Leerhuis voor Bijbelse Spiritualiteit

Bijbels met brilChristelijke spiritualiteit is altijd Bijbels en is altijd ‘biddend’. Anderen drukken het als volgt uit: christelijke spiritualiteit is altijd ‘in-gebed’. En bidden is in de eerste plaats een houding van aandachtig luisteren naar Gods woorden, woorden waarvan de apostel Petrus zegt dat ze ‘eeuwig’ - dat is echt en waarachtig - leven geven, liefdevol, vredevol en vreugdevol (Johannes 6,68). De Bijbel is dus voedsel voor dit leven, tenminste als we die Bijbel met aandacht lezen.

2022-2023: 29ste  werkjaar


JAARTHEMA:

"ZOZEER HEEFT GOD DE WERELD LIEF "
Een verkenning van het Johannesevangelie
Christelijke spiritualiteit is altijd Bijbels en is altijd ‘biddend’. En christelijke spiritualiteit is uiteraard ‘evangelisch’. ‘Het evangelie’ is de leidraad voor ons leven als christen. Het is ook onze eerste bron van kennis van Christus, zowel van de historische Jezus als van de Jezus Christus die we navolgen. Maar er zijn natuurlijk vier ‘evangelies’: Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes. Het evangelie van Johannes is voor veel mensen het minst toegankelijke. Dr. Joop Smit noteert: “Het evangelie volgens Johannes is een vat vol tegenstellingen.” En verder: “Er is dan ook eindeloos veel geschreven om de raadsels van dit evangelie te ontcijferen en het voor de lezers ervan beter toegankelijk te maken.” En het is – om onze spiritualiteit te voeden – aangeraden om zeker ook met het evangelie van Johannes nader kennis te maken. Daarbij gaan we soms te rade bij meerdere auteurs, zoals o.a.: Joop Smit, Het verhaal van Johannes. Sleutelfiguren uit zijn evangelie – Egbert Rooze en Paul De Witte, De Messias en de macht van Rome. Commentaar op het evangelie naar Johannes – Anselm Grün, Het Evangelie spiritueel gelezen. Deel II Lucas en Johannes.

“Tijdens mijn verblijf in Korea in mei 2001 zei een boeddhistische monnik tegen me dat het Johannesevangelie heel belangrijk voor hem was; als hij dit Evangelie las, herkende hij zijn eigen spirituele weg. Jezus’ woorden en de weg die hij zijn volgelingen wilde leren, spraken hem aan. Ik ken veel mensen die zen of een andere vorm van meditatie beoefenen. Die zijn allemaal enthousiast over het Johannesevangelie omdat dit het dichts bij hun visie op spiritualiteit staat. Anderen vinden het te abstract. Ze missen de concrete genezingsverhalen zoals in Marcus, en de schiterende gelijkenissen zoals in Matteüs en Lucas.” (Anselm Grün)


De samenkomsten van het Leerhuis grijpen ook dit 29ste werkjaar plaats op de tweede dinsdag van de maand. Zorgend voor veilig samenkomen in coronatijden komt het Leerhuis tot nader bericht samen in de Kapel van Onze Lieve Vrouw Koningin Mariakerke Oostende De samenkomsten vangen aan om 19.20 uur en eindigen rond 20.30 uur. Ze zijn telkens opgebouwd uit twee elementen: lezing van een Bijbeltekst en duiding en een gebedsmoment.
Nieuw: men kan ook digitaal deelnemen. De duiding –  en omkadering teksten worden doorgemaild.
Info en inschrijving voor digitale deelname:  Hubert Debeuckelaere 059 70 37 97 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kalender

13 september 2022
LICHT DAT IEDER MENS VERLICHT (Jo 1, 1-18)
“En het licht schijnt in de duisternis maar de duisternis nam het niet aan.” (Jo 1,5)
“Licht staat voor de goddelijke sfeer, de enige waarin de mensen zichzelf kunnen begrijpen en waarin de vragen en de raadsels van het menselijk bestaan oplossen.” (Anselm Grün)

8 november 2022:
DE LIEFDE VAN GOD (Jo 3, 1-21)
“Zozeer immers heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben.” (Jo 3, 16)
“Johannes beschouwt dit herstel van het vermogen tot liefhebben als de ware bevrijding en redding.” (Anselm Grün)

13 december 2022:
DUIDELIJK MAKEN WIE HIJ IS (Jo 2, 1-25)
“Wat voor teken kunt Gij ons laten zien, dat Gij dit doen moogt?” (Jo 2, 18)
“In Jezus is Gods liefde zichtbaar, tastbaar, drinkbaar geworden. Ze geeft ons leven een nieuwe, bedwelmende geur.” (Anselm Grün)

10 januari 2023:
AANBIDDEN IN GEEST EN WAARHEID (Jo 4, 1-26)
“Het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een waterbron worden, opborrelend tot eeuwig leven.” (Jo 4, 14)
“Jezus brengt ons in contact met de innerlijke bron van levend water die in onze ziel opborrelt, waar we zo vaak van afgesneden zijn.” (Anselm Grün)

14 februari 2023:
BROOD VAN LEVEN (Jo 6, 48-69)
“Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven.” (Jo 6, 58)
“De Messias is zelf het brood dat wil gegeten worden. Pas vanuit die intense verbondenheid met de Messias en het messiaans project kan men deel krijgen aan het ‘leven van de komende wereldtijd’. Dit leven heeft niets te maken met een leven na een lichamelijke dood, maar met het leven hier en nu, dat
uitkijkt naar een samenleving waarin gerechtigheid en vrede zich doorzetten.” (Egbert Derooze & Paul De Witte)

14 maart 2023:
HET ONMOGELIJKE GEBEURT (Jo 11, 1-44)
“Maakt hem los en laat hem gaan.” (Jo 11, 44)
“Maar we kunnen niet volstaan met ons af te vragen wat er toen eigenlijk precies gebeurd is. Het gaat erom de beeldspraak van het tafereel te interpreteren met onszelf in de rol van Lazarus.” (Anselm Grün)

11 april 2023:
EEN GOD DIE SLAAF IS (Jo 13, 1-20)
“Als gij u niet door Mij laat wassen, kunt gij mijn deelgenoot niet zijn.” (Jo 13, 8)
“Als wij mensen ons geliefd weten, voelen we ons rein en zuiver. Dan houden we op onszelf met schuldgevoelens te overladen. Onvoorwaardelijke liefde bevrijdt ons van zelfafwijzing en zelfhaat.” (Anselm Grün)


9 mei 2023:
LIEFDE DIE GEBOD WORDT (Jo 15, 1-17)
“Dit zeg Ik u, opdat mijn vreugde in u moge zijn en uw vreugde volkomen moge worden.” (Jo 15, 11) “De onderlinge solidariteit binnen de gemeente is op de eerste plaats uitdrukking van verbondenheid met de Messias.” (Egbert Rooze & Paul De Witte)

13 juni 2023:
VREDE ZIJ U! (Jo 20, 19-31)
Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben.” (Jo 20, 29)
“Tomas belijdt dat Jezus, die aan het kruis gestorven is en wiens lichaam daarvan nog de gapende wonde draagt, dat diezelfde Jezus zijn Heer en zijn God is.” (Joop Smit)

Tekst en Onderricht 2017-2018
Tekst en onderricht 2018 - 2019
Tekst en onderricht 2016-2017
Tekst en onderricht 2019-2020
Tekst en Onderricht 2020-2021