De vreugde van het evangelie

franciscus

 paus FRANCISCUS

Wees op je hoede!

 

Wees op je hoede!
In zijn brief aan de Galaten nodigt de Heilige Paulus ons uit om na te denken: hoe beleven wij ons geloof?
Blijft de liefde van Christus, gekruisigd en verrezen, als bron van heil in ons dagelijks leven, of zijn we tevreden met wat godsdienstig formalisme om ons geweten te sussen? Zijn we gehecht aan de kostbare schat, aan de schoonheid van de nieuwheid van Christus of geven we de voorkeur aan wat ons even aantrekt en daarna vol leegte achterlaat? Het vluchtige klopt vaak aan de deur van ons dagelijks leven. Het is echter een treurige waan die ons tot oppervlakkigheid brengt en verhindert dat we beseffen wat echt de moeite waard is om voor te leven.

Broeders en zusters, laten we onwankelbaar zeker blijven, ook wanneer we bekoord worden om op te stappen, dat God zijn gaven nog steeds blijft uitdelen. Altijd in de loop van de geschiedenis, ook vandaag, gebeuren zaken die gelijken op wat de Galaten is overkomen. Ook vandaag zijn er die ons toeroepen: “Neen, de heiligheid ligt in deze voorschriften, in deze zaken, jullie moeten dit en dat doen.” En die ons een strenge godsdienstigheid voorstellen. Een strengheid die de vrijheid van de Geest vernietigt welke ons de verlossing van Christus schenkt. Wees op je hoede voor de gestrengheden die men jullie voorstelt.
Wees op je hoede. Immers, achter elke starheid schuilt iets lelijks, niet de Heilige Geest.

Paus Franciscus (1 september 2021)