Augustinus van Hippo

26 september 2017

Augustinus, kerkvader (354-430)
“Dat is het authentieke geluk, als  wij onze vreugde in U zoeken, gegrond in U en opgewekt door U. Dat is het ware, iets anders bestaat er niet. Wie denkt dat geluk elders te vinden is, jaagt een andere vreugde na en niet de ware.”


Waar en wanneer heb ik dan een gelukkig leven voor mezelf gekend,
zodat ik het mij kan herinneren, het kan liefhebben en ernaar verlangen?
Het verlangen naar geluk is niet alleen iets van mij en een paar vrienden,
het is iets dat iedereen kent.
Als we dit niet zeker wisten, zouden we het niet met vastberadenheid van wil verlangen.
Maar wat betekent dat?
Als men aan twee mensen vraagt of ze in het leger willen dienen,
kan het voorkomen dat de ene antwoordt dat hij dat graag wil doen en de andere niet.
Maar als men ze vraagt of ze gelukkig willen zijn,


zeggen ze allebei zonder het minste spoor van aarzeling dat ze dat verkiezen.
En de reden waarom de ene wel soldaat wil worden en de andere niet,
is alleen maar dat ze gelukkig willen worden.
Is het misschien zo dat de ene mens op de ene manier vreugde vindt,
en de andere op een andere manier?
Waar ze het allen over eens zijn is dat zij gelukkig willen zijn,
zoals ze ook overeen zouden stemmen – als men hun dat vroeg – dat ze vreugde willen ervaren
en dat die vreugde een gelukkig leven betekent.
Ook als de ene mens dat op de ene manier najaagt, en een ander op een andere  manier,
streven ze toch allen naar hetzelfde doel, namelijk vreugde ervaren.
Omdat niemand kan zeggen dat hij dit niet kent,
is het gelukkige leven in onze herinnering aanwezig,
en we weten wat er bedoeld wordt als iemand er over spreekt.
Verre zij het van mij, Heer,
verre van het hart van uw dienaar die zich voor U uitspreekt,
verre zij het van mij dat ik mijzelf gelukkig achten zou,
wanneer ik mij in één of andere vreugde verheug.
Er is een verrukking die niet aan slechte mensen vergund is,
maar alleen aan hen die U aanbidden
om geen andere beloning dan de vreugde die U Zelf voor hen bent.
Dat is het authentieke geluk, als  wij onze vreugde in U zoeken,
gegrond in U en opgewekt door U.
Dat is het ware, iets anders bestaat er niet.
Wie denkt dat geluk elders te vinden is,
jaagt een andere vreugde na en niet de ware.
Desondanks is hun wil nog steeds gericht op een beeld van de ware vreugde.