Thomas Keating

26 juni 2018

Ik denk dat ik kan zeggen dat de kerk en de mensheid zelf – althans in brede termen –
een vernieuwing doormaken van het contemplatieve leven en waar dit leven voor staat:
de omvorming van het bewustzijn in een Christus-bewustzijn of, zo u wilt, een God-bewustzijn.
Het is volgens mij ten diepste het doel van het Evangelie
5 om ons uit te nodigen in het goddelijke leven
en de liturgie legt voortdurend uit hoe dit werd gedaan,
hoe het wordt gedaan en gedaan moet worden.
We worden gehuld in enorme mysteries en begiftigd met ongelooflijke gaven
die ons in staat stellen om in te gaan op die uitnodiging van God
10 om binnen te treden in het goddelijke leven.


In de christelijke traditie gaat het er niet om een beter mens te worden,
hoe wenselijk dat ook voor onszelf en onze omgeving is.
We worden uitgenodigd om goddelijke mensen te worden
en elk ander begrip van het christelijk leven is een misvatting of een ontoereikende voorstelling.
15 Het is niet alleen maar een religie – en dit is belangrijk –
het is een leven dat geleefd moet worden, een leven dat we niet bezitten uit eigen initiatief,
maar dat ons vrij en gratis wordt gegeven
door een God van ongelooflijke nederigheid en ongelooflijke liefde.
En het lijden, de dood en verrijzenis van Jezus,
20 is Gods bevestiging dat de schepping en zijn programma
om de menselijke familie te transformeren nog steeds goed is, nog steeds werkt.
En de verrijzenis is een enorme bevestiging van de goedheid van de schepping,
zelfs in haar kwaad.
24 Met andere woorden, het is Gods plan om de macht van de goddelijke liefde te tonen
die alle kwaad overwint, zowel op het persoonlijke vlak als met betrekking tot de hele mensheid.
De contemplatieve dimensie van het Evangelie is deze overtuiging, deze verlichting, dit begrip
dat het doel van het leven, het doel van het Evangelie,
het doel van elk ritueel, van elk gebed, van elk sociale actie,
elke bediening en elke liturgie die we verrichten,
30 gericht is op de eenwording met God.
En dat is geen abstract concept,
maar een echte ervaring van de goddelijke eenwording
die wij allen in zijn volheid hopen te ervaren in de hemel,
maar die bedoeld is om ook in dit leven al te worden voorvoeld en beleefd.
35 Zoals ik het zie, is de transformerende eenwording slechts het begin,
het is het normale christelijke leven,
al het andere is sub-christelijk in de volle zin van het woord
of in het licht van Jezus’ overlevering.