De stille revolutie

vlinderuitcocon

 

 

 


     
VERHEF JE HART! Open uw ogen voor de nieuwe Schepping!

Wie de Regel van Benedictus en de geest van die Regel volgen, zijn mensen die nederig een weg zoeken om hun mogelijkheden in God te ontplooien. Het komt me voor dat het uiteindelijk belang van het monastieke leven, zowel voor de kerk als voor de wereld, is, dat het een teken van de werkelijkheid van Gods aanwezigheid in ons midden is.

De boodschap van de monnik aan de wereld bestaat niet in de eerste plaats in zijn woorden, maar in zijn leven zelf. De prioriteiten in dat leven zijn op een heel eenvoudige manier geordend. Op de eerste plaats staat zijn zoeken naar God, met heel zijn hart. De doeltreffendheid van zijn boodschap komt voort uit de diepgang van de persoonlijke toewijding waarmee hij zijn zoektocht volhoudt.
Dat is precies de kracht van de Regel van Benedictus voor ieder van ons, of we deel uitmaken van de monastieke orde dan wel ons ermee verbonden weten. Dit is de boodschap van de volgelingen van Benedictus: ‘Verhef uw hart. Open uw ogen voor wat in eeuwigheid echt is, de nieuwe schepping, en zoek de zuiverheid van hart die uw ogen zal openen.’ Wat de benedictijnse visie eerst en vooral te zeggen heeft is : ‘Weet vanuit uw eigen hart en uit eigen ervaring dat u geschapen bent voor een onbegrensde ontplooiing van de geest.’
Bron: Community Of Love (John Main)