Hernri Nouwen, (zie ook voorbije lezingen 2015-2016)

 Henri Nouwen

28 maart 2017
Henri NOUWEN, Nederigheid en dienstbaarheid. Het neerwaartse pad van Christus

De basis van alle dienstbaarheid is de ervaring
dat God ons onbegrensd en grenzeloos aanvaardt als zijn  geliefde kinderen,
een aanvaarding zo volledig, zo allesomvattend,
dat wij daardoor bevrijd worden van ons dwangmatig verlangen
om te worden gezien, geprezen en bewonderd.
Die ervaring maakt ons vrij om Christus te volgen op het pad van de dienstbaarheid.
Dit weten, dat we aanvaard worden door God, bevrijdt ons van ons behoeftige zelf
en creëert daardoor nieuwe ruimte,
waarin we belangeloos aandacht kunnen geven aan anderen.
Die nieuwe vrijheid stelt ons in staat om, vrij van dwangmatig handelen,
de wereld open en actief tegemoet te treden,
zelfs als we worden uitgelachen of afgewezen,
zelfs als onze woorden en daden uiteindelijk leiden tot onze dood.


Door een gedisciplineerd bestaan van contemplatief gebed
kunnen we langzaam maar zeker Gods oorspronkelijke liefde verwezenlijken,
de liefde die allang bestond voordat wij van onszelf konden houden
of in staat waren de liefde van een ander menselijk wezen te ontvangen. (…)
Contemplatief gebed leidt ons naar de oorspronkelijke liefde,
de liefde waardoor we ons ware zelf ontvangen.
Wij zijn niet de stemmen die op ons worden uitgebracht.
Integendeel, we zijn zoals God ons in liefde heeft gemaakt:
kinderen van het licht, kinderen van God.
Alleen een leven van voortdurende innige verbondenheid met God
kan ons ons eigen ware zelf laten zien;
alleen een dergelijk leven kan ons de vrijheid geven
om waarheidsgetrouw te leven
en niet te handelen in overeenstemming met onze behoefte om op te vallen.
Dat is lang niet gemakkelijk.
Er wordt van ons gevraagd dat we zonder ophouden een gedisciplineerd leven leiden
van afzondering, stilte en gebed.
Een dergelijke vorm van zelfbeheersing zal niet worden beloond
met de schone schijn  van succes, maar met het innerlijk vuur dat ons hele wezen verlicht. Het biedt ons de mogelijkheid om vrij te zijn
en vrijuit te getuigen van Gods aanwezigheid in ons bestaan.