Aanbevolen boeken

04-LOGO OCH defBoeken met vermelding *** zijn enkel verkrijgbaar via

WCCM-publicaties
Vrijdagmarkt 10 B0201
8000 Brugge tel 050 34 23 28
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Erik GALLE, De voorafplek. Halewijn

 

Wat gebeurt er als een monnik en een therapeut elkaar in iemand ontmoeten? Over deze ontmoeting gaat het in De voorafplek. Een therapeutisch en monastiek traject. Talrijke uitdagingen en uitnodigingen op onze levensreis als mens passeren in dit boek de revue. We leren te luisteren vanuit beluisterd worden, te zien vanuit gezien De voorafplekworden en te spreken vanuit een aangesproken worden.

Maar de grootste ontdekking, waarover de auteur niet kan zwijgen, is die van de voorafplek die zich in elke mens bevindt. Zich hiervan bewust worden, is volgens hem het keerpunt in een mensenleven. Het bevrijdt van een overtrokken zelfbewustzijn en opent op wat de mens overstijgt. In dit boek wordt aan bodemonderzoek gedaan. De wortels van ons mens-zijn worden verkend en in de tijd wordt de eeuwigheid binnengebracht.

Er is ook de mogelijkheid een digitaal therapeutisch en monastiek traject te volgen. Dertig dagen ontvang je dan elke dag een link naar een filmpje in je mailbox. In het boek bevindt zich een unieke inlogcode.

Erik Galle is priester en psychotherapeut. Hij is redacteur bij Halewijn en een gedreven zoeker naar wat een mens kan vrijmaken in zijn relatie tot God.

Uitvoering: Paperback , 180 pagina's , 21 x 14,5 cm
prijs: 21,95 €Erik GALLE, Woorden als Psalmen. HalewijnWoorden als psalmen

God bedacht een unieke abonnementsformule. We mogen met zijn allen genieten van een onbeperkte toegang tot Hem. Welke gevoelens we met Hem willen delen, wat we ook tegen Hem uitroepen, aan bandbreedte is er nooit tekort. Wij van onze kant vergeten geregeld van onze woorden psalmen te maken. We laten de kans liggen om wat het leven brengt in dialoog te brengen met God, iets wat in de psalmen voortdurend gebeurt. In Woorden als psalmen spreekt Erik Galle tot God en daarbij neemt hij geen blad voor de mond. Hij geeft op die manier een inkijk in wat gebed vermag, hoe het een mens van binnenuit helemaal kan veranderen. 

Erik Galle is priester en psychotherapeut. Hij is redacteur bij Halewijn en een gedreven zoeker naar wat een mens kan vrijmaken in zijn relatie tot God.

Uitvoering: Paperback , 192 pagina's , 20 x 12,5 cm
prijs: 17,95 €

Laurence FREEMAN, Goed Werk , hoe meditatie je persoonlijk en professioneel verandert. Halewijn.goed werk freeman kim
Meditatie zouden we spontaan niet verbinden met onze werkplek. De kracht van dit boek bestaat erin dat juist wel te doen. Vertrekkend vanuit praktijkvoorbeelden en zijn eigen ervaring laat Laurence Freeman zien op welke manier meditatie een weldaad kan zijn voor mensen in de bedrijfswereld, in het onderwijs en in de medische wereld. Doordat meditatie put uit een universele bron van wijsheid die religies voorafgaat en overstijgt, gedijt ze ook prima in een seculiere context. Ze verandert mensen in de diepte op persoonlijk vlak, wat afstraalt op hun (werk)omgeving. Meditatie toont zich een onmisbaar hulpmiddel om ons ego open te breken. 
Uitvoering: paperback, 180 pagina's 14,5 x 23,5 cm 
​Prijs: 22,50 europrijs : 24 €   392 blz.

 

 

 

Paul HARRIS ,366 dagen mediteren met John Main. Uitgave WCCM België***366 dagen mediteren

Herwerkte heruitgave van De Stille (R)evolutie. John Main vertrekt van de vaststelling dat de meerderheid van de christenen vervreemd is geraakt van het diepe, meditatieve gebed dat de eenheid van de mens, de eenheid met de Ene en de ervaring van God in Jezus, herstelt. Een van de gevolgen is dat er een verwerpelijke en kunstmatige scheiding ontstaan is tussen contemplatie en actie. Ook voor niet christenen is deze ontdekking een geschenk. Vooral de eenheid die we moeten terugvinden in onszelf.
Vandaag hebben we dringend behoefte aan een totaal vernieuwd begrijpen van wat bidden en mediteren is en aan de ervaring van eenheid die dit kan meebrengen. In de traditie van de christelijke meditatie van Jezus en de kerkvaders gaat John Main op zoek hoe dit kan gebeuren, niet alleen voor monniken en contemplatieven, maar ook en vooral voor `gewone´ mensen met een gezin, met een carrière en met de normale en veeleisende verantwoordelijkheden van het leven.
Deze gids leidt je dag na dag dieper binnen in een nieuwe wereld. Een ruimte groter dan onszelf waar we ons meer en meer in geborgen voelen of je nu christen bent of niet. Het is vooral een boek voor de mens die de diepte van zijn eigen geest wil ontdekken. Dag na dag voert John Main je binnen naar een plaats waar je je innerlijke harmonie met jezelf en met al het ander moogt ontdekken.

Thomas KEATING,  Leven uit liefde, het pad van christelijke contemplatie. Kok, Utrechtleven uit liefde

Prijs: € 18,99 ISBN:  9789043528818. 240 blz.

In de spirituele klassieker 'Leven uit liefde' gidst de Amerikaanse monnik en schrijver Thomas Keating ons op het pad naar christelijke contemplatie. Keating werkt al jaren aan de verspreiding van zijn methode voor 'centering prayer' (innerlijk gebed). Hij zoekt in dit boek naar een dialoog tussen de inzichten van de hedendaagse psychologie en die van de klassieke christelijke spirituele leiders. Dit praktische boek, dat nu voor het eerst in het Nederlands is vertaald, biedt een stevige conceptuele achtergrond bij de praktijk van het innerlijk gebed en voor de spirituele reis van deze tijd, die we niet alleen maken voor onszelf, maar voor de gehele mensheid.

 

 

 

Hans AUSLOOS,  DE Bijbel, een (g)oude(n) gids. Acco, Leuven

 

Prijs: € 28,10 ISBN: 9789033459559  192 blz.de bijbel een gouden gids

De vraag naar zingeving is tegelijk heel oud én uiterst actueel. Existentiële vragen naar het waarvandaan, het waarheen, het waarom en waartoe zijn vragen van alle tijden. Mensen hebben vanouds getracht in het leven, met en ondanks al zijn beperkingen, hun weg te vinden op een zin-volle manier. ?Hebben? de dingen zin? ?Geven? wij ze zin? En hoe behouden we ?zin? om te leven?In een eerste deel wordt de historisch-culturele evolutie van mysterie naar ontluistering geschetst, specifiek ten aanzien van onze omgang met de bijbel. In het tweede deel worden mogelijke antwoorden op deze ontluistering beschreven, gaande van verkrampt fundamentalisme tot verrijking in kritische omgang. Ten slotte biedt het derde deel bijbelse antwoorden op fundamenteel menselijke vragen, onder meer over onze oorsprong en bestemming (schepping), het intermenselijk samenleven (de decaloog), sociale rechtvaardigheid (Jubeljaar) en de spanning tussen vergankelijkheid en zingeving (Wijsheidsliteratuur).

 

 


 

Laurence FREEMAN, De Vreugde van het Mediteren, uitgave WCCM België***

Prijs :  € 8,  90 blz.
De meditatie is een universele traditie. Alhoewel het begrip meditatie voor verschillende omschrijvingen vatbaat is, sluit de christelijke meditatie waarovervreugde mediteren Laurence Freeman osb het heeft, aan bij een vroeg-christelijke traditie die zijn orde-broeder John Main (1926-1982) terug onder de aandacht heeft gebracht.Inmiddels is deze praktijk over heel de wereld verspreid en wordt ze in alle continenten individueel en in groepen beoefend. Het contemplatief gebed is niet het voorrecht van monniken, monialen of mystici. Het opent immers die dimensie van het innerlijk leven waartoe iedereen en zeker ieder christen genodigd wordt. Dit boekje geeft een bondig en helder inzicht in de visie en de praktijk van deze meditatie. Het getuigt van een realistiche aanpak, waarbij de eenvoud van de meditatie niet wordt verward met 'gemakkelijk' en inerlijke groei niet met 'instant-mystiek'

 

 

John MAIN, Van WOORD naar STILTE, uitgave WCCM België ***

Prijs : € 10, 125 blz.
John Main vertrekt van de vaststelling dat de meerderheid van de christenen vervreemd is geraakt van het diepe, meditatieve gebed dat de eenheid van de mens, de eenheid met de Ene en de ervaring van God in Jezus, herstelt. Een van de gevolgen is dat er een verwerpelijke en kunstmatige scheidingwoord naar stilte ontstaan is tussen contemplatief en actief.
De Kerk en de wereld van vandaag hebben dringend behoefte aan een vernieuwd begrijpen van het bidden en de ervaring van eenheid die dit kan meebrengen. In de traditie van de christelijke meditatie van Jezus en de kerkvaders gaat John Main op zoek hoe dit kan gebeuren, niet alleen voor monniken en contemplatieven, maar ook en vooral voor `gewone´ mensen met een gezin, met een carrière en met de normale en veeleisende verantwoordelijkheden van het leven.
Zijn klassieke boek, nu eindelijk in vertaling beschikbaar, geeft aan hoe meditatie in het leven kan worden ingebouwd, hoe stille tijden in het leven een plaats kunnen krijgen en structuur en discipline kunnen geven in het zoeken naar verdieping en geworteld zijn in Christus.

 

Thomas KEATING, Lucette VERBOVEN, Wereld zonder einde, reflecties van mijn leven als monnik, Kok

Prijs: € 17,99   ISBNr. : 9789043528832.   184 blz.werd zonder einde
In ‘Wereld zonder einde’ reflecteert trappist Thomas Keating op zijn leven als monnik. Hij kijkt terug op zijn lange leven en zijn eigen spirituele ontwikkeling. Thema’s als ontwaken, de aard van geluk en het doel van het sterven komen aan de orde. Keating schrijft over universele thema’s, zoals identiteit, transformatie, stilte, de natuur, de kosmos en de zoektocht naar een betekenisvoller leven. In dit boek is ook een interview opgenomen met Joseph Boyle, de abt van het klooster waar Keating woont.John MAIN, In de volheid van God, Bidden in het spoor van Westerse en Oosterse tradities, Lannoo***


Prijs :  € 6, ISBN : 9789020916454, 64 blz.


"Toen ik hoorde dat John Main een "Mantra-gebed" aanbeval waarbij in stilte een zelfde woord of zin werd herhaald, was ik aanvankelijk nogal sceptisch. Ik vermoedde dat dit een van de vele wijzen was waarop men Oosterse gebedsvormen in hetJohn-Main-In-de-volheid-van-God-27516849 Westen tracht te introduceren en ik had aanvankelijk de indruk dat het weinig diepgang had. Maar toen ik meer aandacht gaf aan het leven en werk van John Main, ging ik inzien dat deze Benedictijnse monnik in feite een zeer belangrijk aspect van het Christelijke gebedsleven had herondekt met behulp van een Indische Swami.
Het was het gebed van armoede, waarin de biddende mens ruimte maakt voor de scheppende en herscheppende Geest van God. Door de activiteit van het verstand terug te brengen tot de armoede van een enkele zin of zelfs van een woord, kan de fundamentele armoede gepraktiseerd worden, waarin de rijkdom van God zichtbaar wordt.

 

Laurence FREEMAN,  God is er al, leren mediteren in de vasten ?  Halewijn, Antwerpen

 Prijs : 14,95  ISBN : 978-90-8528-421-5   156 blz.god is er al 2 orig

Zaken loslaten, daar denken we spontaan aan bij het woord ‘vasten'. Laurence Freeman maakt ons duidelijk dat de veertigdagentijd ook de tijd is om nieuwe zaken te beginnen of die te verdiepen. Hij heeft het over de praktijk van het mediteren. Als hulp hierbij, reikt hij ons telkens een bezinning aan bij de lezing van de dag. Deze teksten zijn vaak verrassend. Ze vertrekken vanuit de concrete realiteit maar getuigen evenzeer van een gerijpt inzicht in het psychologisch functioneren van een mens en tonen de weg van verinnerlijking. Telkens weer banen ze het pad naar het hart of, anders gezegd, die plek waar God al is.

 

Bénédicte LEMMELIJN,  Mijn geloof als bijbelwetenschapper, een broos en eerlijk antwoord.  Halewijn, Antwerpen

 Prijs : 14,95  ISBN : 978-90-8528-394-2   96 blz.

Is een veertiger te jong om te spreken en te schrijven over God? Mag een Bijbelwetenschapper wel iets zeggen over God? Of houdt hij zich beter bij de tekst? En kan een exegeet terdege wetenschapper zijn en toch gelovige blijven? “Hoe en wat gelooft u nog, als Bijbelwetenschapper?”, een vaak gestelde vraag... Dit boek is opgevat als een antwoord lemmelyndaarop. Het biedt een persoonlijk getuigenis van het feit dat een rationeel-kritische Bijbelwetenschapper wel degelijk ook een gelovig mens kan zijn. Dat het hierin gaat om een proces van zoeken en voortdurend evolueren, dat overigens in de blootstelling aan een lezerspubliek uiterst broos en kwetsbaar kan worden, is een evidentie. Echter, het bewustzijn van dit gegeven mag en zal de authenticiteit ervan, precies in al haar zoeken en tasten, niet inperken. De ondertitel luidt niet voor niets ‘een broos en eerlijk antwoord’.

 Bénédicte Lemmelijn (°1969) is professor Oude Testament en vicedecaan Internationalisering aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven. Ze is gehuwd met Hans Ausloos (eveneens Bijbelwetenschapper) en moeder van drie tieners.

 

 

Bénédicte LEMMELIJN, Mindful geluk, Vanuit eeuwenoude Bijbelse wijsheid?  Averbode
€ 15,00 ISBN: 9782874389559  128 blz.  prijs 15 €

Onze tijd is op een opmerkelijke en veelvoudige wijze bezig met de zoektocht naar wat ‘echt telt’, naar ‘geluk’, naar ‘zingeving’ en naar ‘wijsheid’. Het mindfulgeluktoenemend succes van ‘mindfulness’, de aandacht voor het hier en nu, de hype van yoga, de groeiende aandacht voor allerlei vormen  van meditatie, de positieve psychologie en het zoeken naar heelheid en harmonie getuigen ervan. Even opmerkelijk is dat heel wat mooie elementen in al deze benaderingen evenzeer al eeuwenlang joods-christelijk gedachtegoed zijn. Wellicht is het tijd om ze in deze nieuwe context te durven plaatsen.
Dit boek gaat eerst op zoek naar de centrale elementen in deze nieuwe existentiële en religieuze zoektocht.
Daarna worden ze gekoppeld aan de monastieke traditie, de middeleeuwse mystiek, de christelijke meditatie en in het bijzonder aan de Bijbelse wijsheidsliteratuur. In dat perspectief worden de verzuchtingen van zoekende mensen vandaag gespiegeld aan de Bijbelse wijsheidstraditie en in het bijzonder aan het deuterocanonieke boek Wijsheid van Sirach. Opmerkelijk parallel met onze tijd, legt dit joods-hellenistische geschrift de nadruk op het hier en nu enerzijds en de verbondenheid met wat ons overstijgt anderzijds, om van daaruit te streven naar de verwerkelijking en vervulling van een zinvol en gelukkig leven.

Patrick LENS,  God diep in mij. Een weg naar innerlijke vrede met Meister Eckhart, Carmilitana Gent

Prijs :  € 18,00  ISBN : 978 90766 71802, 144 blz.

Vele mensen zijn op zoek naar spiritualiteit. Het heeft vooral iets te maken met een verlangen om terug thuis te komen in het leven zelf, om een god diep in mijnieuwe plaats te vinden in het "geheel". Verinnerlijking helpt om dingen te dragen. Meister Eckhart is een christelijk auteur die in brede kring gelezen wordt. Hij spreekt veel over loslaten, over het hier en nu. Je merkt dat het bij hem gaat over een persoonlijk proces dat hij doorlopen heeft in een uiterst actief leven. Toch ontdekte hij via meditatie en gebed een innerlijke bron die zijn innerlijk één maakte. Zo kon hij volop leven en functioneren. Hij ontmoette God op onverwachte wijze, achter traditionele beelden en nieuwe ideeën. Maar wellicht is het vooral de "achterkant" van zijn eigen leven die hem veel heeft geleerd. In de stilte vond hij God, "groenend en bloeiend" in de diepte van zichzelf en in heel de schepping. God geeft leven en doet leven. Hij geeft vrede door alles heen.

Timothy RADCLIFFE,  Waar draait het om als je christen bent ?, Kok Kampen

 Prijs :  € 23,50  ISBN : 978 9031 724710, 304 blz.

'Ik moet mijn provinciaal behoorlijk geïrriteerd hebben met mijn voortdurend vragen naar de waarheid van de christelijke leerstukken, terwijl hij het liever over voetbal had', schrijft Radcliffe over zijn eerste jaren als dominicaan. waardraaithetom1
Dat verlangen naar waarheid doortrekt zijn hele antwoord op de vraag van dit boek. Hij weet dat uitspraken over God alleen maar begrijpelijk zijn in de context van een leven dat op God gericht is. In hun hoop, vrijheid, vreugde, moed en niet te vergeten liefde zouden christenen iets kunnen laten zien van Gods aanwezigheid.
Dit boek spreekt over de betekenis van christen-zijn in een steeds veranderende cultuur, in het Westen en daarbuiten, en geeft een oecumenisch antwoord op de verdeeldheid in de kerken. Hij zet mensen stevig met de voeten op de grond: 'we zijn geroepen om thuis te zijn op plekken die zo ver uit elkaar liggen als je je maar kunt voorstellen - in ons lichaam en in het koninkrijk van God'. 

 

 

Thomas KEATING,  Open geest, open hart. Halewijn, Antwerpen - Adveniat

Prijs : 17,9 €  iSBN : 978-90-8528-439-0  204 blz.9789085284390

Het gebed ontdekken als iets dat reeds plaatsvindt in jezelf, is één van de diepste menselijke ervaringen. Je kan het vergelijken met een geschenk. Alleen als je het openmaakt, zie je wat er in zit. Pas wanneer een mens zich toevertrouwt aan het gebed, kan het hem helemaal omvormen van binnenuit. De trappist Thomas Keating reikt, in dit verband, de methode van centering prayer aan als een veilige weg om te groeien vanuit je diepste wortels. In dit boek helpt hij je op weg om een vrijer mens te worden. Hij geeft achtergrond en tips bij moeilijkheden die je op de weg naar binnen kan  ondervinden. Het boek toont de weg naar een leven met open geest en open hart.

 


 

 Klaas BLIJLEVENS, Franciscus van Assisi, Leven in zijn spoor. Carmelitana

ISBN: 9789492434098  prijs 14,95 €  158 blz.
Waarom loopt de hele wereld achter jou aan, Franciscus?’ Op deze vraag van broeder Masseüs gaf Franciscus dit bescheiden antwoord: ‘God vond geen franciscus van assisikleinere en mindere broeder waarin hij aan de mensen kon laten zien hoezeer Hij van heel de schepping en van iedere mens houdt.’ En hoe komt het, zouden wij vragen, dat een paus zich naar jou, Franciscus, laat noemen?

Wie ben jij, de kleine man uit Assisi?  Dit boekje wil geen heiligenleven presenteren. Het wil Franciscus tonen als iemand die het evangelie op een authentieke wijze heeft beleefd. Daarom wijst hij, ook na zeven eeuwen, nog steeds een weg voor mensen die zich geboeid weten door  een levend model van waarachtig leven naar het evangelie. 
Franciscus kon genieten van het leven, maar ontdekte de verborgen parel van de Blijde Boodschap. Hij kreeg metgezellen en werd een gedreven inspirator die een nieuwe vorm van samenleven inluidde, een broeder zijn van elkaar met iedere mens en met geheel de schepping. Zijn korte leven eindigde in een dal van pijn en lijden, maar bijna blind en met een gebroken stem van het vele preken zong hij zijn lied voor broeder zon en moeder aarde. Hij stierf in een hut in het bos dat de geboorteplek werd van zijn broederschap, arm en zonder bezit: Franciscus, de kleine arme broeder die een levend evangelie was.

Klaas Blijlevens, kapucijn, was jarenlang pastor in een psychiatrisch ziekenhuis en tevens pastorale supervisor. Hij is steeds geboeid geweest door de teksten van Ruusbroec en de andere mystici van de Nederlanden. Mede daardoor kreeg hij langs de vernieuwde bestudering van de laatste jaren een andere visie op Franciscus en kwam hij op het spoor van wie de Poverello werkelijk is geweest.Herwig ARTS, Een kwestie van Verlangen. Over spiritualiteit , Davidsfonds

ISBN :  9789058260772, 164 blz. (enkel tweedehands)

Deze bundel is een verzameling van tien verschillende antropologische benaderingen van spiritualiteit, die reeds elders in tijdschriften zijn verschenen. Daarbij valt op, dat de schrijver het begrip spiritualiteit binnenkerkelijk wenst te benaderen en een sterke affiniteit met het kerkelijke katholicisme heeft.9058260771

De antropologische benadering, een benadering vanuit de menswetenschappen, kan "apologetische trekken" hebben ten aanzien van een Freudiaanse benadering van religie. Een benadering, waarin religie als projectie wordt gezien en het verlangen naar een Godsbeeld als een "Totem" als gevolg van scrupuleuze "Vatersehnsucht" naar de vermoorde vader (dit staat niet met zoveel woorden in de tekst). Er wordt immers veel met of in strijd met Freudiaanse teksten gesteld, dat religie een oermenselijk relationeel verlangen is of zou moeten zijn. Dat maakt het voor de agnost en de intellectuele katholiek een discussieboek op verstandelijk niveau, terwijl de schrijver juist het religieuze gevoel van de mens wil raken.

Steven Laureys Matthieu Riccard, Het no-nonsense meditatie boek, Borgerhoff & Lamberigts  

 

ISBN: 9789089316394, prijs 22,99 €, 256 blz. nonnonsese noek

Steven Laureys is neuroloog verbonden aan het Franstalig Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en werkt sinds 1997 aan de Universiteit van Luik(ULg). Hij leidt er de Coma Science Group  van het GIGA Consciousness Onderzoekscentrum en is als klinisch professor verbonden aan de dienst neurologievan het universitair ziekenhuis Sart-Tilman van Luik.
 
Werkt meditatie of is het zweverig tijdverlies? Topneuroloog Steven Laureys voert al jaren onderzoek naar de eff ecten van meditatie op de hersenen. Hiervoor plaatste hij onder meer het brein van meditatie-expert Matthieu Riccard onder zijn scanner. De resultaten waren ronduit spectaculair: Riccard wist zijn gedachtestroom op commando nagenoeg helemaal stil te leggen. Tijdens eerder onderzoek toonde Riccard al het hoogste vermogen tot geluk dat ooit werd gemeten.
Je moet echter helemaal geen monnik of neuroloog zijn om de positieve veranderingen van meditatie te ervaren. Meditatie kan het leven van
iedereen veranderen en Laureys legt in dit boek haarfijn uit hoe.
De lezer krijgt inzicht in de werking van meditatie en de effecten op lichaam en geest. Daarnaast wordt hij via een aantal toegankelijke oefeningen gestimuleerd om zelf te mediteren. Tien minuutjes per dag kunnen al een significant verschil maken. Minder stress en angst, een positieve impact op het immuunsysteem en een scherpere focus zijn slechts enkele bewezen voordelen.