De stille revolutie

vlinderuitcocon

 

 

 


   

Zuiverheid van hart. Trouw aan ons gebedswoord.

    Vergeet nooit de zuiverheid van hart die betrokken is bij het zeggen van de mantra. Je trouw aan de mantra van begin tot eind van elke meditatietijd brengt je tot eenvoud en onschuld, omdat ze je in staat stelt om jezelf achter te laten. Het vertrouwen om Christus te verkondigen, de wijsheid om uit te maken hoe je dat vandaag kunt doen, en de moed om te getuigen van Christus vanuit je eigen ervaring met Hem, komen voort uit je trouw aan je dagelijkse meditatie en aan de mantra.    Niets schittert zo in je hart als de heerlijkheid van Christus. Die heerlijkheid is niet triomfalistisch, maar toch verovert ze harten die verhard zijn door de wonden van het leven. Armoede, zuiverheid en eenvoud zijn vreemde wapens voor mensen die vertrouwd zijn met gewelddadige beelden van waarden. Maar onze overleving hangt spiritueel en zelfs fysiek af van onze herontdekking van het bewustzijn van de verlossende kracht van deze menselijke kwaliteiten. Dat is de weg van de mantra.

    ‘Wij verkondigen immers niet onszelf, maar wij verkondigen Jezus Christus als de Heer en onszelf als uw dienaren omwille van Jezus. Dezelfde God die gezegd heeft: “Uit de duisternis zal licht schijnen”, heeft zijn licht laten schijnen in ons hart om de kennis te laten stralen van zijn heerlijkheid, die ligt over het gelaat van Jezus Christus’ (2 Kor 4, 5-6)

    John Main