Ter inspiratie

Kierkegaard

Het zoeken betekent dat de zoeker zelf wordt veranderd. Hij moet niet de plek vinden waar het gezochte is, want deze is vlak bij hem. Hij moet niet de plaats vinden waar God is. Daar moet hij niet naar streven, want God is al bij hem, heel dichtbij, steeds in de nabijheid, elk ogenblik alomtegenwoordig. Hij moet echter worden veranderd, zodat hij zelf de plek kan zijn waar God in waarheid aanwezig is.