De stille revolutie

vlinderuitcocon

 

 

 


    

Als pelgrims onze ultieme bestemming altijd voor ogen houden.T

      Een van onze zwakheden is dat we het ons altijd gemakkelijk proberen te maken. En een van de uitdagingen van ons christelijk leven is dat we pelgrims moeten leren worden en op weg blijven. We proberen altijd maar dingen te verzamelen, ofwel materiële dingen ofwel kennis, maar we moeten het pad van de onteigening leren bewandelen. Jezus beschreef de weg van de verlossing als een smalle weg, die door weinigen gevonden wordt. Slechts weinigen ontdekken de weg omdat hij relatief weinig begaan wordt.


            
      Twee belangrijke zaken zijn vereist voor de pelgrim. Hij mag niet bezwijken voor de verleiding om onderweg onderuit te gaan zitten. “Ik ben ver genoeg gegaan. Ik word moe. Het wordt me te zwaar.” Aan al deze gevoelens moet de pelgrim geen aandacht schenken.
            
      Misschien is de meest verraderlijke verleiding voor de pelgrim wel de bedenking: “Hier heb ik een prima plateau bereikt. Het is een prachtige plek. Laat ik hier wat uitblazen.” Wat we onderweg leren, is dat ons commitment aan de pelgrimstocht een absolute dimensie krijgt. De oorzaak is eenvoudig dat de reis, de pelgrimstocht, voortkomt uit onze toewijding aan iemand die oneindig veel groter is dan wij. We ondervinden dat we niet alleen tot deze reis geroepen zijn om ergens aan te komen of om een of andere ervaring op te doen. We worden geroepen naar het één-zijn van God, geroepen om verenigd te worden in eenheid van God.
            
      De roeping, het visioen dat Jezus heeft voorbereid, is een roeping tot absolute gemeenschap. Als pelgrims moeten we die ultieme bestemming, die bij ieder van ons in het hart geschreven staat, altijd voor ogen houden. Niemand weet wat we zullen doormaken of welke gevaren ons te wachten staan. Maar we weten wel, met een altijd groeiende zekerheid, dat de kracht om alle moeilijkheden en beproevingen te boven te komen, ons gegeven is en ons gegeven zal worden. Zij komt vanuit de krachtbron die ieder van ons kan ontdekken in het eigen hart, de krachtbron die God is, die liefde is.

   
John Main osb