Kalender

2020 gelukkig nieuwjaar vuurwerk gesmeed met sterretjes s nachts 35076 3745

I

Beste vrienden,
De Kersttijd en de overgang van het ene jaar naar het andere zijn tijden bij uitstek om elkaar onze beste wensen over te maken.
Wensen die vanuit het hart komen, die verbinden en bemoedigen, die vriendschap inhouden en Liefde uitstralen.
Een bezoek, een woord, een glimlach, een schouderklop, een omarming … in alle natuurlijke eenvoud, spontaan uit het hart!
Er zijn zovele wegen om elkaar nabij te zijn en het in goede doen de andere gelukkig te maken.
 
Priester Dirk houdt eraan, mede uit naam van het hele team van het OCH, met bijgaande brief elk van jullie persoonlijk vrede en alle goeds te wensen in 2020!
 
Een citaat uit zijn brief die de teneur van zijn wensen duidt:
“‘Hier ben ik! Stuur mij!’ betekent dat je gaat, hoe dan ook, waarheen dan ook, wanneer dan ook. Niet daarheen waar voor ons de vooruitzichten goed zijn, maar waar de nood hoog is. Niet om het werk te doen dat op het eerste gezicht goed bij je past, waarvan je weet dat je er erg goed in bent, maar om datgene te doen waar je tegen opziet of om de vervelende boodschap te brengen in een omgeving die jou niet welgezind is. (…)
Het is eigen aan de grote spirituele persoonlijkheid dat hij of zij telkens weer datgene doen wat anderen als onmogelijk beschouwen. Zij worden gedreven door een totale toewijding die alle persoonlijke verlegenheid overwint en die een kracht geeft die ongekend is voor wie alleen zijn eigen weg gaat of met eigen verwachtingen bezig is. Ze vormen een kerk die instrument is van God om bevrijding te brengen. Niet een religieuze club in een mooi historisch gebouw waar men zich zo prettig voelt.”
(Engelse mystica Evelyn Underhill)
klik hier voor de volledige nieuwjaarsbrief van priester Dirk


Ons Open Contemplatief Huis staat open voor alle mensen die op zoek zijn naar authentieke christelijke spiritualiteit en een hedendaagse geloofsbeleving. U bent hartelijk welkom op onze initiatieven! 


 

________________________________________________________________________

 

 LOGO groot2

04-LOGO OCH def

 

 

 

 

MEDITEER EN LEEF

Programma 2019 - 2020


Meditatie met  inleidend onderricht. Daarvoor wordt in dit werkjaar inspiratie geput uit volgend werk:
Metropoliet Anthony (Bloom) van Sourozh, De weg naar binnen. School van het gebed, Tilburg, 2010.

PROGRAMMA 2019-2020:
(Alle citaten komen uit het hierboven vermelde werk.)

21 januari 2020
EEN WELOVERWOGEN GEBRUIK VAN WOORDEN
“Het is volkomen zinloos om God iets te vragen waartoe wij zelf niet bereid zijn om dat te doen.”

4 februari 2020 (in het Monasterium Zonnelied n.a.v. de Stiltedagen)
TIJD VINDEN OM ALLEEN MET JEZELF TE ZIJN
“Als je nauwkeurig nagaat hoe je leeft, dan zal je spoedig ontdekken dat we haast nooit van binnenuit naar buiten toe leven; in plaats daarvan reageren we op de ene prikkel na de andere.”

 
Iedereen is welkom! Er is geen voorkennis vereist.

Van 19.30 tot 20.30 uur. Wie voor de eerste keer de samenkomst bijwoont, komt best wat vroeger (19.20 uur) voor een kennismaking en een woordje uitleg.
Weekkapel kerk Onze Lieve Vrouw Koningin (zij-ingang Anjelierenlaan) in Mariakerke Oostende.
Alle info : Leerhuis voor Christelijke Meditatie
en bij de regionaal verantwoordelijke, Hubert Debeuckelaere via 059 70 37 97

 

________________________________________________________________________

  LEERHUIS VOOR BIJBELSE SPIRITUALITEIT

 

Bijbels met bril  04-LOGO OCH def

 

 

 

JAAR PROGRAMMA  2019 - 2020
JEZUS’ BOODSCHAP BETER BEGRIJPEN
Basisbegrippen van de joodschristelijke spiritualiteit
In onze verdere verkenning van de Bijbelse spiritualiteit zoeken we in dit 26ste werkjaar aansluiting bij het thema van de Stille Abdijdagen van Orval 2019, ‘Een volk aan Jahwe uw god toegewijd’. Joodse wortels van christelijke spiritualiteit, en wel omdat dit thema zoveel interesse wekte en velen een beter inzicht bracht in de betekenis van Jezus’ boodschap.

11 februari 2020:
BIDDEN: BELEVING VAN EENHEID EN VERBONDENHEID
“Sluit de deur achter u en bidt tot de Vader die in het verborgene is.” (Mt 6, 6)
“Het geloof kent zijn vreugden, maar die worden ontleend aan geven, en de grootste vreugde is het onvoorwaardelijk geven. Gebed wordt niet beloond met geloofservaring.” (Lionel Blue, Een ladder naar de hemel De Joodse weg tot God)

10 maart 2020:
VERBOND: EEN RELATIE VOL VERTROUWEN
“Dit is mijn bloed van het verbond, dat vergoten wordt voor velen.” (Mc 14, 24)
“Het in Israël gebruikte begrip verbond is dus eerst laat ontstaan als aanduiding voor de wederzijdse relatie tussen God en zijn volk. Het wil de wederkerigheid van de Godsverhouding beschrijven met een statisch begrip.” (Claus WESTERMANN, Hoofdlijnen van een theologie van het Oude Testament)

Voor meer info: leerhuis bijbelse spiritualiteit

Deze samenkomsten vinden iedere tweede dinsdag van de maand plaats.

Weekkapel van de Sint-Jozefskerk (ingang Gentstraat)
Inzingen liederen en psalmen vanaf 19.20 uur. (einde 20.30 uur)

Info : Pr. Dirk Masschelein 0479 58 71 25 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
& Hubert Debeuckelaere 059 70 37 97 -
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

________________________________________________________________________

 

Foto Arme Klaren

 

 

 

 

 

LEERHUIS VOOR CONTEMPLATIEVE DIALOOG

04-LOGO OCH def

.

JAARTHEMA 2019 – 2020

ONTMOETING EN VRIENDSCHAP
Een goddelijk gebeuren
In dit werkjaar lezen we teksten over de spirituele dimensie in intermenselijke relaties.
We sluiten daarbij ook aan bij de grondtoon van de parochiepastoraal van het bisdom Brugge: Blij dat JIJ er bent!
 
--------------
24 december 2019
Geen samenkomst  (vooravond Kerstmis)

Dinsdag 28 januari 2020 (19.00u – 21.00u)
God beminnen en de mensen.Bl. Guerric of Igny
‘Voor alles dient de vriendschap met God gezocht te worden. Daarmee begint en eindigt alles.’
Guerric van Igny  osco (1080-1157)

 


                          
Voor meer info en de volledige kalender  klik hier :  Leerhuis voor Contemplatieve Dialoog
________________________________________________________________________

 

STILTEDAGEN AAN ZEE 04-LOGO OCH def

stil aan zee

 

 

 

 
Stilte dagen aan zee 2020


Thema: STILTE EN VERSTILLEN: EEN LEVENSKUNST


‘Stille meditatie is voor christenen een weg naar jezelf, naar de andere, naar God. De menselijke geest wordt zich in diepe stilte be-wust van zijn eigen bron, dit is de geest die in ons woont, de Geest van Liefde.’

Data 2020
van maandag 3 tot woensdag 5 februari 2020
van maandag 2 tot woensdag 4 maart 2020
van maandag 16 tot woensdag 18 november 2020

MONASTERIUM ZONNELIED
Mariakerkelaan 212 8400 Oostende
Alle info 059 70 37 97 en www.opencontemplatief.be
Inschrijving door overschrijving van € 100 voor februari/maart/december 2020 op rekening BIC GEBABEBB / IBAN BE 31 0013 7721 1555 van de Christelijke Meditatie Oostende, Koningin Astridlaan 16, met vermelding: Stiltedagen aan Zee februari/maart/november 2020. Datum betaling is bepalend voor de deelname. Er zijn maximaal 10 plaatsen beschikbaar.


Voor meer info, klik hier : Stilte dagen aan Zee

________________________________________________________________________

STILLE ABDIJDAGEN IN ORVAL04-LOGO OCH def

De nieuwe duiven bij Orval Stille Abdijdagen   eind mei 2018 door John Sondeyker A4 DSC6204 

 

 
maandag
25 tot en met donderdag 28 mei 2020

Thema: Navolging: De herschepping van ons bestaan.

 

“Zo schept de oproep tot navolging dadelijk een nieuwe situatie. In de oude situatie blijven en toch navolgen sluiten elkaar uit. Dat was meteen al duidelijk zichtbaar. De tollenaar moest het tolhuis, Petrus de netten verlaten om achter Jezus te gaan. Het had volgens onze begrippen ook toen reeds heel anders kunnen zijn. Jezus had de tollenaar een nieuwe Godskennis kunnen geven en hem in zijn oude toestand kunnen laten. Omdat Jezus echter de Christus is, moest het van meet af aan duidelijk worden, dat zijn woord geen leer, maar een herschepping van het bestaan is.” (Dietrich BONHOEFFER, Navolging

meer info: abdijdagen Orval

________________________________________________________________________ 

Foto SD Roeselare 2020

04-LOGO OCH def

 

 

 

 

 klik hier voor meer info

Stiltedag 1 juni 2020 Roeslare

Christelijke mediatie en De bremstruik Roeselare organiseren een stiltedag op 1 juni in Roeselare:  klik hier voor meer info

 

________________________________________________________________________

 

klooster

04-LOGO OCH def

 

 

 

 

STILTEDAG


STILTEBELEVING EN MEDITATIE IN EEN MONASTIEK KADER
MONASTERIUM HET ZONNELIED – OOSTENDE

Zaterdag 26 september 2020
Aanvang 10.00u – einde 16.30u

 info: Hubert Debeuckelaere via 059 70 37 97

________________________________________________________________________  

 MONASTERIUM ZONNELIED04-LOGO OCH def

icoon

 

 

 

 

Mariakerkelaan 212 8400 Oostende

De zusters Clarissen heten u hartelijk welkom voor de getijdengebeden, alsook voor de week en weekend eucharistievieringen. . (info: 059 70 52 94)
Zij hebben een klein, maar fijn gastenverblijf. (reservatie: 059 70 52 94 – zr Geertrui)
Zij ontvangen groepen. Inleidende conferenties over de Franciscaanse spiritualiteit, over wat het betekent vandaag christen te zijn of een initiatie in de christelijke meditatie zijn mogelijk. (reservatie: 059 70 52 94 zr Trees)

Voor meer info, uren gebedstijden : KLIK HIER

___________________________________________________________________________

Stiltedag: AANBOD VOOR GROEPEN

stiltedag 2

 

 

 

04-LOGO OCH def

 

 

 

Je zoekt innerlijke verstilling, je voelt een diep verlangen in je dat je nog niet echt toegelaten of benoemd hebt. Je ervaart dit verlangen bij vrienden, in een groep waarbij je aangesloten bent … .

Wij stellen vast dat spirituele groepen of parochiale/federale teams  op zoek zijn naar een (stukje)  spirituele invulling voor hun samenkomsten/hun jaarlijkse plan dag. Het Open Contemplatief Huis in Oostende heeft een aanbod, dat aan dit verlangen tegemoet komt en dit vanuit de contemplatieve dimensie van de christelijke traditie.

voor meer iinfo, klik hier:Stiltedag

___________________________________________________________________________

STILLE ABDIJDAGEN IN CHIMAY

04-LOGO OCH def

Abdijdagen Chimay okt. 2018   Natuur bomen en de groep door John Sondeyker DSC8281

 

 

NOTRE DAME DE SCOURMONT
van maandag 19 tot donderdag 22 oktober 2020

Thema van de conferenties wordt later bepaald.

Voor meer info : Stlle Abdijdagen Chimay
________________________________________________________________________