De vreugde van het evangelie

franciscus

 paus FRANCISCUS


HEILIGHEID van ELK MENSENLEVEN.
Het is onmogelijk om racisme en uitsluiting te tolereren of de ogen ervoor te sluiten en tegelijk te beweren dat we de heiligheid van elk mensenleven moet verdedigen.
BESCHERMING VAN HET KIND.
De internationale instellingen worden opgeroepen om de economische en sociale hiaten op te vullen die aan de basis liggen aan de praktijk van kinderarbeid, die nauw verwant is met slavernij.

Deze instellingen moeten alles doen wat in hun macht ligt om minderjarigen beter te beschermen. Vele kinderen en jongeren worden gedwongen tot banen waarvoor zij omwille van hun leeftijd niet geschikt zijn. Door extreme armoede bij vele gezinnen komen de kinderen in de kinderarbeid terecht, vaak met psychisch en fysiek lijden tot gevolg. Wij zijn hier allemaal verantwoordelijk voor!