Kalender


OPEN CONTEMPLATIEF HUIS

04-LOGO OCH def

 

 

Het team van Open Contemplatief huis wnst je een zalig , vrede en vreugde vol Pase

 

AANBOD 2021 – 2022
 

cirkel

Ons Open Contemplatief Huis staat open voor alle mensen
die op zoek zijn naar authentieke christelijke spiritualiteit
en een hedendaagse geloofsbeleving.
U bent hartelijk welkom op onze initiatieven!

Raadpleeg onze website voor kalender en alle info: www.opencontemplatiefhuis.be


 LOGO groot2

04-LOGO OCH def

 

 

 

 

MEDITEER EN LEEF

Programma 2021-2022

Meditatie met  inleidend onderricht.
Daarvoor wordt in dit werkjaar inspiratie geput uit volgend werk:
David FRENETTE, Het pad van inwendig gebed. Het verdiepen van je ervaring met God.
(Engelse titel: The Path of Centering Prayer. Deepening Your Experience of God)
Er zijn gebeden en er is gebed, de stille en liefdevolle eenheid met God, dieper liggend dan woorden en rituelen. Jezus’ gebedsonderricht heeft niets van doen met een reciteren van woorden vanuit een fundamentalistisch perspectief. Het is Hem te doen om het volgen van een innerlijk pad dat ons bewustzijn omvormt in een contemplatieve ingesteldheid en waarop men een waarheid ontdekt die je leven totaal kan veranderen. En in plaats van ‘geloof’ wordt God een levende realiteit. – David Frenette was gedurende 34 jaar medewerker, vriend en raadgever van Thomas Keating. Thomas Keating noemde zijn boek het beste, meest begrijpelijke en praktische boek over inwendig gebed.

Klik hier op onderstaande beeld voor inleidende videofilm en bijgaand koormuziek.

 

image002

 17 mei: De vreugde van het mediteren

7 juni: Omarmen en omarmd worden
“Omarmen is het tegengestelde van weigering.”

 

Wanneer:  iedere eerste en derde dinsdag van de maand (ook in juli en augustus) 19.30 tot 20.30 uur.
Waar: Kerk  Onze-Lieve-Vrouw Koningin Oostende (ingang Lijsterbeslaan)
Info en inschrijving: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
info en de volledige kalender:  Leerhuis Chrtsielijke meditatie

 

________________________________________________________________________

  LEERHUIS VOOR BIJBELSE SPIRITUALITEIT

 

Bijbels met bril  04-LOGO OCH def

 

 

 

JAARTHEMA 2021-2022 (28ste werkjaar)

“WIE MIJN VOLGELING WIL ZIJN”
Een verkenning van het Marcusevangelie
Christelijke spiritualiteit is altijd Bijbels en is altijd ‘biddend’. En christelijke spiritualiteit is uiteraard ‘evangelisch’. ‘Het evangelie’ is de leidraad voor ons leven als christen. Het is ook onze eerste bron van kennis van Christus, zowel van de historische Jezus als van de Jezus Christus die we navolgen. Maar er zijn natuurlijk vier ‘evangelies’: Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes. Het evangelie van Marcus is het oudste. Matteüs en Lucas hadden het op hun schrijftafel liggen bij de samenstelling en redactie van hun evangelie. Marcus schreef het met de bedoeling duidelijk te maken wie die Jezus Christus, die we navolgen, is en wat navolging inhoudt. Het is dus – om onze spiritualiteit te voeden – aangeraden om met het evangelie van Marcus nader kennis te maken. Daarbij gaan we soms te rade bij Geert Van Oyen, De Marcus code, Averbode/Kok Kampen, 2005.

“Er is nog een andere reden waarom voor het Marcusevangelie is gekozen. De kern van het boek bevat naar mijn mening een revolutionaire boodschap die niemand spontaan graag hoort. Ik schrijf ze hier in één zin neer, omdat het de bedoeling is dat die boodschap meer en meer ontvouwd wordt naarmate de lezer het evangelie verder ontdekt. Marcus’ antwoord op de vele vragen over zingeving komt hierop neer: ‘10, 43-44 Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn.’ Als men tot zich laat doordringen dat dit de boodschap is van de evangelist, dan begrijpt men dat het van de auteur talent zal vergen om de lezers er warm voor te maken.”
(Geert VAN OYEN, De Marcus code)

 


14 juni 2022:
VOORWAARDEN OM ECHT TE LEVEN
“Hoe moeilijk is het om het Koninkrijk Gods binnen te gaan.” (Mc 10,23)
“Zolang men vasthoudt aan wat in de wereld normatief is om macht en rijkdom te hebben, kan men het Rijk niet binnengaan. Zijn leerlingen zijn niet wild enthousiast…”


Waar: In de Sint-Franciscuskerk (Assisilaan).
Wanneer: Tweede disndag van de maand.De samenkomsten vangen aan om 19.20 uur en eindigen rond 20.30 uur.
Nieuw: De Bijbeltekst, de duiding en de gebedsteksten kunnen ook via email ontvangen worden.
Info: Pr. Dirk Masschelein 059 70 90 90 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
& Hubert Debeuckelaere 059 70 37 97 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
info en de volledige kalender: leerhuis bijbelse spiritualiteit

________________________________________________________________________

 

04-LOGO OCH def

Foto Arme Klaren

 

 

 

 

 

LEERHUIS VOOR CONTEMPLATIEVE DIALOOG

Het Leerhuis van de Contemplatieve Dialoog wijdt zijn samenkomsten aan het contemplatief lezen van rijke spirituele teksten uit de Bijbel, de geschriften van woestijnvaders, kerkvaders, mystici en theologen van vroeger en nu.

JAARTHEMA 2021-2022
ONTWAKEN IN DE WERELD:
de poort naar verbondenheid 


Wij mensen weten dat we hier niet thuis en dus altijd onderweg zijn. Tegelijkertijd verlangen we intens naar verbondenheid en geborgenheid. Dit verlangen weerklinkt als een echo in de rusteloosheid van ons hart. Een onrust die nog versterkt wordt door onze individualistische cultuur. Het verlangen naar een ‘thuis’ komt hierdoor in verdrukking. In zijn boek Echo’s uit de Eeuwigheid. Verlangen naar verbondenheid gaat de Ierse schrijver, dichter en wetenschapper, John O’Donohue met ons op weg naar het erfgoed van de Keltische mystiek. We maken een pelgrimstocht voor de ziel, op zoek naar verbondenheid: bijvoorbeeld binnen de familie, de gemeenschap en met God. De teksten voor de contemplatieve dialoog zelf worden gekozen
uit boeken van spirituele meesters bij wie het thema ‘verbondenheid’ aan bod komt.
De verkondiging van de boodschap van Christus is een roeping voor iedere christen. Het is niet zozeer een kwestie van woorden maar juist van daden van verbondenheid. Deze verkondiging is geen bekeringswerk, maar het opwekken van een verlangen door 'uitstraling' en 'getuigenis'.

 Dinsdag  24 mei 2022 (19.00 – 21.00)
Verbondenheid met de onzichtbare wereld.
In en om ons heen bevindt zich een onzichtbare wereld. Dat is de wereld waar ieder van ons vandaan komt. Onze verhouding tot het onzichtbare heeft een grote invloed op ons leven. Als we  de oversteek maken van de onzichtbare wereld naar deze stoffelijke wereld, dat brengt ons een gevoel van verbondenheid met het onzichtbare mee dat we nooit kunt kwijtraken of definitief opgeven. Elke seconde van ons leven gebeurt er iets nieuws: we zien een boom, we  herinneren ons iets dat iemand ons zei, wij dagdromen over vakanties en vragen ons af wat ons zo onrustig maakt. Alles wat we meemaken is voortaan in een heel bepaalde vorm gegoten. Ons leven speelt zich hier af. Toch wordt ons verlangen naar het onzichtbare nooit gestild.


Wanneer: iedere vierde dinsdag van de maand (september – juni) 19.00 tot 21.00 uur.
Waar: Monasterium Zonnelied, zusters Clarissen Oostende (Mariakerke laan 212)
Nieuw: De tekst voor de Contemplatieve Dialoog + de werkmethodiek kunnen ook via email ontvangen worden.
Info: Pr. Dirk Masschelein 059 70 90 90 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. & Hubert Debeuckelaere 059 70 37 97 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..Voor meer info en de volledige kalender:  Leerhuis voor Contemplatieve Dialoog
________________________________________________________________________

 

STILTEDAGEN AAN ZEE 04-LOGO OCH def

stil aan zee

 

 

 

 


STILTEDAGEN AAN ZEE 2021

Thema: BELEVEN EN ERVAREN VAN STILTE
Geen vrijblijvend avontuur

van maandagmiddag 14 november tot en met woensdag 16 november 2022
van maandagmiddag 6 februari tot en met woensdag 8 februari 2023
van maandagmiddag 6 maart tot en met woensdag 8 maart 2023
van maandagmiddag 6 november tot en met woensdag 8 november 2023

Een aansluitende extra dag is mogelijk voor elke periode.


“Wij leven in een tijd waarin de mens de aansporing om te leven naar Gods wil in vele gevallen niet meer ervaart als iets dat hem van buitenaf is opgelegd, maar als een beloftevolle opdracht die in hemzelf tot leven is gekomen en van binnenuit om vervulling vraagt.”
(K. von Dürckheim)
 MONASTERIUM ZONNELIED

Mariakerkelaan 212 8400 Oostende
Alle info 059 70 37 97 en www.opencontemplatief.be

Voor meer info, klik hier : Stilte dagen aan Zee

________________________________________________________________________

STILLE ABDIJDAGEN IN ORVAL04-LOGO OCH def

De nieuwe duiven bij Orval Stille Abdijdagen   eind mei 2018 door John Sondeyker A4 DSC6204 

 

 
van maandag
16 tot en met donderdag 19 mei 2022

Thema: Navolging: De herschepping van ons bestaan.

 

“Zo schept de oproep tot navolging dadelijk een nieuwe situatie. In de oude situatie blijven en toch navolgen sluiten elkaar uit. Dat was meteen al duidelijk zichtbaar. De tollenaar moest het tolhuis, Petrus de netten verlaten om achter Jezus te gaan. Het had volgens onze begrippen ook toen reeds heel anders kunnen zijn. Jezus had de tollenaar een nieuwe Godskennis kunnen geven en hem in zijn oude toestand kunnen laten. Omdat Jezus echter de Christus is, moest het van meet af aan duidelijk worden, dat zijn woord geen leer, maar een herschepping van het bestaan is.” (Dietrich BONHOEFFER, Navolging)

voor meer info: abdijdagen Orval

________________________________________________________________________

  STILLE ABDIJDAGEN IN ORVAL ipv CHIMAY

04-LOGO OCH def

De nieuwe duiven bij Orval Stille Abdijdagen   eind mei 2018 door John Sondeyker A4 DSC6204abdijdagen Orval oktober 202
2

van maandag 17  tot donderdag 20 oktober 2022

Wegens werken in de abdij Notre Dame De Scroumont in Chimay zullen de abdijdagen van oktober 2022 doorgaan in Orval.

Thema:  God is niet gemakkelijk verkrijgbaar
“De allerlaatste zin die Thomas Merton uitsprak luidde: ‘Wat men vandaag van ons wil, is niet zozeer spreken over Christus, maar hem in ons laten leven, zodat mensen hem kunnen vinden door te voelen dat hij in ons leeft.’ Laten we daarom verder vragen hoe we in onszelf op een overtuigende manier diegene kunnen laten leven die Zacheüs (en ook Merton en de auteur van dit boek, en vele anderen) bij zijn naam kon roepen en die van iemand op afstand een naaste wist te maken” (Tomá? HALÍK, Geduld met God. Twijfel als brug tussen geloven en niet-geloven)

voor meer info: Abdijdagen Orval oktober 2022

________________________________________________________________________  

 MONASTERIUM ZONNELIED04-LOGO OCH def

icoon

 

 

 

 

Mariakerkelaan 212 8400 Oostende

De zusters Clarissen heten u hartelijk welkom voor de getijdengebeden, alsook voor de week en weekend eucharistievieringen. . (info: 059 70 52 94)
Zij hebben een klein, maar fijn gastenverblijf. (reservatie: 059 70 52 94 – zr Geertrui)
Zij ontvangen groepen. Inleidende conferenties over de Franciscaanse spiritualiteit, over wat het betekent vandaag christen te zijn of een initiatie in de christelijke meditatie zijn mogelijk. (reservatie: 059 70 52 94 zr Trees)

Voor meer info, uren gebedstijden : KLIK HIER

___________________________________________________________________________

Stiltedag: AANBOD VOOR GROEPEN

stiltedag 2

 

 

 

04-LOGO OCH def

 

 

 

Je zoekt innerlijke verstilling, je voelt een diep verlangen in je dat je nog niet echt toegelaten of benoemd hebt. Je ervaart dit verlangen bij vrienden, in een groep waarbij je aangesloten bent … .

Wij stellen vast dat spirituele groepen of parochiale/federale teams  op zoek zijn naar een (stukje)  spirituele invulling voor hun samenkomsten/hun jaarlijkse plan dag. Het Open Contemplatief Huis in Oostende heeft een aanbod, dat aan dit verlangen tegemoet komt en dit vanuit de contemplatieve dimensie van de christelijke traditie.

voor meer iinfo, klik hier: stiltedag

Locatie: Monasterium Zonnelied Mariakerkelaan 212  Oostende
Info en inschrijving op aanvraag: 059 70 37 97   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

___________________________________________________________________________