De vreugde van het evangelie

franciscus

 

 

Het geloof is een gave die wij van God hebben ontvangen. Opdat dat geloof vruchtbaar wordt, vraagt God ons voor Hem open te staan en ons aan Hem over te geven. Gods belangeloze liefde beantwoorden wij met een goed leven vol geloof en liefde.