De stille revolutie

vlinderuitcocon

 

 

 

 

 

7 januari
   

De meditatie is geen tijd voor woorden, hoe goed ze ook geformuleerd of bedoeld mogen zijn. Al onze woorden missen volslagen hun doel wanneer we binnengaan in de diepe, mysterieuze gemeenschap met God. Om in te gaan in die heilige en mysterieuze gemeenschap met het Woord van God dat in ons woont, moeten we eerst de moed opbrengen om steeds stiller te worden. In een diepe, creatieve stilte ontmoeten we God op een manier die al onze vermogens van verstand en taal overstijgt.

We moeten luisteren, ons concentreren en aanwezig zijn in plaats van nadenken.

    Stilte is absoluut noodzakelijk als de menselijke geest echt wil gedijen, en niet alleen maar gedijen, maar ook creatief zijn, creatief reageren op het leven, op de omgeving en op de vrienden. Want stilte geeft ademruimte aan de ziel, ruimte om te zijn. In de stilte hoef je jezelf niet te rechtvaardigen of te verontschuldigen en je hoeft geen indruk te maken op de anderen. Je bènt er gewoon, en het is een fantastische ervaring wanneer je zover komt. Het wonder is dat je in die ervaring volledig vrij bent. Je probeert geen rol meer te spelen en je probeert niet meer tegemoet te komen aan de verwachtingen van wie dan ook.