De vreugde van het evangelie

franciscus

 paus FRANCISCUS

Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen’ Het evangelie nodigt ons uit de waarheid van ons hart te erkennen om te zien waar wij de zekerheid van ons leven leggen. Gewoonlijk voelt de rijke zich zeker met zijn rijkdommen en denkt dat, wanneer deze in gevaar zijn, heel de zin van zijn leven op aarde afbrokkelt. Jezus zelf heeft het ons gezegd in de parabel van de dwaze rijke, wanneer hij heet heeft over die zefverzekerde man die als een dwaas niet eraan dacht dat hij die dacht nog kon sterven (vlg. Luc. 12, 16-21)

Rijkdommen garanderen je niets. Integendeel, wanneer  het hart zich rijk voelt, is het zo zelfvoldaan dat het geen ruimte heeft voor het Woord van God, voor het liefhebben van broers en zusters, noch om te genieten van de belangrijkste dingen van het leven. Zo berooft het zich van de grootste goederen. Daarom noemt Jezus de armen van geest zalig, die een arm hart hebben waarin de Heer met zijn voortdurende nieuwheid kan binnenkomen.

Paus Franciscus, Gaudete et exsultate