Een ervaring

0079

Getuigenis  Stille Abdijdagen Orval  2019


Jezus was een Jood. Een voor zichzelf sprekende getuigenis.
Met deze mail wil ik mijn bijzondere dank uitdrukken voor jullie werk tijdens de voorbije abdijdagen in Orval. Dank zij jullie werk in Oostende en de abdijdagen die jullie organiseren, is sinds 2012 het religieuze pad voor mij terug begaanbaar.
De afgelopen abdijdagen waren toch wel heel bijzonder, omdat ze op een heldere wijze aantoonden dat onze christelijke godsdienst is geworteld in de Joodse cultuur/gedachtewereld en godsdienstbeleving.


Hoe kunnen we de betekenis van Jezus woorden begrijpen zonder dat we zijn Joodse cultuur/gedachtewereld kennen? In de godsdienstlessen van mijn zesde tot mijn achttiende, heb ik dan onvoldoende goed geluisterd? Had ik reeds van bij mijn christelijke opvoeding de Joods gedachtewereld moeten kennen en dus beter begrijpen wat Jezus zegt in de evangelies? Werd in catechese van de jaren 1956 tot 1968 te kort gedaan aan het bijbrengen van de joodse gedachtewereld ten einde de evangelies beter bestaanbaar te maken. Is onze westerse wereld (opvoeding, politiek, wetenschap, filosofie, kunst, …) niet in hoofdzaak gefundeerd op, gegroeid van uit de klassieke Griekse wereld?
Wat ook de antwoorden zijn op deze vragen, ik heb in ieder geval ervaren dat nu, dank zij de abdijdagen van mei 2019, voor mij veel woorden van Jezus hun betekenis hebben gekregen, terwijl ze voordien eerder mysterieus of exotisch waren.
Ora et labora, het woord en de daad, het woord roept mijn op tot meer liefhebben van mijn medemens en leefwereld, schepping van God. Nogmaals mijn bijzondere dank voor jullie werk.
Jozef