Franz JALICS

27 februari 2018

Franz Jalics 2

 

 

 

 

 

 

De contemplatieve weg, het leven heeft meer te bieden.

In het leven een mens komen contemplatieve ogenblikken voor.
Iets licht daarin op wat de mens altijd al verwacht heeft.
Ze laten vermoeden dat het leven meer te bieden heeft
dan wat wij in de grijze alledaagsheid meemaken.
Ze verrassen ons en laten een verlangen na
om dieper in het geheim van het leven binnen geleid te worden:
want ze geven een voorgevoel van ons eigenlijke thuis.Misschien heb je al verschillende malen een retraite gevolgd
of het leven van Jezus in het evangelie overwogen.
Dat is de ideale voorbereiding op de genade van de contemplatie.
God geeft vaak contemplatieve genaden door het contact met het evangelie,
met de Heilige Schrift en met het leven van Jezus.
Merk je daarbij dat jouw overwegingen zich vereenvoudigen,
meer stilte bewerken of het verlangen wekken om God zelf te schouwen,
dan weet je dat de genade van de contemplatie in jouw is beginnen te werken.
Het is een uitnodiging van Godswege die op een antwoord aandringt.
Dat zou erin kunnen bestaan om een contemplatieve gebedswijze aan te leren.
Een leerproces is nodig
om te leren omgaan met de vloed van verstrooidheden
die je afhouden van het directe schouwen van God.
Bovendien zullen in jou gevoelens opduiken, dorheid of tegenzin.
Bij een inleiding op het contemplatief gebed wordt je aandacht geschoold
om te zien hoe je met deze afleidingen moet omgaan.
Laat je gewone gebedswijze niet achterwege,
maar het aanleren van het contemplatief gebed
stelt je in staat de klemtoon van je gebed spontaan
en op de juiste tijd daarheen te verplaatsen waar de Geest je wil leiden.

Te midden van de drukte van de wereld
zoeken veel mensen naar het eenvoudig gebed en vredevol leven.
Voor mij is dat duidelijk teken van de tijd,
een kleine bloem, die we moeten behoeden, begieten en aan de zon blootstellen.
Het is een kleine vlam die een groot vuur kan worden.
Daarin moeten wij Gods uitnodiging onderkennen.
Want Jezus Christus wil ons door dit teken van de tijd zeggen
dat hij ons op de weg naar de Vader van het geloven
naar het schouwen wil brengen.