Ter inspiratie

Paus Franciscus

Onophoudelijk gebed
‘Ook al lijkt het vanzelfsprekend, toch mogen we tenslotte niet vergeten dat heiligheid bestaat uit een gewone openheid voor het transcendente, die in gebed en aanbidding tot uitdrukking komt. Heiligen onderscheiden zich door een geest van gebed en de nood aan communicatie met God. Ze vinden een exclusieve zorg voor deze wereld eng en verstikkend. Te midden hun zorgen en engagementen verlangen ze naar God en overstijgen zichzelf in lofgebed en contemplatie van de Heer. Ik geloof niet in heiligheid zonder gebed, ook al hoeft dat gebed niet lang te duren of intense gevoelens met zich mee te brengen.’
Wees blij en juich. Over de roeping tot heiligheid in de hedendaagse wereld.