De stille revolutie

vlinderuitcocon

 

 

 


    

Openstaan voor wat ons geschonken wordt !
    
We gaan mediteren, niet omdat we uit zijn op bepaalde ervaringen, ook niet op de ervaring van licht of verlichting. We gaan mediteren omdat we hebben ingezien dat ieder van ons in zijn leven in contact moet komen met de essentie. We gaan mediteren omdat we weten dat we ons leven niet langer op een zinvolle manier kunnen leiden als we niet met ernst en discipline werk gaan maken voor onze openheid voor de bron van alle zin, die te vinden is in ons diepste wezen.

Ieder van ons die ook maar het flauwste vermoeden heeft van waar in het christelijk  evangelie om gaat, weet dat we geschapen zijn door en voor de liefde. Dat weten we, of we vermoeden het tenminste. Maar we weten ook dat liefde niet geëist kan worden. Liefde kan niet verdiend worden; liefde wordt geschonken, en in Jezus is ons geopenbaard hoe groot Gods liefde is voor ieder van ons persoonlijk. Jezus zelf heeft ons verzekerd dat Hij zijn liefde in ons hart heeft uitgestort. In de meditatie spannen we ons niet in om Gods liefde te verdienen of te verwerven, maar we staan eenvoudig open voor  wat ons geschonken is, voor wat er al is.
John Main osb