De stille revolutie

vlinderuitcocon

 

 

 


    

Waarom zou je mediteren? Waarom zou iemand mediteren?
  Waarom zou je mediteren? Waarom zou iemand mediteren? De traditie die ons heeft samengebracht leert dat wat ieder van ons nodig heeft om ten volle te leven en onze geest helemaal te ontplooien, de zuiverheid van hart is: de helderheid van waarneming die ons in staat stelt  om de werkelijkheid te zien zoals ze is, om onszelf te zien zoals we zijn en om de anderen te zien zoals ze zijn: verlost en bemind door God, en om God te zien zoals Hij is: absolute Liefde. Om zo te kunnen zien, hebben we de zuiverheid van hart nodig. Dat betekent dat we recht vooruit moeten kijken, zonder ons zicht te laten breken in het  prisma van het ego.


Kierkegaard noemt de zuiverheid van hart het vermogen om één ding te willen. Dat ene dat je moet willen in je meditatie is je mantra te zeggen, je woord, en zo naar de overkant te gaan van alle complexiteiten die je zelf bedacht hebt, alle ingewikkeldheden van het nadenkende bewustzijn, en om stil te zijn en roerloos. Daarom is de lichamelijke onbeweeglijkheid zo belangrijk als een sacrament, een uiterlijk teken van de innerlijke verstilling. Zuiverheid van hart is gerealiseerde eenvoud.
Precies dat hebben we allemaal nodig. We hebben de zuiverheid van hart nodig om de nederigheid te kunnen opbrengen om te zien wat er te zien is, en wel met een absolute helderheid. Laat ik er nog eens aan herinneren: we zijn allemaal beginnelingen wanneer we gaan zitten om te mediteren. Het is alsof het de eerste keer is, wanneer we onze angsten, zorgen, plannen en vooruitzichten naast ons neerleggen. We leggen alles naast ons neer om open te staan voor het uiteindelijk doel van de schepping, dat eenwording is: eenwording met onszelf, met God en met heel de schepping. Het meditatieproces is het eenwordingsproces, en het gebeurt met het ene woord: ma ra na tha. Verlies de moed niet als het lastig wordt om je aan dat woord te houden; blijf erbij. Verlies de moed niet wanneer er allerlei verstrooiende gedachten je geest binnenfladderen; blijf bij het woord.
John Main