Basil Pennington

m-basil-pennington

 

 

 

 

 

 


Basil Pennington

Basil Pennington werd geboren in 1931 en stierf op 3 juni 2005 ten gevolge van zijn verwondingen opgelopen in een verkeersongeval. In 1951 trad hij in in de Trappistenabdij van Saint Joseph in Spencer (Massachusetts). Hij studeerde in Rome. Na zijn geloften (1956) en priesterwijding (1957) werd hij er professor theologie, kerkelijk recht en spiritualiteit. Hij was een vriend van Thomas Merton en was aanwezig op het Tweede Vaticaans Concilie. In India ontmoette hij mother Teresa en Bede Griffith. Hij werd in 2000 overste van de Assumption Abbey in Ava (Missouri) en in hetzelfde jaar abt van de Holy Spirit Abbey in Conyers (Georgia). Twee jaar later keerde hij terug naar Saint-Joseph.

Lees meer...

Hildergard van Bingen

hildegardvanbingen

 

 

 

 

22 maart 2016

Hildegard van  Bingen

Hildegard werd geboren als tiende kind van graaf Hildebert van Bermersheim, in een adellijk gezin dat woonde op het slot van Bermersheim, niet ver van Alzey. Voor haar opvoeding werd ze op haar achtste overgedragen aan de zorg van Jutta von Sponheim, abdis van het nonnenklooster te Disibodenberg, dat ressorteerde onder een groter klooster van benedictijner monniken. Ze leerde van Jutta Latijn, enkele van de middeleeuwse artes liberales, het lezen en interpreteren van de psalmen en andere Bijbelteksten, de liturgie en de regel van Benedictus. Al op haar vijftiende jaar legt zij de gelofte af. Als Jutta in 1136 sterft, neemt Hildegard de leiding van de vrouwengemeenschap over en wordt abdis.

Lees meer...

Nokter Wolf

Foto Noker Wolf

 

 

 

Nokter Wolf

Notker Wolf OSB (21 juni 1940 in Bad Grönenbach, Beieren) is abt-primaat van de Benedictijnen en hardrockgitarist.
Notker Wolf trad na zijn middelbareschooltijd toe tot de orde van de Benedictijnen in de aartsabdij Sankt Ottilien in Beieren. De in 1884 ontstane congregatie heet formeel Congregatio Ottiliensis OSB pro missionibus exteris en is vooral actief in de missie.
Notker Wolf werd in 1962 geprofest en studeerde vervolgens filosofie aan de pauselijke onderwijsinstelling Pontificio Ateneo Sant'Anselmo in Rome. In 1965 vervolgde hij zijn opleiding aan de universiteit van München, waar hij eveneens afstudeerde in de theologie. In 1968 werd hij tot priester gewijd.

Lees meer...

Manu Van Hecke, abt van West-Vleteren

Abt Westvleteren klein

 

 

 

 

23 februari 2016

Manu Van Hecke, abt van West-Vleteren

Manu Van Hecke is op 11 september 1951 geboren in Sint-Laureins in Oost-Vlaanderen. Na studies filosofie aan de KULeuven is hij in 1981 ingetreden in de Sint-Sixtusabdij te Westvleteren. Hij is er abt verkozen sinds 9 november 1996 en draagt verantwoordelijkheid over een dertigtal “Trappistenmonniken”.

Abt Manu schrijft dat een Cisterciënzerklooster een school van liefde is. Jezus is de leermeester in de school van het beminnen. In verband met het woord liefde valt het woord leermeester en het woord school. Dus beminnen moet blijkbaar geleerd worden, wij kunnen het niet zomaar, én het kan ook geleerd worden. 

Een klooster is een soort school waar men dat kan leren: een leerschool van liefde. Reeds de eerste Cisterciënzermonniken noemden hun klooster: een schola caritatis. Er zijn nog veel andere leerscholen, de bekendste en meest voorkomende is het gezin.

Lees meer...

Clara van Assisi

H Clara

Clara van Assisi is geboren in de jaren 1193/1194, in Assisi, gelegen in Umbrië, Italië . Zij overleed op 11 augustus 1253 in San Damiano, Assisi. Santa Chiara, in het Italiaans, gaf onder invloed van Franciscus van Assisi haar maatschappelijke positie op en stichtte de orde van de clarissen. Reeds in de middeleeuwen was haar naam in de Nederlandstalige gebieden als doopnaam zeer verbreid. Haar kerkelijke feestdag is 11 augustus.
Clara werd geboren als dochter van de edelman Favarone di Offreduccio di Bernadino. Onder invloed van Franciscus van Assisi en met zijn hulp verliet zij het ouderlijk huis en legde zich toe op de navolging van Christus in radicale armoede.

Lees meer...

Lode Vanhecke, abt van Orval

orval-web-38
26 januari 2016


Lode Vanhecke, abt van Orval

“Wie probeert contemplatief te zijn is vaak slachtoffer van zijn zelfbeeld, van een illusie. Wie probeert Jezus te volgen is niet met zichzelf bezig. Hij treedt uit zichzelf, naar Jezus toe en naar de anderen.”

De trappistengemeenschap van Orval koos 25 januari 2007 pater Lode Van Hecke tot 62ste abt. Lode Van Hecke is geboren op 16 maart 1950 in Roeselare, waar hij ook zijn middelbare studies deed aan het Kleinseminarie. In november 1975 trad hij in bij de trappisten van Orval. Hij studeerde filosofie en theologie aan de KU Leuven en schreef onder andere een gesmaakt boek over de religieuze ervaring bij Bernardus van Clairvaux, dat uitgegeven werd naar aanleiding van de 900ste geboorteverjaardag van Bernardus van Clairvaux. Na zijn opleiding werd hij onder andere afgevaardigd beheerder van de brouwerij van Orval (1998-2001) en privé-secretaris van de generale abt in Rome (2002-2004).

Lees meer...