De stille revolutie

vlinderuitcocon

 

 

 

 

    Onze moderne wereld heeft niets zo dringend nodig als mannen en vrouwen die geworteld in zichzelf zijn, die vertrouwen hebben in hun eigen zijn en in hun bekwaamheid tot het goede, hun vermogen om lief te hebben en bemind te worden. Voor dat vertrouwen hebben we de ervaring nodig helemaal één te zijn met onszelf, en elke morgen en avond stil te vallen.

Zijn we eenmaal stilgevallen en geworteld, dan beginnen we aan onze volgende grote opdracht, om te leren aandachtig te zijn voor het mysterie in het hart van de schepping en ons leven te leren leiden in harmonie met dat mysterie.

    Leven, wat wil dat zeggen? Natuurlijk beseffen we dat we leven, en dat besef wordt nog versterkt door ons bewustzijn van het bestaan van de anderen en van heel de schepping, en door ons bewustzijn van het bestaan van God. Ons leven begint pas ten volle menselijk te worden en diepgang te bereiken wanneer we de aanwezigheid van zijn liefde beseffen. Iedere van ons is in staat om lief te hebben en bemind te worden. Mediteren is gewoonweg het proces van helemaal intreden in dat mysterie van liefde.