Ter inspiratie

 

TER INSPIRATIE

'Kerk moet nieuwe vorm en taal vinden om mensen aan te spreken!'
Ik zie de huidige situatie eerder als een uitnodiging om bewust te leven. Als raad geeft hij mee: Benut de tijd die je nog hebt als een kostbare tijd. Vertel je dierbaren wat je hen altijd al hebt willen vertellen en misschien nog nooit hebt durven vertellen. Kijk dankbaar naar het leven en verlies de hoop niet.
Ik ga ook op zoek naar suggesties voor nieuwe ideeën.

Door de coronacrisis ben ik meer gaan nadenken over hoe wij het geloof in het persoonlijke leven zonder kerk kunnen uiten, dus zonder kerkdiensten in de kerk. Hoe kunnen we gemeenschappelijke vormen vinden in het gezin, in groepen vrienden als huiskerk? Hoe kunnen we een nieuwe vorm en een nieuwe taal vinden?
Ik ken veel mensen van rond de 40 die zich van de Kerk hebben afgewend, maar voor wie diezelfde Kerk nog altijd een referentie blijft. Voor mij bestaat de grootste uitdaging erin om een ??taal en vorm te vinden om het geloof uit te drukken, om het verlangen van deze mensen aan te spreken. De Kerk staat voor de grote uitdaging om een ??taal en vormen te vinden die mensen raken. Persoonlijk geloof ik dat elke persoon, zelfs degenen die ver van de Kerk verwijderd zijn, een innerlijk verlangen heeft naar God, naar genezing, naar spirituele ervaring. Dat vereist dat wij naar mensen luisteren en op het spoor komen wat hen echt raakt.
Anselm Grün besluit: De Geest van God zal door de crisis heen in mensen blijven werken en nieuwe kansen, nieuwe reflecties en nieuwe verlangens bij mensen oproepen. Wij kunnen elkaar besmetten in negatieve, maar ook in positieve zin. Ik hoop dat deze crisis mensen wakker maakt en ervoor zorgt dat zij anderen besmetten met compassie, liefde en vertrouwen …

Anselm Grün o.s.b.