Ter inspiratie

 Anselm Grün

God Ervaren’
‘Iemand die iets van God heeft ervaren gaat daar zeer behoedzaam en zorgvuldig mee om. Als daar te veel over gezegd wordt, verkilt dat het hart. Geestelijk leven betekent: het innerlijke vuur koesteren. Als we de deur voortdurend te wijden openzetten, zullen onze woorden weldra een holle klank krijgen. Door het vuur te koesteren kunnen onze woorden ook de harten van anderen verwarmen. Wie zwijgt, is spaarzaam met woorden. Deze komen dan uit het zwijgen voort. Daarom zijn ze in staat het hart van anderen te raken.’