De vreugde van het evangelie

franciscus

 paus FRANCISCUS

JEZUS VANDAAG


De Geest brengt Jezus tegenwoordig in ons bewustzijn. Mocht Jezus alleen in het verleden bestaan, dan zouden wij alleen en verdwaald in de wereld staan. We zouden Jezus wel herinneren, ginds, ver weg, maar het is de Geest die Hem hier en nu, op dit ogenblik, in ons hart brengt. In de Geest is alles levend: aan de christen van alle plaatsen en tijden wordt de mogelijkheid geboden Christus te ontmoeten.

paus Franciscus