De vreugde van het evangelie

franciscus

 paus FRANCISCUS

Een christen is eenvoudig iemand die stilstaat bij het nieuwe brandende braambos, dat wil zeggen bij de openbaring van een God die niet schuilgaat achter een onuitsprekelijk raadsel, maar een God die aan zijn kinderen vraagt Hem aan te spreken met de naam Vader en zich te laten vernieuwen door zijn kracht en een straaltje van zijn goedheid te verspreiden in deze wereld die zo dorst naar het goede, zo uitkijkt naar goede boodschappen.