Ter inspiratie

 

Stilte toelaten
Stilte toelaten en leren de stilte tot ons te laten spreken is iets wat we in onze cultuur verloren zijn. We vinden het moeilijk om stil te worden. We horen dat vormen van stille tijd en contemplatie rust en vrede geven, maar wanneer we eraan willen beginnen worden we geconfronteerd met onze innerlijke chaos. Het lijkt niet op vrede. De onrust van onze teleurstellingen, verkeerde verwachtingspatronen, vertwijfelingen, verheffen hun stem als eerste wanneer we de stilte met God zoeken. Onze innerlijke gesprekken regeren onze gedachten. Toch komt die vrede er – zeker – maar niet als iets waar je naar zoekt, maar als de vrucht van de omgang met God die zich in die stilte laat kennen.

Wanneer de innerlijke chaos als een storm gaat liggen en de heilige Geest gaat spreken. Zachtmoedigheid, die gelinkt is aan nederigheid, is niets anders dan de heilige Geest ruimte geven over de kracht van onze persoonlijkheid te heersen. Jezus was in alles zachtmoedig en nederig. De enige karaktereigenschappen die Hij zichzelf toeschrijft. Daar wordt de Geest één met ons en doet ons groeien naar het beeld van Jezus. Dat tot stilte komen en leren van Hem is dus geen quick-fun, maar veel meer een levensstijl van omgang met God.
Jakob van Wielink & Henk Rothuizen, De achtste dag. Waar Jezus je leven raakt.
Jos Douma, predikant en initiator van de online School voor Spiritualiteit schrijft over dit boek: 'Neem, lees, mediteer en bid dit mystieke boek.'