De vreugde van het evangelie

franciscus

 paus FRANCISCUS

We moeten altijd bidden, zelfs wanneer alles nutteloos lijkt, wanneer God doof en stom lijkt en het ons tijdverlies schijnt.
Ook wanneer de hemel verduistert, houdt de christen niet op te bidden. Zijn gebed gebeurt op het ritme van het geloof. En het geloof kan ons, vaak tijdens ons leven, een waan lijken, een vruchteloze inspanning. Er zijn donkere ogenblikken in ons leven. Dan lijkt het geloof een waan. Bidden betekent ook deze inspanning aanvaarden.


Vader, ik ga bidden en ik voel niets……Zo voel ik mij, met een dor en verdroogd hart.
En toch moeten we verder gaan, met deze inspanningen op moeilijke ogenblikken, wanneer we niets voelen. Vele heilige mannen en vrouwen hebben de nacht van het geloof ervaren en het zwijgen van God – wanneer men aanklopt en God niet antwoordt – maar deze heiligen hebben volhard.
In die nacht van het geloof, is wie bidt niet alleen.