De stille revolutie

vlinderuitcocon

 

 

 

 

 

 

Om te leren mediteren …
                 
    Om te leren mediteren is het noodzakelijk om dagelijks te mediteren: elke morgen en avond. Leren is een discipline en we moeten edelmoedig zijn met onze tijd, energie en aandacht. We moeten edelmoedig zijn.

We kunnen nooit leren binnengaan in de hoogste, edelmoedig zichzelf schenkende  liefde van God zonder ons edelmoedig toe te leggen op de Weg en de discipline van de Weg.
                 
    Het is niet voldoende om te praten of te lezen over godsdienst of spiritualiteit. Het is niet voldoende te studeren of een geestelijk begeleider te hebben. We moeten persoonlijk intreden in de christelijke basiservaring en dat kan alleen maar met een kinderlijke eenvoud. Dit verband tussen eenvoud en discipline verklaart waarom het zo belangrijk is om ons woord van het begin tot het einde te zeggen. We hebben allemaal zo ’n drang tot zelfanalyse en tot bezorgdheid om onszelf, vaak onder het mom van spiritualiteit, dat als we onze meditatietijd zouden gebruiken om aan die drang te voldoen , dat volledig contraproductief zou werken. Onze diepste behoefte, die aan eenheid, zou nooit vervuld raken. De essentie van mediteren is de aandacht van onszelf wegleiden en vooruit kijken, voorbij onszelf, het mysterie van God in; het is voorbij onszelf reizen, zijn liefde binnen, naar de vereniging.
   
    Laat me dus het belang onderstrepen van het zeggen van het woord. Ga niet nadenken over God of over jezelf. Analyseer God niet en evenmin jezelf. Weet stil, zit stil, en wees er met Hem, in zijn aanwezigheid.
John Main