Leerhuis voor Contemplatieve Dialoog

Afbeelding2

Het Leerhuis van de Contemplatieve Dialoog wijdt zijn samenkomsten aan het contemplatief lezen van rijke spirituele teksten uit de Bijbel, de geschriften van woestijnvaders, kerkvaders, mystici en theologen van vroeger en nu.


JAARTHEMA 2020-2021
STILTE: TIJD EN PLAATS VAN ONTMOETING


   Stilte als sleutel tot het ervaren van goddelijke aanwezigheid.
“Ik ontdekte dat ik minder en minder te zeggen had, tot ik uiteindelijk stil werd en begon te luisteren. En in die stilte hoorde ik de stem van God.” (Sören KIERKEGAARD)


Dinsdag 22 september 2020 (19.00u – 21.00u)
Bieke Vandekerckhove:       De smaak van de stilte   hoe ik bij mezelf ben gaan wonen
Op negentienjarige leeftijd wordt Bieke Vandekerckhove (1969) ziek. De diagnose is hard: de dodelijke spierziekte ALS.  Omstandigheden brengen haar naar het Sint Liobaklooster in Egmond-Binnen. Ze leert er de spiritualiteit van Benedictus en het psalmgebed kennen. Het beïnvloedt haar leven voorgoed.  Bieke kwam later in contact met de stilte van zen. Ook die ontmoeting is beslissend.
De smaak van de stilte  geeft weer wat ze meemaakte, zag en proefde in de stilte van het leven: ‘De benedictijnse spiritualiteit en het  zenboeddhisme zijn de twee longen geworden waardoor ik adem’.

Dinsdag 27 oktober 2020  (19.00u – 21.00u)
Erik Galle:                                 Als de stilte roept
Geluidsoverlast kennen we allemaal. Met ‘geluidsonderlast’ zijn we helemaal niet vertrouwd. ‘Ongekend, onbemind’ geldt zeker ook voor de stilte. Vele mensen zijn er bang voor. Het is of ze aan de rand van de zee staan en met hun tenen voelen of het water niet te koud is. Erik wil je afhelpen van die koudwatervrees. Zie het als een reisverslag over wat er gebeurt wanneer je je begeeft in de zee die de stilte is. Als de stilte roept is geschreven vanuit een dagelijkse omgang met de stilte. Het beschrijft de ontdekking van de oneindige diepte ervan. Je krijgt een bril aangereikt waarmee je kan zien wat normaal onzichtbaar is. Het is de ultieme uitnodiging om kennis te maken met datgene waarbij woorden tekort schieten: de stilte. Erik Galle is priester en psychotherapeut.

Dinsdag 24 november 2020 (19.00u – 21.00u)
John Main osb:                              Van woord naar STILTE
Stille tijden kunnen in het leven een plaats krijgen en structuur en discipline geven in het zoeken naar verdieping en geworteld zijn in Christus. De meerderheid van de christenen is vervreemd geraakt van de stilte en het diepe meditatieve gebed dat de eenheid van de mens en de eenheid met de Ene  herstelt. Meditatie kan  ook voor ‘drukke’ mensen een helend gebedsmoment  betekenen.  De Kerk en de wereld van vandaag hebben dringend behoefte aan het (her)ontdekken en herwaarderen van de kracht van de stilte …  een vernieuwd begrijpen van het bidden en de ervaring van eenheid. In de traditie van de christelijke meditatie van Jezus en de kerkvaders gaat John Main op zoek hoe dit kan gebeuren, niet alleen voor monniken en contemplatieven, maar ook en vooral voor ‘gewone’ mensen met een gezin, met een carrière en met de normale verantwoordelijkheden van het leven.

Dinsdag 22 december 2020 (19.00u – 21.00u)
Anselm Grün:                                Leven uit de STILTE
Alleen als wij steeds opnieuw ruimte maken in onszelf voor de stilte, kunnen we de rijkdom van ons leven ervaren – maar wie lukt dat in de hectiek van alledag? In de stilte zul je vrede vinden. Het is belangrijk  om de stilte te koesteren en meer ruimte te geven in je leven.  Anselm Grün vertelt over de kracht en de zuiverheid van de stilte en hoe we beide kunnen vinden. Wie de stilte als basis neemt
om uit te leven, zal op een dieper niveau de volheid van het leven ervaren.

Dinsdag 26 januari 2021 (19.00u – 21.00u)
Bernardus van Clairvaux:             De STILTE spreekt van God
De cisterciënzers zagen in de stilte en de afzondering twee sterke punten van hun hervorming. Hun doel was de terugkeer naar innerlijkheid. Bernardus komt heel dikwijls terug op de stilte en de afzondering, maar zijn woorden klinken nooit als een reglement en hij gebruikt nooit het argument dat spreken anderen kan storen. Altijd wijst hij naar de bedoeling, namelijk de luisterhouding voor het Woord Gods dat alleen in de stilte van het hart te horen is.

Dinsdag 23 februari  2021 (19.00 – 21.00)
Laurence Freeman:                Sprekende STILTE
Stilte, rust en eenvoud  zijn drie kernelementen van een meditatieve levensstijl. Het neerzitten in stilte en onbeweeglijkheid, en het herhalen van de mantra leiden uiteindelijk naar de spirituele vrijheid waarnaar de moderne mens op zoek  is. En waaraan we in deze jachtige tijd steeds meer behoefte hebben. De harmonie ligt diep in ons besloten, we zijn door al onze drukke bezigheden alleen  vergeten waar de deur is. Meditatie is geen wondermiddel, maar een manier om het mysterie van het leven te ervaren, met vreugde en verdriet, in vertrouwen en met geloof.

Dinsdag 23 maart  2021 (19.00 – 21.00)
Charles Vergeer:                    De kunst van de STILTE
De stilte kan alleen maar gevonden worden na een ingrijpende persoonlijke ommekeer. De stilte in een wereld die geterroriseerd wordt door lawaai en rumoer, is niet alleen een kostbaar goed, maar ook een middel om de werkelijkheid in een geheel nieuw licht te plaatsen. Het wezen van de stilte brengt ons op het spoor van de betekenis van het ‘woord’ en van de ‘zin’, de stem, de stilte en de verschijning van het goddelijke in die stilte.

Dinsdag 27 april  2021 (19.00 – 21.00)
Karlfried von Durckheim:      Cultuur van de STILTE
Iedere (stilte) oefening beoogt tweeërlei: zij streeft naar de verankering van de mens in het ‘eigenlijke’ en naar het uitschakelen van datgene, wat het opgaan in dat ‘eigenlijke’ stoort of verhindert. In welke vorm en aan welk ding het zich ook voltrekt, altijd streeft de oefening de verankering van de mens in de totaliteit van het grotere leven na, met als voorwaarde: het heengaan, het afsterven van het kleine ‘ik’. (…) Er is een verstorven-zijn, dat de tegenstelling van leven en dood te boven gaat en dat men evengoed al een staan in een ander leven zou kunnen noemen In deze geestesgesteldheid is de mens zowel in staat tot de hoogste levensprestatie als tot de lichamelijke dood. Hij is volledig stil, d.i. zonder tegenspraak geworden, omdat hij zijn ‘ik-zelf’ verlaten heeft.

Dinsdag 25 mei 2021 (19.00 – 21.00)
Johan Verstraeten:         Taal en STILTE  Naar een leiderschap voorbij de angst
Zowat overal in de maatschappij horen we een zielloze taal die de ervaring van werk en het leven verschraalt. Een taal die de mens herleidt tot functies en instrumenten die niet het goede nastreeft maar de onhaalbare realisatie van zakelijke doelstellingen. De gevolgen zijn ernstig: een toenemend aantal mensen leidt aan een gevoel van zinloosheid, negatieve zelfperceptie, burn-out en depressie. Om mensen te kunnen inspireren moet men hen in contact brengen met de “bronnen van het zijn”. De mens ondergaat een nieuwe vorm van zelfvervreemding die kan overwonnen worden door stilte, contemplatie en ‘oefeningen’ die in de spiritualiteitstradities worden aangeleerd.

Dinsdag 22 juni 2021 (19.00 – 21.00)
Meister Eckhart:                    Eeuwigheid en STILTE
De middeleeuwse mysticus Meester Eckhart geeft een scherp beeld van een mens die in grote eenvoud over het goddelijke spreekt, die het essentiële laat weerklinken in zijn woorden. De weg die Eckhart wijst is dan ook een weg van verinnerlijking, van verstilling. En in die stilte klinkt de stem van het ‘eeuwige’ op natuurlijke wijze tot ons door. ‘Gods zijn is ons worden’ (Meester Eckhart)

Wanneer: iedere vierde dinsdag van de maand (september – juni) 19.00 tot 21.00 uur.
Waar: Monasterium Zonnelied, zusters Clarissen Oostende (Mariakerkelaan 212)
Inschrijving nodig in functie corona restricties: voor de 10 samenkomsten: €10.00

Voor meer info :

Pr. Dirk Masschelein 059 70 90 90 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Hubert Debeuckelaere 059 703 797 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voorbije lezingen : PROGRAMMA 2015-2016

22 september 2015, Bernardus van Clairvaux
27 oktober 2015, Ruth Burrows
24 november 2015
, Thomas Keating
22 december 2015, Cara van ASSISI
26 januari 2016, Lode Vanhecke
23 februari 2016, Manu Vanhecke
22 maart 2016, Hildegard von BIngen
26 april 2016, Notker Wolf
24 mei 2016, abdijdagen Orval
28 juni 2016, Basil Pennington

 Voor de biografiën en de teksten van de voorbije lezingen klik hier :voorbije lezingen
Voorbije lezingen :PROGRAMMA  2016-2017

27 september 2016, Herwig ARTS
25 oktober 2016, Bruno BARNHART
22 november 2016, Jean MONBOURQUETTE
27 december 2016, Anselm GRÜN, Meinrad DUFNER
24 januari 2017,  Clive Staples LEWIS
28 februari 2017, André LOUF
28 maart 2017, Henri NOUWEN
25 april 2017, Dorothee SÖLLE
23 mei 2017, Edith van den GOORBERGH
27 juni 2017, Antoon VERGOTE

Voor de biografiën en de teksten van deze voorbije lezingen klik hier : voorbije lezingen 2016-2017

Voorbije lezingen :PROGRAMMA  2017-2018

27 september 2017, Augustinus VAN HIPPO
28 november 2017, Bénédicte LEMMELIJN
26 december 2017, Johannes CASSIANUS
23 januari 2018, Jan VAN RUUSBROEC
27 februari 2018, Franz JALICS
27 maart 2018, Maria DE GROOT

25 april 2018, Rowan WILLIAMS
22 mei 2018, Thomas HALIK
28 juni 2018, Thomas KEATING

Voor de biografiën en de teksten van deze voorbije lezingen klik hier : voorbije lezingen 2017-2018

Voorbije lezingen : PROGRAMMA 2018-2019

25 september  CLARA VAN ASSISI door Zr. Trees Cooman, Claris.
23 oktober 2018  PAUS FRANCISCUS  door Pr. Dirk Masschelein.
27 november 2018  FRANCISCUS VAN ASSISI door P. Klaas Blijlevens, Kapucijn.
22 januari 2019  THERESIA VAN LISIEUX door Zr. Trees Cooman, Claris
26 februari 2019 TERESA VAN AVILA door P. Carlos Noyen, Karmeliet.
26 maart 2019  BERNARDUS VAN CLAIRVAUX  door Zr. Noëlla, overste Zrs. Bernardinnen.
23 april 2019 DON BOSCO  door P. Wilfried Wambeke sdb, provinciaal van de Salesianen van Don Bosco.
28 mei 2019 AUGUSTINUS  door mevrouw Anne Desmet, pastoraal medewerker COMPAZ
25 juni 2019  PAUS FRANCISCUS  door Pr. Dirk Masschelein.

Voor de biografiën en de teksten van deze voorbije lezingen klik hier : voorbije lezingen 2018-2019

Voorbije lezingen : PROGRAMMA 2019-2020

Dinsdag 24 september 2019, Herwig Arts
Dinsdag 22 oktober 2019 
Aelred van Rievaulx  osc (1110-1167)
Dinsdag 26 november 2019 Anselm Grün
Dinsdag 24 maart 2020  Karin Seethaler (naar Franz Jalics sj)
Dinsdag 28 april 2020 Herwig. Arts,
Dinsdag 28 april 2020, Libert Vander Kerken

 

Voor de biografiën en de teksten van deze voorbije lezingen klik hier : voorbije lezeingen 2019 2020