Leerhuis voor Bijbelse Spiritualiteit

Bijbels met brilChristelijke spiritualiteit is altijd Bijbels en is altijd ‘biddend’. Anderen drukken het als volgt uit: christelijke spiritualiteit is altijd ‘in-gebed’. En bidden is in de eerste plaats een houding van aandachtig luisteren naar Gods woorden, woorden waarvan de apostel Petrus zegt dat ze ‘eeuwig’ - dat is echt en waarachtig - leven geven, liefdevol, vredevol en vreugdevol (Johannes 6,68). De Bijbel is dus voedsel voor dit leven, tenminste als we die Bijbel met aandacht lezen.

2020-2021: 27ste  werkjaar


JAARTHEMA:

LEVENSKRACHT PUTTEN IN BIJBELSE WIJSHEID


“Ook spreken over Bijbelse wijsheid is eigenlijk ten gronde spreken over levenswijsheid. Immers, de oudtestamentische wijsheidsliteratuur oriënteert zich voor en boven alles op de verwerkelijking van een zinvol menselijk leven.” (Bénédicte LEMMELIJN, Mindful geluk vanuit eeuwenoude Bijbelse wijsheid.)
Christelijke spiritualiteit is altijd Bijbels en is altijd ‘biddend’. Anderen drukken het als volgt uit: christelijke spiritualiteit is altijd ‘in-gebed’. En bidden is in de eerste plaats een houding van aandachtig luisteren naar Gods woorden, woorden waarvan de apostel Petrus zegt dat ze ‘eeuwig’ - dat is echt en waarachtig - leven geven, liefdevol, vredevol en vreugdevol (Johannes 6,68). De Bijbel is dus voedsel voor dit leven, tenminste als we die Bijbel met aandacht lezen. Dat geldt zeker ook voor de zgn. Bijbelse Wijsheidsliteratuur  die we vinden in de boeken Job, Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied en de deuterocanonieke boelen Wijsheid van Salomo en Wijsheid van Jezus Sirach. We willen in dit werkjaar die Bijbelse wijsheid verkennen en nemen het boek Wijsheid van Jezus Sirach als uitgangspunt. We laten ons verder inspireren door volgende werken: Bénédicte LEMMELIJN, Mindful geluk vanuit eeuwenoude Bijbelse wijsheid, Averbode, 2017 (BL) en Panc BEENTJES, De Wijsheid van Jesus Sirach, Damon, Budel, 2006.

De samenkomsten van het Leerhuis vallen ook dit werkjaar op de tweede dinsdag van de maand. Zorgend voor veilig samenkomen in coronatijden komt het Leerhuis tot nader bericht samen in de Sint-Franciscuskerk (Assisilaan). De samenkomsten vangen aan om 19.20 uur en eindigen rond 20.30 uur. Ze zijn telkens opgebouwd uit twee elementen: lezing van een Bijbeltekst en duiding en een gebedsmoment.

Het programma voor 2020-2021:

8 september 2020:
WIJSHEID: EEN ZOEKTOCHT NAAR EEN GELUKKIG LEVEN
“Als gij naar wijsheid verlangt, neem dan de geboden in acht.” (Jezus Sirach 1, 26)
“Vanuit die openheid én verbondenheid kan een mens inderdaad tot ‘spiritueel’ bewustzijn komen, daar waar letterlijk geestkracht en dynamiek ontstaan in de richting van het liefdevolle en het goede. “ (BL)

13 oktober 2020:
INNERLIJKE HARMONIE EN ZACHTMOEDIGHEID
“Wat ge doet, doe dat met zachtheid en gij zult meer bemind worden.” (Jezus Sirach 3, 17)
“Het gaat om de mens die weet waar zijn oorsprong en doel ligt, die in zelfrespect én zachtmoedigheid zijn plaats kent, die standvastig niet uit het oog verliest waarvoor hij innerlijk leeft, die weet wie hij is en waarvoor hij staat, die ondanks alles ook daarvoor gaat en die vanuit het ideaal van de ‘gerechtigheid’ zijn leven kneedt en vorm geeft.” (BL)

10 november 2020:
LEVENSOPTIMISME EN OMGAAN MET LIJDEN EN VERDIET
“Troost uw hart en jaag de droefheid ver van uw weg.” (Jezus Sirach 30, 23)
“De negatieve spiraal van donkere gedachten, van zichzelf voedende angst die een mens naar beneden haalt en neerzuigt, is een realiteit die niet te loochenen valt.” (BL)

8 december 2020:
OPRECHTHEID EN WAARACHTIGHEID
“Sta vast in uw overtuiging en blijf bij uw woord.” (Jezus Sirach 5, 10)
“Oprechtheid en standvastigheid in het eigen spreken en denken enerzijds en voorzichtigheid in het oordeel over de medemens anderzijds, brengen een wijs mens vrede met zichzelf, de ander en God.” (BL)

12 januari 2021:
BEHOEDZAAMHEID
“Onderbreek niemand terwijl hij nog aan het woord is.” (Jezus Sirach 11, 8)
“Een wijs mens spreekt behoedzaam en met kennis van zaken. Als je spreekt, doe dat dan alleen als je iets verstandig te zeggen hebt, stelt Jezus Sirach, niet om de aandacht te trekken op je eigen persoon. Meer nog, spreek alleen met kennis van zaken. Anders hou je beter je mond. Zo simpel is het.” (BL)

9 februari 2021:
VERGEVINGSGEZINDHEID: HET EINDE VAN WRAAK
“Zie door de vingers wat maar onwetendheid is.” (Jezus Sirach 28, 7)
“Zowel voor de een als voor de ander is ‘vergeving’ inderdaad een fundamentele existentiële werkelijkheid die, als ze diep gemeend en bewust voltrokken wordt, inderdaad de enige poort naar toekomst is, de enige mogelijke weg tot leven.” (BL)

9 maart 2021:
VRIENDSCHAP ALS KOSTBAAR GESCHENK
“Wie de Heer vreest houdt zijn vriendschap ongekreukt.” (Jezus Sirach 6, 17)
“Goede raad haal je enkel bij een oprecht betrokken mens en in de wijsheid van je eigen verstandsoordeel. Al zeker niet bij een afgunstig iemand. Voorzichtigheid is ook geboden bij wie je naar de mond praat, maar eigenlijk een achterliggende persoonlijke agenda hanteert.” (BL)

13 april 2021:
LOSLATEN VAN ANGST EN LEREN VERTROUWEN
“Wee het krachteloze hart: omdat het geen vertrouwen heeft, daarom wordt het niet beschermd.”
(Jezus Sirach 2, 13)
“Ontzag voor de Heer biedt een mens een grondhouding van vertrouwen, van ‘gedurfde’ zekerheid in het leven ondanks alles.” (BL)

11 mei 2021:
DANKBAARHEID EN EERBIED VOOR DE SCHEPPING
“Niets is te klein of gering voor Hem.” (Jezus Sirach 39, 20)
“Voor Jezus Sirach (en algemener ook het oudtestamentische wijsheidsdenken) is de wijsheid verbonden met en te vinden in heel de schepping.” (BL)

8 juni 2021:
GODS ZEGEN ERVAREN: JE VREUGDEVOL GEBORGEN WETEN
“Hij verhoogt hun levenskracht en verlicht hun ogen.” (Jezus Sirach 34, 20)
“Zegen: een existentiële geborgenheid in die mensoverstijgende werkelijkheid die God genoemd wordt en die tegelijkertijd, precies van daaruit oproept tot inzet naar buiten toe, waar ze op haar beurt ook voor uitkomt.” (BL)


“Ook spreken over Bijbelse wijsheid is eigenlijk ten gronde spreken over levenswijsheid. Immers, de oudtestamentische wijsheidsliteratuur oriënteert zich voor en boven alles op de verwerkelijking van een zinvol menselijk leven.” (Bénédicte LEMMELIJN, Mindful geluk vanuit eeuwenoude Bijbelse wijsheid.)

 

Info:   Pr. Dirk Masschelein 059 70 90 90 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
& Hubert Debeuckelaere 059 703 797 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor  teksten en onderrichtingen van de voorbije overeenkomsten zie :

Tekst en Onderricht 2017-2018

Tekst en onderricht 2018 - 2019

Teksten en onderrichten 2016-2017

Tekst en onderricht 2019-2020