinig die gered worden?” (Lc 13, 23)
“Jezus ziet een mens, die lijdt, in een andere context, namelijk in het kader van Gods werk als Redder, werk dat ontspruit aan zijn erbarmen met de lijdende creatuur. De geschiedenis van Israël begon met zijn redding door God, gemotiveerd door zijn erbarmen. Er is godserbarmen, dat niet naar schuld vraagt.” (Claus WESTERMANN, Hoofdlijnen van een theologie van het Oude Testament)

Voor meer info: leerhuis bijbelse spiritualiteit

Deze samenkomsten vinden iedere tweede dinsdag van de maand plaats.

Weekkapel van de Sint-Jozefskerk (ingang Gentstraat)
Inzingen liederen en psalmen vanaf 19.20 uur. (einde 20.30 uur)

Info : Pr. Dirk Masschelein 0479 58 71 25 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
& Hubert Debeuckelaere 059 70 37 97 -
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

________________________________________________________________________

 

Foto Arme Klaren

 

 

 

 

 

LEERHUIS VOOR CONTEMPLATIEVE DIALOOG

04-LOGO OCH def

.

JAARTHEMA 2019 – 2020

ONTMOETING EN VRIENDSCHAP
Een goddelijk gebeuren
In dit werkjaar lezen we teksten over de spirituele dimensie in intermenselijke relaties.
We sluiten daarbij ook aan bij de grondtoon van de parochiepastoraal van het bisdom Brugge: Blij dat JIJ er bent!
 
Dinsdag 24 september 2019 (19.00u – 21.00u)
Het christendom is de godsdienst van de vriendschap.HerwigArts
‘De mens bloeit bijgevolg slechts open, wanneer hij op zijn beurt liefde geeft en liefde mag ervaren.’
Herwig Arts sj
                          
Voor meer info en de volledige kalender  klik hier :  Leerhuis voor Contemplatieve Dialoog
________________________________________________________________________

STILLE ABDIJDAGEN IN CHIMAY

04-LOGO OCH def

Abdijdagen Chimay okt. 2018   Natuur bomen en de groep door John Sondeyker DSC8281

 

 

NOTRE DAME DE SCOURMONT
van maandag 14 tot donderdag 17 oktober 2019

HET GOEDE WAARTOE WIJ IN STAAT ZIJN: LIEFDE


“De ervaring van menselijke liefde is het minst ongeschikte van wat er bestaat om de liefde op te roepen zoals die in God beleefd wordt. (…) Aan de wortels van zichzelf is deze liefde altijd: verlangen om te beminnen zoals God liefheeft, en vermogen om door de Geest omgevormd te worden tot voltooiing volgens haar roeping. Weliswaar benadert zij slechts van zeer verre de absolute onbaatzuchtigheid van de goddelijke liefde, maar, hoezeer ook vermengd met egoïstische passie die haar op zichzelf terugbuigt, men kan in haar een licht onderscheiden dat in de haar eigene morgenschemering niet verschillend is van aard van het licht der eeuwige zon.” (François Varillon)

Voor meer info : Stlle Abdijdagen Chimay
________________________________________________________________________

 

STILLE ABDIJDAGEN IN ORVAL04-LOGO OCH def

De nieuwe duiven bij Orval Stille Abdijdagen   eind mei 2018 door John Sondeyker A4 DSC6204 

 

 
maandag
25 tot en met donderdag 28 mei 2020

Thema:  Navolging: De herschepping van ons bestaan.
 

voor meer info: abdijdagen Orval

________________________________________________________________________ 

 

klooster

04-LOGO OCH def

 

 

 

 

STILTEDAG


STILTEBELEVING EN MEDITATIE IN EEN MONASTIEK KADER
MONASTERIUM HET ZONNELIED – OOSTENDE

Zaterdag 26 september 2020
Aanvang 10.00u – einde 16.30u

 info: Hubert Debeuckelaere via 059 70 37 97

________________________________________________________________________  

 MONASTERIUM ZONNELIED04-LOGO OCH def

icoon

 

 

 

 

Mariakerkelaan 212 8400 Oostende

De zusters Clarissen heten u hartelijk welkom voor de getijdengebeden, alsook voor de week en weekend eucharistievieringen. . (info: 059 70 52 94)
Zij hebben een klein, maar fijn gastenverblijf. (reservatie: 059 70 52 94 – zr Geertrui)
Zij ontvangen groepen. Inleidende conferenties over de Franciscaanse spiritualiteit, over wat het betekent vandaag christen te zijn of een initiatie in de christelijke meditatie zijn mogelijk. (reservatie: 059 70 52 94 zr Trees)

Voor meer info, uren gebedstijden : KLIK HIER

___________________________________________________________________________

Stiltedag: AANBOD VOOR GROEPEN

stiltedag 2

 

 

 

04-LOGO OCH def

 

 

 

Je zoekt innerlijke verstilling, je voelt een diep verlangen in je dat je nog niet echt toegelaten of benoemd hebt. Je ervaart dit verlangen bij vrienden, in een groep waarbij je aangesloten bent … .

Wij stellen vast dat spirituele groepen of parochiale/federale teams  op zoek zijn naar een (stukje)  spirituele invulling voor hun samenkomsten/hun jaarlijkse plan dag. Het Open Contemplatief Huis in Oostende heeft een aanbod, dat aan dit verlangen tegemoet komt en dit vanuit de contemplatieve dimensie van de christelijke traditie.

voor meer iinfo, klik hier:Stiltedag