Kalender


OPEN CONTEMPLATIEF HUIS

 

Het tAANBOD 2023 – 2024
 

image003

Ons Open Contemplatief Huis staat open voor alle mensen
die op zoek zijn naar authentieke christelijke spiritualiteit
en een hedendaagse geloofsbeleving.
U bent hartelijk welkom op onze initiatieven!

Raadpleeg onze website voor kalender en alle info: www.opencontemplatiefhuis.be

Pr. Dirk Masschelein - 059 70 90 90 – Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Hubert Debeuckelaere – 059 70 37 97 – Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Zr. Trees Cooman – 059 70 52 94 – Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

LOGO groot2

04-LOGO OCH def

 

LEERHUIS VOOR CHRISTELIJKE MEDITATIE

(aangesloten bij de Wereldgemeenschap van Christelijke Meditatie)

 

JAARTHEMA 2023-2024


Meditatie met inleidend onderricht.
Inspiratie voor dit onderricht wordt, in dit werkjaar 2023-2024, geput in het werk van John Main, osb en Laurence Freeman, osb. We verkennen dit jaar ook Morton KELSEY, The Other Side of Silence. Meditation for the Twenty-First Century, Paulist Press, New York-Mahwah N.J., 1997.

“De natuur is stil omdat zij niet pretendeert anders te zijn dan zij is, en ze probeert al evenmin te communiceren. (…) Als we eenvoudig onszelf zijn, zijn we stil. Meditatie is het pad van de stilte, omdat het ons aanzet tot de aanvaarding en, de verering van onze eigen aard. We spelen geen komedie, we poseren noch communiceren. Als we tot deze stilte komen, ontdekken we dat we het menszijn delen met iedere persoon op deze planeet.”
(Laurence FREEMAN, Sprekende stilte. Over christelijke meditatie, uitgave wccm, De Klinge)
Wanneer:  iedere eerste en derde dinsdag van iedere maand 19.30 tot 20.30 uur.
Waar: Kerk  Onze-Lieve-Vrouw Koningin Oostende (ingang Lijsterbeslaan)
Het onderricht van de samenkomsten kan telkens ook digitaal ontvangen worden en via een videofilmpje.
Info en inschrijving voor digitaal onderricht en video: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dinsdag 18 juni 2024   
In harmonie met de bron van ons zijn.   
Ik denk dat veel mensen meditatie zien als iets dat voorbereidt op actie ofwel als iets om nieuwe krachten op te doen na de actie. Maar hoe meer je mediteert, hoe beter je inziet dat meditatie geen inactief pad is. Het staat niet buiten de actiesfeer, maar er juist middenin. Meditatie is volgens mij te beschrijven als pure actie. Het is de hoogste vorm van menselijke actie, en omdat het pure actie is, voert het ons naar het gebied van het pure zijn. Wie dit pad volgt, verwerpt niets. We verwerpen niets van onszelf en we zien dat we geïntegreerd worden, met al onze krachten en talenten, met heel de gave van onze schepping, in harmonie met de bron van ons zijn.  
John Main osb
 info en de volledige kalender:  Leerhuis Christelijke meditatie

 

________________________________________________________________________

 

Bijbels met bril  04-LOGO OCH def

 LEERHUIS VOOR BIJBELSE SPIRITUALITEIT

 

JAARTHEMA 2023-2024 (30 ste werkjaar)


“DE HEER HEEFT NAAR U ZIJN DIENAARS DE PROFETEN GEZONDEN” (Jeremia 25, 4)
 De boodschap van de profeten van Israël voor de mens van deze tijd.


“De geest die de profeten bezielt, is niet anders dan de geest van alle mensen want allen zijn begiftigd met Gods Geest. Alle mensen zijn dus virtuele profeten. Maar enkelen zijn meer begenadigd met deze gave van inspiratie en voelen zich daarom geroepen om als profeten te spreken. Dit surplus in de begenadiging beschrijven de profeten zelf in hun roepingsverhalen als een ontmoeten met God als levend wezen. De God die zij ontmoeten, is een levende God die hen inspireert (letterlijk in-spirit). Ze worden bekleed met de geest Gods; ze worden gegrepen door de geest Gods; de geest Gods overvalt hen. Hun kennis van God en zijn openbaring beschrijven zij als ervaringen van het goddelijke. (…) Het is die ervaring die de profeet doet volhouden ondanks tegenkanting en mishandeling.”
(Erik Eynikel in: Erik EYNIKEL en Archibald VAN WIERINGEN (red.), Toen zond de Heer een profeet naar Israël. Het voor-exilische profetisme van het Oude Testament, Altiora-Averbode, Gooi en Sticht-Baarn, 1996.

De samenkomsten van het Leerhuis grijpen ook dit werkjaar plaats op de tweede dinsdag van de maand. Het Leerhuis komt samen in de weekkapel van Onze-Lieve-Vrouw Koningin (Lijsterbeslaan, Oostende). De samenkomsten vangen aan om 19.30 uur en eindigen rond 20.30 uur. Ze zijn telkens opgebouwd uit twee elementen: lezing van een Bijbeltekst en duiding en een gebedsmoment.
De teksten van het gebedsmoment en de duiding kunnen op vraag ook doorgemaild worden.
Info en inschrijving voor digitale deelname:
Hubert Debeuckelaere 059 70 37 97 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Nieuwe kalender volgt


info en de volledige kalender: leerhuis bijbelse spiritualiteit

 

________________________________________________________________________

 

04-LOGO OCH def

Foto Arme Klaren

 

LEERHUIS VOOR CONTEMPLATIEVE DIALOOG

 

Het Leerhuis van de Contemplatieve Dialoog wijdt zijn samenkomsten aan het contemplatief lezen van rijke spirituele teksten uit de Bijbel, de geschriften van woestijnvaders, kerkvaders, mystici en theologen van vroeger en nu.


JAARTHEMA 2023-2024

MONASTIEKE WIJSHEID VOOR MENSEN VAN DE 21STE EEUW
Inspiratiebron voor een zinvol en gelukkig leven.


Het monnikendom in al haar verschijningsvormen – hindoe, boeddhisme, soefi en christelijk – heeft de maatschappij al honderden, duizenden jaren geïnspireerd en gediend. Een constante aanwezigheid in een leefwereld die in continu beweging is. Het beleeft de diepte van de geest als een bron. Het drinkt uit deze diepe bron. De geest van contemplatie is er de woonplaats van. Het trekt de aandacht door de kwaliteit van zijn aanwezigheid in een wereld waar materiële waarden hoger scoren dan spirituele waarden. Het zorgt ervoor dat de christelijke traditie blijft leven en het weet op die manier zelfs de moderne ziel in haar diepste diepten te beroeren. Het omarmt de nieuwe mogelijkheden die de tijd aanreikt om het over het spirituele leven te hebben op een manier die het leven weet aan te spreken in welke tijd dan ook. Het christelijke monnikendom heeft zijn traditie uitgedragen door de eeuwen heen, ze in elke generatie opnieuw geplant, ze vernieuwt in elk tijdperk. Hieruit is een bron van een onmetelijke wijsheid ontloken.

Iedere maand wordt een aspect van die monastieke wijsheid benaderd met een tekst uit het boek van Joan CHITTISTER, osb, Het monastieke hart, 50 stappen naar een contemplatief en zinvol leven.
Wanneer?
Iedere vierde dinsdag van de maand (september – juni, behalve december en mei) 19.00 uur tot 21.00 uur.
Waar?
Monasterium Zonnelied (zusters Clarissen), Mariakerkelaan 212 Oostende
Info/inschrijving:
059 70 37 97  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  (voor de 8 samenkomsten is er een bijdrage van €10.00)

 

Dinsdag 23 april  2024     (19.00u – 21.00u)
Nederigheid en gemeenschapsvorming    Over de opbouw van de gemeenschap
 Het is niet opbouwend voor de gemeenschap als we de gedachten en de mening van anderen willen domineren. Een gemeenschap wordt niet opgebouwd door ruzie te stoken, wel door deel te nemen aan een discussie met argumenten die ertoe doen. De aandacht opeisen, de ideeën van anderen opzij schuiven en de noodzaak om geduld te hebben met een groep niet respecteren, bouwen een gemeenschap niet op. Ze doen een interne oorlog ontkiemen.
Joan Chittister,
Het monastieke hart. 50 stappen naar een contemplatief en zinvol leven, p. 198 – 200 Halewijn.

Dinsdag 25 juni 2024     (19.00 – 21.00)
Zuiverheid van hart    Over een leven de moeite waard om geleefd te worden
   Zuiverheid van hart werkt als een katalysator die ons opvordert om Gods wil te doen. Eenmaal we ons leven richten op iets dat het de moeite waard maakt, wisten de woestijnvaders, dan verandert alles. We leven dan om een verschil te maken en de ontdekking van het gevoel wat belangrijk is, maakt verveling – acedia – onmogelijk.
Joan Chittister,
Het monastieke hart. 50 stappen naar een contemplatief en zinvol leven, p. 227-229  Halewijn.
De tekst voor de Contemplatieve Dialoog en de werkmethodiek kunnen ook via e-mail ontvangen worden. Info daarover: 059 70 37 97 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Voor meer info en de volledige kalender:  Leerhuis voor contemplatieve dialoog


________________________________________________________________________

 

 image001


STILTEDAGEN AAN ZEE  2024


STILTE en STILTEBELEVING
Stiltebeleving is een praktijk die in veel religies en spirituele tradities wordt beoefend. Het is een manier om de geest te kalmeren en innerlijke rust te vinden. In de christelijke traditie wordt stilte vaak geassocieerd met contemplatie, meditatie en gebed. Het kan helpen om ons te concentreren op God en ons te openen voor zijn aanwezigheid.
De navolging van Christus is een centraal thema in het christendom. Het verwijst naar het volgen van de leer en het voorbeeld van Jezus Christus. Het idee is dat we ons leven moeten richten op het navolgen van Christus, door zijn woorden en daden na te volgen. Dit kan ons helpen om dichter bij God te komen en ons te verbinden met onze medemensen.

van maandagmiddag 18 novenmber tot en met woensdagmiddag 20 november 2024


Een individueel aansluitende extra dag is mogelijk.

 MONASTERIUM ZONNELIED

Mariakerkelaan 212 8400 Oostende
Alle info 059 70 37 97 en www.opencontemplatief.be

Voor meer info, klik hier : Stilte dagen aan Zee

________________________________________________________________________

 

04-LOGO OCH def

De nieuwe duiven bij Orval Stille Abdijdagen   eind mei 2018 door John Sondeyker A4 DSC6204

STILLE ABDIJDAGEN IN ORVAL 2024
van maandag 27 tot donderdag 30 mei 2024

 

MYSTIEK: DE ZOEKTOCHT NAAR EEN ZINVOL LEVEN

 “Maar het blijkt, bij nader inzien, dat de mens niet alleen naar levensbehoud streeft. De mystieke denker Edouard Récéjac zei treffend: ‘Vanaf het moment dat de mens niet meer tevreden is met het maken van dingen die nuttig zijn voor zijn eigen zelfbehoud, wordt het principe van de evolutie geschonden.’ Welnu, niets is duidelijker dan dat de mens tamelijk ontevreden is. Denkers die praktisch nut vooropstellen (de utilitaristen) prijzen de mens als een gereedschap-makend dier. Maar hij is eerder een visie-makend dier, een schepsel vol onnatuurlijke en onpraktische idealen, gedreven door dromen en begeerten. Die dromen maken duidelijk dat de mens op meer gericht is dan alleen maar overleven.”
(Evelyn UNDERHILL, Mystiek. Hoe God werkt in de mens, Skandalon, Middelburg, 2022)

Info: Hubert Debeuckelaere 059 70 37 97 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Voor meer info: klik hier


________________________________________________________________________

 

04-LOGO OCH def

image001

STILLE ABDIJDAGEN NOTRE DAME DE SCROUMONT (CHIMAY)
van maandag 21 tot donderdag 24 oktober 2024

 

LEVEN OP EEN ANDERE WIJZE
“Christenen besteden nogal wat tijd aan praten over hun opvattingen en doctrines, en wel in die mate dat men zou kunnen denken dat echt gelovig zijn het begrijpen van een stel ideeën is. Maar dat is niet het geval.
De echte kern van het geloof woont in de wereld van het daadwerkelijke. Christelijk geloof wordt pas echt als het beleefd wordt. Zo betekent christen zijn bijvoorbeeld leren hoe langzaam te oordelen over anderen en eerst te zien naar de splinter in eigen oog; of hoe ophouden met onze aandacht alleen of hoofdzakelijk te richten op eigen angsten en zorgen om te zien hoe we anderen moeten benaderen zoals we zelf willen benaderd worden; of hoe we onze angsten voor de dag van morgen moeten beheersen en onze woede moeten temperen zodat
deze geen zonde wordt; of, als we geërgerd zijn, hoe anderen te vergeven.” (Michael G. Maudlin in: C.S. Lewis, Hoe christen zijn)
De titel spreekt voor zichzelf. Wie de abdij reeds kent met de schitterende natuur, in herfstkleur, er rond verlangt nu reeds naar de plaats en de stille abdijdagen. We willen vooral ook nieuwe mensen de kans geven om te delen in deze schitterende ervaring van stilte, meditatie en voedend onderricht in een eeuwenoude en oerdegelijke monastieke traditie van verdieping en bezinning.

Voor meer info: abdijdagen chimay


________________________________________________________________________

 

04-LOGO OCH def

icoon

 

 

 MONASTERIUM ZONNELIED

 

 

Mariakerkelaan 212 8400 Oostende

De zusters Clarissen heten u hartelijk welkom voor de getijdengebeden, alsook voor de week en weekend eucharistievieringen. . (info: 059 70 52 94)
Zij hebben een klein, maar fijn gastenverblijf. (reservatie: 059 70 52 94 – zr Geertrui)
Zij ontvangen groepen. Inleidende conferenties over de Franciscaanse spiritualiteit, over wat het betekent vandaag christen te zijn of een initiatie in de christelijke meditatie zijn mogelijk. (reservatie: 059 70 52 94 zr Trees)

Voor meer info, uren gebedstijden : KLIK HIER

___________________________________________________________________________

 

stiltedag 2

 

 Stiltedag: AANBOD VOOR GROEPEN

 

04-LOGO OCH def

 

Je zoekt innerlijke verstilling, je voelt een diep verlangen in je dat je nog niet echt toegelaten of benoemd hebt. Je ervaart dit verlangen bij vrienden, in een groep waarbij je aangesloten bent … .

Wij stellen vast dat spirituele groepen of parochiale/federale teams  op zoek zijn naar een (stukje)  spirituele invulling voor hun samenkomsten/hun jaarlijkse plan dag. Het Open Contemplatief Huis in Oostende heeft een aanbod, dat aan dit verlangen tegemoet komt en dit vanuit de contemplatieve dimensie van de christelijke traditie.

voor meer iinfo, klik hier: stiltedag

Locatie: Monasterium Zonnelied Mariakerkelaan 212  Oostende
Info en inschrijving op aanvraag: 059 70 37 97   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

___________________________________________________________________________