Een ervaring

Orval abdijdagen mei 2012 reportage en architectuur door John Sondeyker 228

Getuigenis Stille Abdijdagen Orval 2018,

Alles was  voorhanden om er opnieuw boeiende en groeiende abdijdagen van te maken: mooie abdijsite, prachtige natuur, zingende en biddende monniken tijdens de gebedstijden, gedreven priester Dirk tijdens de conferenties, duizendpoot Hubert die voor iedereen steeds een persoonlijk woord klaar heeft zodat ook nieuwkomers zich onmiddellijk thuis voelen, een enthousiaste groep die zich wou bezinnen over wat God voor ons betekent, wat God van ons wil en die in de meditaties wou proberen los te komen van gedachten en emoties om God aan het woord te laten.


Stille abdijdagen is telkens weer de nodige spirituele vitaminen ontvangen die nodig zijn om te groeien tot een authentiek geloofsleven.
Dank aan de monniken voor hun gastvrijheid, aan priester Dirk voor zijn inspirerende conferenties en aan Hubert voor zijn tomeloze inzet om alles in goed banen te leiden zodat een groep van 60 mensen de luxe mag ervaren om in aangename omstandigheden hun geloof te verdiepen.
Lut