De stille revolutie

vlinderuitcocon

 

 

 

 

 John Main

Onze dagelijkse trouw aan de meditatie en aan de mantra is een teken dat we de oproep van het evangelie gehoord hebben en willen beantwoorden. Elke dag die steunt op de twee pilaren van de morgen- en de avondmeditatie is een stap op de pelgrimstocht van theorie naar werkelijkheid en van idee naar ervaring, terwijl we alle complexiteit en alle onbenullige zorgen achter ons laten, om gewoonweg bij Hem te zijn, met Hem en door Hem

.De stilte maakt de kracht van Gods heerlijkheid in ons hart vrij. We ervaren de stilte op zichzelf als een kracht in ons, de kracht van de Geest, die in stilte liefheeft, de stilte die we ingaan door de armoede van onze mantra. Wanneer we die diepe stilte, die in ons hart heerst  en die de Geest is , naderen, begrijpen we dat Hij zelf het licht is, de heerlijkheid die ons aanlokt om verder te gaan. En naarmate we dieper binnengaan in de omvormende aura van die stilte, wordt onze verwondering alleen maar groter, en onze vreugde dieper, omdat we deze pelgrimstocht begonnen zijn.