De vreugde van het evangelie

franciscus

 paus FRANCISCUS

Grote rust ervaren. ‘Hij’ is aanwezig.

In zijn laatste catechese over de Galatenbrief merkt paus Franciscus het volgend op:
Steeds volgens de Geest de weg gaan: dat maakt ons vrij.
Anderzijds zijn we ons bewust van onze beperktheden want elke dag ervaren we tastbaar hoe moeizaam het is aan de Geest gehoor te geven, zijn weldadige werking te beamen. Er kan ‘vermoeidheid ontstaan die de geestdrift afremt’. Men voelt zich ontmoedigd, zwak, soms gemarginaliseerd door de levensstijl van de wereldse mentaliteit. De Heilige Augustinus leert ons hoe in deze situatie te reageren. Hij verwijst daarom naar de storm op het meer. Hij zegt het volgende: “Geloven in Christus in je hart is zoals Christus in de boot.

Je hoort verwijten, je bent vermoeid, je bent verward en Christus slaapt. Je maakt Christus wakker, je port je geloof aan. Christus wordt wakker en spreekt tot je…. Daarom, wek Christus…. Geloof in wat gezegd werd en je zult in je hart grote rust ervaren” (Discorsi 163/B6). Op moeilijke ogenblikken zijn we – zegt Sint-Augustinus – in de boot tijdens de storm. Wat deden de apostelen toen? Ze hebben Christus wakker gemaakt want hij sliep tijdens de storm. Maar, Hij was aanwezig.

Paus Franciscus,  Catechese over de Galatenbrief 10 november 2021