De vreugde van het evangelie

franciscus

 paus FRANCISCUS

Boodschap paus Franciscus voor de 5e Werelddag van de Armen

Wij moeten van ganser harte ingaan op de uitnodiging van de Heer: Bekeer u! Heb geloof in de goede boodschap (Mc 1,15). Deze bekering bestaat allereerst erin ons hart te openen voor het erkennen van de vele vormen van armoede en het Rijk Gods zichtbaar te maken door een levenswijze die in overeenstemming is met het geloof dat we belijden.


    Vaak benaderen we arme mensen als een ‘categorie apart’, die een speciale dienst van liefdadigheid vereist. Maar Jezus volgen houdt in dat we deze manier van denken veranderen en de uitdaging aangaan van delen en wederzijdse betrokkenheid. Zijn leerlingen worden houdt in dat we ervoor kiezen geen aardse schatten te verzamelen, omdat die broze en vergankelijke realiteit ons een vals gevoel van veiligheid geeft. Het vereist van ons de bereidheid om ons te bevrijden van alles wat ons tegenhoudt om waarachtig gelukkig en zalig te worden, om te herkennen wat blijvend is en door niemand of niets vernietigd kan worden (cf Mt 6,19-20).

 paus Franciscus