De vreugde van het evangelie

franciscus

 paus FRANCISCUS

Spreken met het hart.
Het is het hart dat ons aanspoort om te komen zien en te luisteren, en het is het hart dat ons motiveert om open en gastvrij te communiceren. Pas als wij voldoende geoefend hebben in luisteren, dat wachten en geduld vergt, en het achterwege laten van het bevooroordeeld verdedigen van ons eigen standpunt, kunnen wij deelnemen aan de dynamiek van dialogeren en delen, want dat is nu net wat hartelijk communiceren betekent. Pas als we met een zuiver hart naar de ander hebben geluisterd, zullen we ook de waarheid in liefde kunnen spreken (vgl. Ef 4, 15).
We hoeven niet bang te zijn om de waarheid te verkondigen, ook al is dat soms ongemakkelijk, maar wel om de waarheid te spreken zonder naastenliefde, zonder hart.
Een hart dat met zijn hartslag de waarheid over ons wezen openbaart en dat daarom beluisterd moet worden. Dit zorgt ervoor dat wie echt luistert zo fijn op dezelfde golflengte afstemt dat hij erin slaagt de hartslag van de ander te horen. Dan kan het wonder van de ontmoeting plaatsvinden: dat we met mededogen naar elkaar kijken en onze wederzijdse zwakheden met respect aanvaarden in plaats van te oordelen ‘ van horen zeggen’ en tweedracht en verdeeldheid te zaaien.

 Paus Franciscus,