Een ervaring

Afbeelding1 Een voor zichzelf sprekende spirituele ervaring.
Vooraleer te vragen, wil ik eerst bedanken. Met de regelmaat van een atoomklok werden de spirituele introducties, de meditatieoefeningen en de homilieen met de evangelietekst van de zondagviering door het leerhuis van Bijbelse spiritualiteit van het OCH doorgemaild. Zij waren steeds welgekomen. Lezing en herlezing boetseerden een dieper en concreter geloofsinzicht en een fijner spiritueel draagvlak.


De meditatiebeoefening blijft een arbeidsintensieve weg omdat het een zoektocht is naar de pure stilte, waar de scheppende kracht geboren wordt. Het gevoel  als dorstige aan te komen bij de bron, die eeuwig opborrelt en er zich te kunnen laven aan het verfrissende water dat verparelt, is een epilogische voldoening.
Aan allen die achter de schermen meewerken, de bezielers, de uitdragers, het volledige team, mijn hartelijke dank.
Mijn vraag is evenwel niet min; wat mogelijks digitaal voorhanden is door te mailen. De digitale versies van de meditatieoefeningen, de homolieen  van pr. Dirk en kluizenaar br. Guerric. In de mate van het mogelijke zou ik graag  het thema van het 28°werkjaar : De verkenning van het Marcus Evangelie, "Wie mijn volgeling wil zijn." digitaal volgen.. Over de planning en het verloop van de stilte samenkomsten ( Chimay en Oostende) in het najaar ,word ik nog wel gebriefd.
Hartelijk
Guy Van Caenegem

‘Zelden, ja nooit heb ik het zo benaderd gevonden.’
Het artikel van pr. Dirk in nr. 67 van De Kovel, Monastiek tijdschrift voor Vlaanderen en Nederland, (thema John Main osb) heeft mij ten diepste geraakt. Zelden, ja nooit heb ik het zo benaderd gevonden. ‘Het niets’ bijvoorbeeld en Jezus gedreven naar de woestijn. Meditatie los van zich goed ‘voelen’. Ik vond er bevestiging in. Meditatie is een werk, een goed werk’ … ik moet het gewoon doen, hier, nu voor en midden in deze wereld.
Heel veel dank ervoor.
A.D.

"Vergevingsgezindheid: het einde van wraak."
Een getuigenis vanuit het Leerhuis voor Bijbelse Spiritualiteit van 9 februari 2021:
“Een aantal lessen werden mij duidelijk:
1)  Het moeilijke tot onmogelijke in een vergevingsproces is de juiste woorden vinden. Het onder woorden brengen  van wat moet vergeven worden en van de vergeving zelf. Zeker van het kwaad, niet geschied uit onwetendheid, maar met opzet, met voorbedachtheid.
2)  Vergeving door de benadeelde aan de pleger (wie vergeving geeft, wie vergeving krijgt) biedt aan beiden richting naar herstel, verdringt de spanningen van het verleden en opent  perspectief voor de toekomst.
3)  Vergeven gaat samen met zich bekeren. Door zich eerst zelf te wenden tot Gods Woord, waarin Hij zich openbaart krijgen wij  de kracht en het recht te vergeven. Het versterkt ons geloofsfundament van de onvoorwaardelijkheid van liefde en barmhartigheid.
Vanuit mijn fascinatie voor de Goddelijke Schepping zie ik iets analoogs gebeuren in het heelal. De voortdurende evolutie creëert vernieuwende ruimte voor een entropische (uit)zuivering waarbij niets verloren gaat en alles een nieuwe plaats en functie krijgt, onophoudelijk en oneindig. Wanneer dit alles bezinkt word ik stil en luister naar de stilte.”
Guy VC

Nu Stille Abdijdagen niet kunnen doorgaan
De vraag van pr. Dirk beantwoordend, wat ik het meeste mis. Eerst dacht ik aan jullie en de andere vertrouwde namen en gezichten.
Ik denk dat ik vooral de Stilte van de Abdij, de stille gangen en de diepte van de stilte in de abdijkerk mis, dat laatste schreef ik eigenlijk al in het begin stilte met een hoofdletter S.

 


Verder is het samen zingen vooraan de kerk met de monniken altijd een waar genoegen en de teksten komen vaak 'vanzelf op'. De stilte momenten na en tussen het zingen, doen de stilte nog dieper verankeren.


Wat me nu opvalt is dat deze gedachten 'vanuit het hart' voelbaar zijn, of anders gezegd ik voel me vanuit mijn hart verbonden.
Ik voel me nu verbonden met de Abdij en met jullie.
Vannacht 'mijn kamer' op de zolder van de abdij van Scourmont voor het slapen gaan gevisualiseerd, gaat vrij gemakkelijk na vele jaren daar geslapen te hebben.

Ik ga zeker deze week stilte momenten inbouwen en wandelen in de natuur. Vanmiddag in de werk pauze met een goede vriendin waar ik vandaag samen mee werk op haar kantoor, (ook aan het thuiswerken) hebben we ruim een uur gewandeld en kastanjes geraapt die nu in de oven liggen. Gisteren tijd gemaakt om een oude vriend te bezoeken en gewandeld in de Geulvallei en hellingbossen. Erna ben ik nog alleen een aantal uren boven op de Keutenberg gaan fotograferen; een oude mergelhoeve welke nog volop in bedrijf is, in opdracht van een fonds. De laatste weken heb ik mijn mediteren ook wat intensiever opgepakt en dat voelt goed.

Heb mooie en intens verdiepende dagen en/of momenten.
Hartelijke groet aan jullie,

John 

Stilte dagen aan zee … maart 2020.
Deze retraite heeft we weer goed gedaan en me nog een duwtje in de rug gegeven om verder met de christelijke meditatie door te gaan ( en het boek "366 dagen mediteren" zal daar zeker toe bijdragen) en mijn geloof te verdiepen.Zeggen dat ik 70j gewacht heb om daar aan te beginnen en nu betekent deze jaarlijkse herbronning zoveel voor mij!Als het al enigszins kan, schrijf ik me al graag in voor de retraite van maart 2021! Van harte dank voor de organisatie en hartelijke groeten,
Michèle

 

Dagelijks mediteren om 20.15u in tijden van afzondering.

Dank voor de meditatie teksten en bijgevoegde spirituele lezingen, zo blijven we verder voeding krijgen, en komen we verder in ons geestelijk bewustzijn en ons diepere zelf. Het geeft wel een speciale band, als je weet dat je met zovelen aan het mediteren zijt op ongeveer het zelfde tijdstip’. Nicole.

meer getuigenissen:klik hier