De stille revolutie

vlinderuitcocon

 

 

 


    

 

De werkelijkheid zien met de ogen van Christus.
               


Onze stilte en roerloosheid en onze trouw aan de eenvoud van de mantra dienen om ons weg te leiden van onze geïsoleerde en egocentrische visie op het leven. We komen alleen tot “zelfrealisatie” of “vervulling” in de meditatie als we niet langer zoeken of verlangen naar zelfrealisatie of vervulling. We leren alleen vreugdevol te zijn, omdat we geleerd hebben niet te bezitten of te willen bezitten. De gewone discipline van onze dagelijkse meditatie verplaatst in toenemende mate ons centrum van bewustzijn van onszelf naar het grenzeloze Mysterie van Gods liefde.Maar eerst is er een zekere inspanning nodig om de discipline liever in ons wezen te laten wortelen dan alleen in de dagelijkse routine. De discipline moet zowel innerlijk als uiterlijk geworteld zijn, zodat we haar door de onvermijdelijke wisselende levensomstandigheden heen bij ons hebben. Zelfs monasteria veranderen van tijdschema. Als het ritme van twee meditaties per dag op een heel natuurlijk en steeds vernieuwende manier deel wordt van de structuur van ons leven, dan wordt ons leven vanuit het centrum naar buiten omgevormd. Dan leren we zelfs de schijn van ons dagelijks leven, ons werk en onze relaties te zien met de ogen van de liefde. De christen is geroepen om heel de werkelijkheid te zien met de ogen van Christus.


John Main