De vreugde van het evangelie

franciscus

 paus FRANCISCUS

Laat ons elkaar omarmen … voorbij alle muren!
Eens te meer komen we in de verleiding om een cultuur uit te bouwen die muren optrekt, muren in het hart, muren op het land, om de ontmoeting met andere culturen, met andere mensen te voorkomen. En diegenen die muren optrekken, zullen als slaven eindigen binnen de muren die ze zelf hebben opgetrokken. Ze hebben geen horizon meer, want ze missen de uitwisseling met anderen.
Fratelli tutti  Paus Franciscus