Clara van Assisi

H Clara

Clara van Assisi is geboren in de jaren 1193/1194, in Assisi, gelegen in Umbrië, Italië . Zij overleed op 11 augustus 1253 in San Damiano, Assisi. Santa Chiara, in het Italiaans, gaf onder invloed van Franciscus van Assisi haar maatschappelijke positie op en stichtte de orde van de clarissen. Reeds in de middeleeuwen was haar naam in de Nederlandstalige gebieden als doopnaam zeer verbreid. Haar kerkelijke feestdag is 11 augustus.
Clara werd geboren als dochter van de edelman Favarone di Offreduccio di Bernadino. Onder invloed van Franciscus van Assisi en met zijn hulp verliet zij het ouderlijk huis en legde zich toe op de navolging van Christus in radicale armoede. Samen met Franciscus stichtte zij de Arme Vrouwen van San Damiano. Tot haar dood verbleef Clara op deze plek en leefde er volgens de kloosterregel die zij zelf als eerste vrouw in de geschiedenis schreef. Deze regel werd pas op haar sterfbed door paus Innocentius IV goedgekeurd.
Op 18 maart 1212 legde Clara in Portiuncula haar geloften af in de handen van Franciscus. Zestien dagen later werd zij gevolgd door haar zuster Agnes. Veel vrouwen in Europa voelden zich aangesproken door het leven van Clara en haar zusters, waaronder ook Agnes van Praag.
Twee jaar na haar dood werd zij door Alexander IV heilig verklaard. Op grond van haar visioenen werd zij in 1958 door Pius XII tot patrones van de televisie benoemd.

Uit de derde brief van Clara van Assisi aan Agnes van Bohemen / Praag

Wie zou niet terugschrikken voor de listen van de menselijke vijand
die door de zucht naar kortstondige dingen en bedrieglijke glorie
de mens ertoe drijft tot niets terug te brengen
wat groter is dan de hemel?
Zie, het is toch duidelijk dat de ziel van de gelovige mens,
door Gods genade
het waardigste van alle schepselen,
groter is dan de hemel.
De hemel met alle andere schepselen
kunnen de Schepper immers niet bevatten,
en alleen de gelovige ziel is zijn verblijf en zetel,
en dit alleen door de liefde
die de godvergeten mensen missen,
naar het woord van de Waarheid:
‘Wie mij bemint zal door mijn Vader bemind worden.
Ook  Ik zal hem beminnen
en Wij zullen tot hem komen
en bij hem verblijf gaan houden.
Zoals dus de glorievolle maagd der maagden
Hem lichamelijk gedragen heeft,
zo kun jij Hem ook zonder enige twijfel
geestelijk en in een kuis en maagdelijk lichaam dragen
door zijn voetstappen te volgen,
vooral zijn nederigheid en armoede.
Dan omvat jij Hem door wie zowel jij als alle dingen omvat worden.
Dan bezit je ook wat je vaster zult bezitten
dan alle andere voorbijgaande bezittingen van deze wereld.
Hierbij komen sommige wereldse koningen en koninginnen bedrogen uit;
hoewel hun trots en hoogmoed tot in de hemel opklimmen
en hun hoofd de wolken raakt
eindigen zij tenslotte op de mesthoop.