De stille revolutie

vlinderuitcocon

 

 

 


   

 

De integrerende kracht van de meditatie beïnvloedt elk deel van ons leven

 Misschien begrijpen mensen zo gemakkelijk deze weg van eenvoud verkeerd omdat hij zoveel geduld vraagt. We hebben geduld nodig om dag na dag terug te keren naar het pad van onzelfzuchtigheid en stilte. Maanden, misschien jaren zijn er nodig, alleen al om tot een duidelijk begin te komen, tot de eerste mate van onvoorwaardelijke inzet waarmee de reis kan beginnen.

Ben je eenmaal van start gegaan, dan zal je zien dat je dagelijkse meditatie de grote integrerende kracht wordt in je leven. Ze zal diepte en perspectief geven aan alles wat je bent en wat je doet. De eenvoudige reden hiervoor is dat je begint te leven uit de diepste vorm van integriteit en heelheid: de enige heilige God. Je begint te leven uit de kracht van de liefde van God, die één is, die de scheppende oorsprong is  van alles wat is en die alles met zichzelf verenigt.

Deze kracht is in alle immensiteit en eenvoud aanwezig in ons hart, in het bewustzijn van Jezus. De integrerende kracht van de meditatie beïnvloedt elk deel van ons leven. Elk deel wordt verzoend met het geheel. Heel ons leven wordt gericht op Christus, en zijn aanwezigheid laat zich in ieder deel voelen. De weg daar naartoe is de weg van nederigheid en zelfkennis, van eenvoud en stilte: de weg van de mantra.

 De auteur van de Efeziërsbrief vraagt
 ‘altijd nederig te zijn, zachtmoedig en geduldig, en elkaar liefdevol te verdragen, vol ijver om de eenheid van de Geest te behouden door de band van de vrede’ (Ef 4,2-3)

    Word Made Flesh