Ter inspiratie

 

Invloed van John Main osb.

De blijvende invloed van John Main, ook in de wereld veertig jaar na zijn dood, is vooral gelegen in het feit dat zijn integrerende visie op de mensheid en zijn gerichtheid op de persoon van Christus samen hoop bieden voor moderne uitdagingen.
Laurence Freeman osb  de Kovel Monastiek tijdschrift nr. 67 John Main (en zijn volgelingen)