De stille revolutie

vlinderuitcocon

 

 

 

 

De vroege kerk verkondigde heel duidelijk dat we geroepen zijn om binnen te gaan in Gods eigen leven. Geen enkel ander doel had zoveel prioriteit als dit. De vroege christenen wisten ook dat de weg om hiertoe te komen langs het menselijk bewustzijn van Jezus loopt, dat in het diepe centrum van ons zijn te vinden is. Mediteren is eenvoudigweg de pelgrimstocht naar het hart, waar we de Geest van Jezus vinden, die de Vader in liefde aanbidt. Christelijke meditatie is eenvoudig openstaan voor die liefde, die de Geest is.    Dit is de bedoeling van het heelal: de doelgerichte oproep om in Jezus in Gods leven te delen. Onze traditie leert dat die oproep tot iedereen gericht is, niet tot specialisten. We hoeven er alleen maar naar te luisteren. Wie de tijd neemt om stil te zijn, zal het horen in zijn hart. Dan antwoorden we er eenvoudig weg op door er helemaal voor open te staan. Door hart en verstand te reinigen van alles wat er vreemd aan is, komen we tot zuiverheid van hart. Alles loslaten wat het hart vastzet, is armoede van geest.

    Mediteren is de weg naar armoede en zuiverheid van hart. Het is noodzakelijk om elke dag te mediteren en standvastig trouw te blijven aan de mantra. Zo laten we ons egoïsme, onze afleiding en angst achter ons. Mediteren brengt ons geleidelijk tot de discipline waarbij we volledig vrij kunnen zijn, helemaal open voor God en één met de liefde. Niets is gewoner dan dat.