De stille revolutie

vlinderuitcocon

 

 

 

 

De macht van de Liefde!
Denk eens aan de ontelbare dingen die er verkeerd kunnen lopen in ons leven. En vraag je dan af wat er opgewassen is tegen al die rampen. Wat kan de onvermijdelijke wonden helen? In elk geval luidt het antwoord: de macht van de liefde. Liefde heelt, maakt nieuw, vervult van hoop en bevrijdt uit de gevangenis van het egoïsme. In de meditatie leren we roerloos stil, rustig en ingekeerd te zijn  en leren we ons bewust te worden van de liefde van Gods aanwezigheid in ons hart.

Dat bewustzijn komt voort uit zijn openbaring, niet uit onze manipulatie. Alles wat we te doen hebben is stil te worden. Zijn aanwezigheid is niet zomaar een zoveelste theorie of een staaltje speculatieve theologie. Het is een dynamische persoonlijke aanwezigheid, die te vinden is in het hart van ieder van ons, als we maar stil zijn. Stilzijn is de deur waardoor we binnengaan in de staat van transcendentie, die ons naar de grotere werkelijkheid brengt.

    Onszelf vergeten, deze werkelijkheid tegemoet gaan en binnengaan in deze aanwezigheid is gewoonweg het belangrijkste in ons leven. Het is de hoogste prioriteit van elke dag en elke levensfase. Want als we eenmaal deze weg gekozen hebben ,wordt elk deeltje van ons leven geladen met de energie van de goddelijke liefde en daardoor worden we voortdurend geheeld. We komen tot een staat van inherente eenheid. Voortdurend worden we meer tot een geheel gemaakt en daardoor vinden we onophoudelijk nieuwe moed om te blijven leven met hoop op Gods goedheid en met het grootste vertrouwen in zijn plan dat zich voltrekt in ons leven.
    The Heart of Creation (John Main)