De vreugde van het evangelie

franciscus

 paus FRANCISCUS

Gebed tot de Schepper.

Heer en vader van de mensheid,
die alle mensen geschapen hebt met dezelfde waardigheid,
schenk onze harten een geest van broederlijkheid.
Inspireer ons tot een droom van een nieuwe ontmoeting
van dialoog, van gerechtigheid en van vrede.
Stimuleer ons om een gezondere samenleving en
een meer waardige wereld op te bouwen
zonder honger, zonder armoede, zonder geweld, zonder oorlogen.


Dat ons hart zich mag openen
voor alle volkeren en alle naties van deze aarde,
om het goede en de schoonheid te herkennen
die U in elk van hen hebt uitgezaaid
om banden van eenheid te smeden,
van gemeenschappelijke projecten,
van gedeelde hoop.
Amen

Gebed waarmee Paus Franciscus zijn encycliek ‘Allen Broeders’ afsluit.