Een ervaring

stil aan zee

 

STILTE DAGEN AAN ZEE maart 2018.
De ervaring die een mens vredevol, vreugdevol en gelukkig maakt.
Op de stiltedagen was het even schrikken dat Hubert er niet was, maar Lut heeft de vervanging heel goed gedaan. Zr. Trees heeft haar daar ook in bijgestaan.  We zijn dankbaar voor het vlotte verloop en de fijne dagen.
Pr. Dirk gaf 3 duidelijke conferenties.  Voor mij waren die heel verstaanbaar en bruikbaar voor het hele leven.
Ik leerde niet alleen méér van meditatie maar kreeg ook heel wat voorbeelden en lessen voor het dagelijkse leven en de omgang met mensen, situaties... en met mezelf...


Tijdens de stiltewandeling aan zee konden we van de zon genieten, de wind gaf ons een duwtje in de rug en de ruisende zee maakte een heersende, krachtige indruk. De koffie achteraf deed deugd.
De gebedsmomenten, de maaltijden in stilte, de persoonlijke stille tijd, de duidelijke tijdsindeling maakten het tot intense dagen waar we ons konden opladen om weer verder te gaan.
Ik ben blij dat ik deze dagen nog eens kon meemaken en probeer nu aan het werkritme op de boerderij en in het gezin te wennen.

Dorine