De vreugde van het evangelie

franciscus

 paus FRANCISCUS

Beeld van vruchtbaarheid

Met plezier vertel ik over één van mijn recente ervaringen tijdens de woensdagmiddagaudiëntie: ik had een prachtig, gelukkig, glimlachend kind voor me. Een jonge man had het op zijn arm en hij verloor het geen ogenblik uit het oog, terwijl hij het de fles gaf. Naast hen zat de moeder verlamd in een rolstoel. Ik ben naar hen toe gegaan en onmiddellijk voelde ik de vreugde van alle drie: de vader keek me glimlachend aan en ik heb hem bedankt omdat hij me met een zo gelukkig tafereel had ontroerd.

Ik gaf hem mijn complimenten, maar de jonge man zei meteen dat alle verdienste van zijn vrouw kwam en niet van hemzelf:  “zij doet alles”. Onmiddellijk ben ik ook de vrouw gaan begroeten, zij keek me met een prachtige glimlach aan en riep: “Zegent u mij, want er is er nog een op komst….”, en ze toonde me haar dikke buik, die zich duidelijk begon af te tekenen.

Kijk dat is nu het beeld van de vruchtbaarheid, van de liefde die elke hindernis overwint, die ons laat zien hoe groot God is en hoe sterk en wonderlijk de hoop is die Hij ons geeft. Wij moeten er in slagen om die hoop waar te nemen, die te ontvangen en te veranderen in levensvreugde. Dat is een oefening die we elke dag kunnen doen.

Paus Franciscus, God is jong